Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Szöveg átméretezés:
Az 1.4.4 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

1.4.4 Szöveg átméretezés: A feliratok és a képként reprezentált szöveg kivételével, a szöveg a tartalom, vagy a funkcionalitás elvesztése nélkül 200 százalékig átméretezhető kisegítő technológia alkalmazása nélkül. (AA szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja annak biztosítása, hogy a szöveg alapú parancsokat is magába foglaló, vizuálisan előállított (renderelt) szöveg jól méretezhető legyen annak érdekében, hogy az enyhén látáscsökkent emberek is közvetlenül olvasni tudják anélkül, hogy az olyan kisegítő technológiák használatát igényelnék, mint a képernyőnagyítók. A szöveg alapú parancsok azok a szövegkarakterek, melyeket azért jelenítenek meg, hogy láthatók legyenek [szemben azokkal a szövegkarakterekkel, melyek még mindig olyan adatformában szerepelnek, mint az ASCII]. A felhasználók számára előny származhat a weboldalon található összes tartalom átméretezéséből, de a legkritikusabb elemnek a szöveg számít.

A tartalom méretezése elsődlegesen a felhasználói program feladata. Azok a felhasználói programok, melyek megfelelnek az UAAG 1.0-hez tartozó 4.1 ellenőrzési pontnak, lehetővé teszik, hogy a felhasználók alakítsák ki a szöveg méretezését. A szerkesztők feladata, hogy olyan webtartalmat hozzanak létre, amely nem akadályozza a felhasználói programokat a tartalom hatásos méretezésében. A szerkesztők eleget tehetnek ennek a teljesítési feltételnek azáltal, hogy igazolják, a tartalom nem akadályozza a felhasználói program támogatását a szövegalapú parancsokat is magába foglaló átméretezésben, valamint a szöveg átméretezéséhez vagy az elrendezés megváltoztatásához közvetlenül nyújtott támogatáson keresztül. A közvetlen támogatásra példa a szerveroldali szkripten keresztül történő, amely különböző stíluslapok meghatározásához használható.

A szerkesztők nem számíthatnak a felhasználói programra abban, hogy megfeleljenek a HTML tartalomra vonatkozó, jelen teljesítési feltételnek, amennyiben a felhasználóknak nincs hozzáférésük egy nagyítási támogatással rendelkező felhasználói programhoz. Például, ha olyan környezetben dolgoznak, amely IE 6, vagy Firefox használatát teszi szükségessé.

Amennyiben a szerkesztő olyan technológiát használ, amelynek a felhasználói programjai nem biztosítanak nagyítási támogatást, akkor a szerkesztő felelőssége az ilyen típusú funkcionalitás közvetlen biztosítása vagy az olyan tartalom biztosítása, amely együttműködik a felhasználói program által biztosított funkcionalitással. Amennyiben a felhasználói program nem biztosít nagyítási funkcionalitást, de engedélyezi, hogy a felhasználó megváltoztassa a szöveg méretét a szerkesztő feladata arról gondoskodni, hogy a tartalom használható maradjon a szöveg átméretezésekor is.

Néhány felhasználói felületelem, amely címkeként működik és a felhasználó által elvégzett aktiválást igényel a tartalom eléréséhez, nem elég széles ahhoz, hogy illeszkedjen a címke tartalmához. Például, a web-mail alkalmazásoknál a tárgyoszlop lehet, hogy nem elég széles ahhoz, hogy minden lehetséges tárgy-fejléchez illeszkedjen, azonban a tárgy-fejléc aktiválásával a felhasználó a teljes üzenetet eléri a teljes tárgy-fejléccel együtt. A web-alapú táblázatkezelőkben a megjelenítéshez túl hosszúnak bizonyuló cellatartalmat le lehet vágni és amikor a cella fókuszba kerül, a teljes cellatartalom elérhetővé válik a felhasználó számára. A felhasználói felület elemeinek tartalma szintén túl szélessé válhat azokon a felhasználói felületeken, ahol a felhasználó át tudja méretezni az oszlop szélességét. Ennél a felhasználói felületelem típusnál nem szükséges a sortördelés, a csonkítás elfogadott, amennyiben az elem teljes tartalma elérhető a fókuszba kerüléssel vagy a felhasználó által elvégzett aktiválás után, valamint abban az esetben, ha a csonkítás tényén túl egy jelzés is biztosított a felhasználó számára arról, hogy ez az információ elérhető.

