Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Képként reprezentált szöveg:
Az 1.4.5 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

1.4.5 Képként reprezentált szöveg: Amennyiben az alkalmazott technológiák biztosítani tudják a vizuális megjelenítést, az alábbi esetek kivételével a szöveg közvetíti inkább az információt, mint a képként reprezentált szöveg: (AA Szint)

 • Testreszabás: A képként repezentált szöveg a felhasználói igényeknek megfelelően lehet vizuálisan testreszabott;

 • Lényegiség: Az információ továbbítása érdekében lényeges a szöveg pontos megjelenítése.

Megjegyzés: A logó típusok (a logóhoz tartozó szöveg, vagy márkanév) lényegesnek minősülnek.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja arra ösztönözni a szerkesztőket, akik speciális vizuális megjelenítések alkalmazására képes technológiákat használnak, hogy lehetővé tegyék az egyedi vizuális szövegmegjelenítést igénylő emberek számára a szöveg-megjelenítés beállítását saját igényeik szerint. Ez magába foglalja azokat, akik a szöveg megjelenítését különleges betűméretben, előtér- és háttérszínben, betűcsaláddal, sortávolsággal, vagy igazításssal igénylik.

Amennyiben egy szerkesztő szöveg segítségével is ugyanolyan vizuális hatást képes elérni, akkor az információt inkább szövegként, mint képként jelenítse meg. Ha valamilyen oknál fogva a szerkesztő nem tudja a szöveg formázásával ugyanazt a hatást elérni, a hatás nem lesz megbízhatóan megjeleníthető az általában elérhető felhasználói programokon, vagy ha a jelen feltétel teljesítéséhez használt technológia akadályoz más, olyan feltétel teljesítését, mint az 1.4.4, akkor képként reprezentált szöveget lehet alkalmazni. Például akkor, amikor a szöveg egyedi megjelenítése lényeges az információ átadásához, ilyenek a típusminták, a logótípusok, a márkajelzések, stb. A képként reprezentált szöveg szintén alkalmazható annak érdekében, hogy olyan különleges betűtípust használjanak, amely nem terjedt el széles körben vagy aminek a terjesztése nem áll a szerkesztő jogában, valamint annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a szöveg minden felhasználói programon jól jelenjen meg (az angol szöveg itt az élsimítást említi meg).

Képként reprezentált szöveg szintén használható ott, ahol a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy az igényeiknek megfelelően testreszabják a képként reprezentált szöveget.

A jelen teljesítési feltétel kielégítésére vonatkozó technikák ugyanazok, mint a 1.4.9 teljesítési feltételre vonatkozók, kivéve, hogy csak abban az esetben szükséges őket alkalmazni, ha a vizuális megjelenítés elérhető a szerkesztő által használt technikával. Az 1.4.9 teljesítési feltételnél az elégséges technikák csak akkor kerülnek alkalmazásra, amikor a felhasználó testreszabhatja a kimenetet.

Szintén tekintse meg a 1.4.9 teljesítési feltétel értelmezése - Képként reprezentált szöveg (kivétel nélkül) fejezetet.

Az 1.4.5 teljesítési feltételből származó előnyök

 • Segít a gyengénlátóknak (akiknek problémájuk lehet a szerkesztő által használt betűcsaládú, méretű és/vagy színű szövegek olvasásával).

 • Segít a vizuális követési problémákkal rendelkező embereknek (akiknek problémájuk lehet a szerkesztő által használt sortávolság és/vagy igazítás olvasásával).

 • Segít az olvasást befolyásoló kognitív fogyatékosságokkal rendelkező embereknek.

Példák az 1.4.5 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.4.5-ös teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Képként reprezentált szöveg

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb technikák (javasolt) az 1.4.5-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

Általános technikák a nem szöveges tartalomhoz
 1. Tájékoztató jellegű nem szöveges tartalom beazonosítása (hivatkozás előkészületben)

CSS Technikák
 1. C12: Using percent for font sizes (CSS)

 2. C13: Using named font sizes (CSS)

 3. C14: Using em units for font sizes (CSS)

 4. C8: Using CSS letter-spacing to control spacing within a word (CSS)

 5. C6: Positioning content based on structural markup (CSS)

 6. Elkerülni a szövegkarakterek stílusának megváltoztatását egy szón belül (hivatkozás előkészületben)

Az 1.4.5 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.4.5-ös teljesítési feltételre vonatkozóan.

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

Terminológia

címke

a szöveg, vagy más, a szövegalternatívával együtt álló elem, amely a webtartalmon belül a felhasználó számára jelenik meg az elem azonosításához

Megjegyzés 1: Egy címke minden felhasználó számára megjelenik, ugyanakkor a név rejtve maradhat és csak a kisegítő technológián keresztül jelenik meg. Számos (de nem az összes) esetben a név és a címke azonos.

Megjegyzés 2: a címke szakkifejezés a HTML-ben nem korlátozódik a címke elemre.

képként reprezentált szöveg

olyan szöveg, melyet nem szöveges formátumban jelenítenek meg (pl. egy kép) annak érdekében, hogy különleges vizuális hatást keltsen

Megjegyzés: Ez nem foglalja magába az olyan szöveget, amely egy kép része és más lényeges vizuális elemet tartalmaz.

Példa: Egy képen szereplő személy neve egy névtáblán.

szükséges, alapvető

amennyiben eltávolítják, alapvetően megváltoztatja a tartalom információját vagy funkcióját, és az információ vagy a funkció nem érhető el más olyan úton, ami megfelelő