[tartalom]

W3C

A WCAG 2.0 Értelmezése

Segédlet a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (WCAG 2.0) Értelmezéséhez és Alkalmazásához

W3C előzetes javaslatterv 2008. december 11.

Jelenlegi változat:
http://www.w3.org/TR/2008/WD-UNDERSTANDING-WCAG20-20081103/
Legutóbbi változat:
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
Előző változat:
http://www.w3.org/TR/2008/WD-UNDERSTANDING-WCAG20-20080430/
Szerkesztők:
Ben Caldwell, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Michael Cooper, W3C
Loretta Guarino Reid, Google, Inc.
Gregg Vanderheiden, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Korábbi szerkesztők:
Wendy Chisholm (2006 júliusáig a W3C alkalmazásában)
John Slatin (2006 júniusáig az Accessibility Institute, University of Texas at Austin alkalmazásában)
Jason White (2005 júniusáig a University of Melbourne alkalmazásában)

Kivonat

A "WCAG 2.0 értelmezése" című dokumentum nélkülözhetetlen a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 [WCAG20] értelmezéséhez és alkalmazásához. Ez a dokumentum a WCAG 2.0 alkalmazását elősegítő kiadványsorozathoz tartozik. Fontos, hogy a dokumentum tartalma tájékoztató (útmutatás) és nem normatív jellegű (nem tartalmaz megfelelősségi követelményeket a WCAG 2.0-hoz).

A WCAG 2.0 számos teljesítési feltételt fogalmaz meg, amelyeknek az a célja, hogy meghatározzák a WCAG 2.0 Irányelveknek történő megfelelés követelményeit. A teljesítési feltétel egy olyan ellenőrizhető megállapítás, amely bizonyos webtartalmakkal együtt alkalmazva igaznak vagy hamisnak bizonyulhat. A "WCAG 2.0 értelmezése" című dokumentum részletesen bemutatja az összes teljesítési feltételt, azok céljait, a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb fogalmakat, valamint azt a módot, ahogy a WCAG 2.0 Feltételek a különböző fogyatékkal élőket segítik. A dokumentum példákon keresztül azokat a tartalmakat is ismerteti, amelyek megfelelnek a különböző webtechnológiákat (például HTML, CSS, XML) alkalmazó teljesítési feltételek követelményeinek, és azokat is, amelyek ezeknek nem tesznek eleget.

A dokumentum tartalmazza a teljesítési feltételeknek megfelelelő specifikus technikákat is. Ezen eljárások alkalmazásának részleteit a WCAG 2.0 Technikái című rész tartalmazza, de a bemutatott módszerek és a teljesítési feltételek közötti kapcsolatot a "WCAG 2.0 Értelmezése" című rész írja le. A technikákat aszerint kategorizálták, hogy milyen mértékben támogatják a teljesítési feltételeket. A "Megfelelő technikák" önállóan vagy más technikákkal együtt alkalmazva az elvárt szinten támogatják az adott teljesítési feltételt, míg más választható technikák ajánlottan alkalmazhatók. Habár egyik technikának sem kell kötelező jelleggel megfelenie a WCAG 2.0-nak, de némelyikük az egyetlen ismert módszert jelentheti az adott technológia alkalmazás során. Az "Ajánlott technikák" önmagukban nem felelnek meg a teljesítési feltételeknek (azért, mert nem ellenőrizhetők, vagy nem adnak elegendő támogatást), de a fokozott akadálymentesítés elérése érdekében a szerkesztőknek javasolt az alkalmazásuk. A "Gyakori hibák" leírása külön kategóriát alkot, amelyben a WCAG 2.0-nak nem megfelelő tartalmat produkáló szerkesztési eljárások kerültek ismertetésre. Mivel a hibák ismertetése a WCAG 2.0 teljesítési feltételeinek szempontjából nem megfelelő szerkesztői módszerekről is szolgáltat ajánlásokat és információkat, felhívjuk a szerkesztők figyelmét arra, hogy ezek kerülendőek.

Ez a dokumentum a WCAG 2.0 támogatása céljából a W3C Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) által kiadott sorozat része.

Jelen dokumentum állapota

Ez a szakasz a dokumentum állapotát írja le publikálásának időpontjában. Más dokumentumok ezt hatálytalaníthatják. Az aktuális W3C publikációk listája és a műszaki jelentés legutóbbi változata megtalálható a W3C műszaki jelentések tárgymutatójában a következő oldalon: http://www.w3.org/TR/.

Ez a dokumentum a "WCAG 2.0 Értelmezése" nyilvános tervezete, amelyet a Web Akadálymentesítési Útmutatója Munkacsoport fontosnak tart a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 Ajánlásaival kapcsolatos teljesítési feltétel értelmezéséhez. Fontos, hogy a dokumentum tartalma tájékoztató (útmutatás) és nem normatív jellegű (nem tartalmaz megfelelőségi követelményeket a WCAG 2.0-hoz).

A "WCAG 2.0 Értelmezése" ezen kiadása azokhoz a teljesítési feltételekhez tartalmaz magyarázatokat, amelyek értelmezése nehéznek bizonyul a WCAG 2.0 Ajánlásában. A teljesítési feltételekhez kapcsolódó technikák módosításainak leírása szintén elérhető ebben a dokumentumban (további információért lsd. a WCAG 2.0 Technikái című részt). A módosítások összefoglalója megtekinthető a WCAG 2.0 Értelmezése javított változatában, amelyben megjelölésre kerültek a szövegben elvégzett kiigazítások is (egyetlen fájlban összegyűjtve).

A Munkacsoport kérésének megfelelően kérjük, észrevételeiket az online észrevételek űrlapon tegyék meg. Amennyiben ez nem lehetséges, észrevételeiket a public-comments-wcag20@w3.org címre küldhetik. Az észrevételeket tartalmazó archívum bárki számára elérhető.

A jelen WCAG 2.0 Ajánlásra vonatkozó észrevételek nem eredményeznek változtatásokat a dokumentumban, de a hibajegyzékben feltüntethetők és a jövőbeni WCAG változatokban megtárgyalhatók. A Munkacsoport nem szándékozik hivatalos választ adni az észrevételekre. A WCAG levelezési listájának archívuma mindenki számára elérhető, és a Munkacsoport a jövőbeni munkája során a jelen dokumentumra érkező észrevételeket figyelembe veheti.

A jelen dokumentum a W3C Webelérési Lehetőségek Kezdeményezése (WAI) részeként született. A WCAG Munkacsoport céljait a WCAG Munkacsoport kartája részletezi. A WCAG Munkacsoport a WAI Fejlesztési Terület (Technical Activity) részeként működik.

Ezt a dokumentumot a 2004. február 5. W3C Szabadalmi Elv alapján működő csoport hozta létre. A W3C egy nyilvános listát tart fenn a szabadalmi közzétételekről a csoport "eredményeire" (deliverable) vonatkozóan; ez az oldal instrukciókat is tartalmaz a szabadalmak közzétételéhez. Bármely magánszemélynek, akinek tudomása van olyan szabványról, amelyről úgy gondolja, hogy tartalmazza az Alapvető Követelményeket, a W3C Szabadalmi Elv 6. szakaszával összhangban közzé kell tennie ezt az információt.


Tartalom

Mellékletek