A tartalom megfelel a teljesítési feltételnek, amennyiben 200%-ig felnagyítható, ami a szélesség és a magasság kétszeresét jelenti. A szerkesztők támogathatják az ezen a mértéken felüli átméretezést is, azonban, ahogy az átméretezés egyre nagyobb mértékű lesz, az adaptív elrendezéseknél használhatósági problémák jelentkezhetnek. Például, a szavak túl szélesek lehetnek ahhoz, hogy beleférjenek a rendelkezésükre álló vízszintes helyre és emiatt csonkítani kell őket; vagy az elrendezési kikötések a szöveg és más tartalmak átfedését okozhatják, amikor nagyobb méretűre állítják őket; vagy a mondat egyetlen szava fér csak el egy sorban, ami azt eredményezi, hogy a mondat függőleges oszlopként jelenik meg és nehéz lesz elolvasni.

A munkacsoport véleménye szerint a 200% elfogadható beállítás, amely sokféle tervezés és elrendezés támogatására képes, valamint kiegészít más olyan régebbi képernyőnagyítót, amely minimum 200%-os nagyítást biztosít. A 200% fölötti nagyítás (amelyik átméretezi a szöveget, a képeket, az elrendezési mezőket, és olyan nagyobb vásznat (canvas) hoz létre, amely vízszintes és függőleges görgetést igényelhet) hatásosabb lehet, mint a szöveg átméretezése. A nagyítás támogatására ajánlott kisegítő technológiát rendszerint ilyen helyzetekben használják, és ez jobb hozzáférést biztosíthat, mint a szerkesztők általi kísérletezések a felhasználó közvetlen támogatására.

Megjegyzés: a képként reprezentált szöveget nem lehet olyan jól átméretezni, mint a szöveget, mert hajlamosak képpontokra bontódni. Emiatt, ahol lehetséges, a szöveg használatát javasoljuk. Szintén nehezebb elvégezni a képként reprezentált szöveg előtér és háttér kontrasztjának és színkombinációinak a megváltoztatását, ami azonban néhány felhasználó számára szükséges.

Szintén tekintse meg az 1.4.8 teljesítési feltétel értelmezése – Vizuális megjelenítés fejezetet.

Az 1.4.4 teljesítési feltételből származó előnyök

 • Jelen teljesítési feltétel segítséget nyújt a gyengénlátóknak azzal, hogy az olvashatóság érdekében lehetővé teszi számukra a szöveg méretének megnövelését.

Példák az 1.4.4 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.4.4-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Szöveg átméretezés

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges (minimum) technikák

 1. G142: Using a technology that has commonly-available user agents that support zoom

 2. Biztosítani, hogy a szövegtárolók átméretezése megtörténjen a szöveg átméretezése esetén ÉS az alábbi technikák közül egy vagy több igénybevételével a tartalomban olyan mértékrendszert használni, amelyik más mértékrendszerekre is vonatkozik:

 3. G178: Providing controls on the Web page that allow users to incrementally change the size of all text on the page up to 200 percent

 4. G179: Ensuring that there is no loss of content or functionality when the text resizes and text containers do not resize

Egyéb technikák (javasolt) az 1.4.4-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Alapértelmezettként biztosítani a nagybetűket (hivatkozás előkészületben)

 • A tároló méretének definiálása a tárolónak az oldalhoz viszonyított (százalékos) arányában (hivatkozás előkészületben)

 • A betűk kisebbre méretezése, mint az alapértelmezett felhasználói program által használt méret (hivatkozás előkészületben)

  Megjegyzés: A szerkesztő valójában nem fogja ismerni a betűméretet, de célszerű elkerülnie a 100%-nál kisebb százalékos átméretezést

 • Sorkizárt szöveg elkerülése (hivatkozás előkészületben)

 • Elégséges térköz biztosítása a sorokban és oszlopokban (hivatkozás előkészületben)

 • Különböző méretek biztosítása a nem szöveges tartalomhoz, amikor annak nincs azonos értékű elérhető változata (hivatkozás előkészületben)

 • Szöveghasználat kerülése a raszteres képeken (hivatkozás előkészületben)

 • Szerveroldali szkriptek használata a képként reprezentált szövegek átméretezéséhez (hivatkozás előkészületben)

 • C17: Scaling form elements which contain text (CSS)

 • Annak biztosítása, hogy a raszteres képen található szöveg legalább 18 (pt) képpont méretű (hivatkozás előkészületben)

 • A szöveg lekicsinyítése 50%-ig (hivatkozás előkészületben)

 • C20: Using relative measurements to set column widths so that lines can average 80 characters or less when the browser is resized (CSS)

 • C22: Using CSS to control visual presentation of text (CSS)

 • Mechanizmus biztosítása a feliratok felnagyításához (hivatkozás előkészületben)

Terminológia

feliratok

a médiatartalom megértéséhez szükséges dialógus és dialógus nélküli hanginformáció szinkronizált vizuális vagy szöveges változata

Megjegyzés 1: A feliratok hasonlóak a csak dialógus feliratokhoz, kivéve, hogy a feliratok nemcsak a beszélt dialógus tartalmát közvetítik, hanem egyenértékű dialógus nélküli információkat is, amely a program tartalmának megértéséhez szükséges, beleértve a hanghatásokat, zenét, nevetést, valamint a beszélő azonosítását és helyzetét.

Megjegyzés 2: A zárt feliratok olyan megfelelők, amelyek bizonyos lejátszóknál ki- és bekapcsolhatók.

Megjegyzés 3: A nyílt feliratok azok a feliratok, melyeket nem lehet kikapcsolni. Például: ha a feliratok videófelvételbe ágyazott képként reprezentált szöveg vizuális megfelelői.

Megjegyzés 4: A feliratok nem fedhetik el és nem akadályozhatják meg a lényeges információ megjelenését a videón.

Megjegyzés 5: Néhány országban a feliratokat képaláírásnak nevezik.

Megjegyzés 6: A hangzó leírások feliratozhatók (ez nem kötelező), mivel olyan információ-leírásnak számítanak, melyek már vizuálisan megjelentek.

képként reprezentált szöveg

olyan szöveg, melyet nem szöveges formátumban jelenítenek meg (pl. egy kép) annak érdekében, hogy különleges vizuális hatást keltsen

Megjegyzés: Ez nem foglalja magába az olyan szöveget, amely egy kép része és más lényeges vizuális elemet tartalmaz.

Példa: Egy képen szereplő személy neve egy névtáblán.

kisegítő technológia (jelen dokumentumban használtak alapján)

hardver és/vagy szoftver, amely felhasználói programként működik, vagy együtt egy felhasználói alapprogrammal, annak érdekében, hogy olyan működést biztosítson, amely megfelel a fogyatékkal élő felhasználók igényeinek; konkrétan azoknak az igényeknek, amelyek a felhasználói alapprogramok által biztosítottakon túlmutatnak

Megjegyzés 1: A kisegítő technológia által biztosított működés alternatív megjelenítéseket (pl. szintetizált beszéd vagy nagyított tartalom), alternatív beviteli módszereket (pl. hang), további navigációs vagy irányítási mechanizmusokat és tartalmi átalakításokat (pl. hogyan tegyük a táblázatokat könnyebben hozzáférhetővé) foglal magába.

Megjegyzés 2: A kisegítő technológiák gyakran a felhasználói alapprogramokon keresztül közölnek adatokat vagy üzeneteket az API-k használata és monitoros vizsgálata által.

Megjegyzés 3: A felhasználói alapprogramok és a kisegítő technológiák közötti különbség nem tekinthető abszolútnak. Sok felhasználói alapprogram biztosít bizonyos jellegzetességeket annak érdekében, hogy segítse a fogyatékkal élőket. Az alapvető különbség az, hogy a felhasználói alapprogramok nagy tömegű és sokszínű közönséget céloznak meg, amely általában a fogyatékkal és az anélkül élőket is magába foglalja. A kisegítő technológiák szigorúan meghatározott speciális fogyatékossággal rendelkező felhasználói csoportokat céloznak meg. Egy kisegítő technológián keresztül nyújtott támogatás sokkal konkrétabb és megfelelőbb az adott célcsoportba tartozó felhasználók szükségletei szempontjából. A felhasználói alapprogram biztosíthat olyan fontos működést a kisegítő technológiák számára, mint a webtartalom lekérése programokból vagy jelölések (markup) szintaktikai elemzés utáni azonosítható egységekbe osztása.

Példa: a jelen dokumentum szempontjából fontosnak számító kisegítő technológiák magukba foglalják az alábbiakat:

 • képernyőnagyítók és egyéb vizuális olvasást segítő eszközök, melyeket vizuális, érzékszervi és testi fogyatékossággal rendelkező emberek használnak a szöveg betűkészletének, méretének, térközének, színének megváltoztatására, a beszéd szinkronizálására stb. annak érdekében, hogy a módosított szövegek és képek vizuális olvashatóságát növeljék;

 • képernyőolvasók, melyeket vak emberek használnak a szöveges információ elolvasására szintetizált beszéd vagy Braille-olvasás segítségével;

 • szövegből-beszéd szoftver, amelyet kognitív, nyelvi és tanulási nehézségekkel rendelkező emberek használnak a szöveg szintetikus beszédre történő átalakításához;

 • hangfelismerő szoftver, melyet olyan emberek használhatnak, akik valamilyen fizikai fogyatékossággal rendelkeznek;

 • alternatív billentyűzetek, melyeket bizonyos fizikai fogyatékossággal rendelkező emberek használnak a billentyűzet szimulálására (beleértve az alternatív billentyűzeteket, amelyek fejmutatót, egyszerű kapcsolókat és más speciális beviteli eszközöket használnak);

 • alternatív mutatóeszközök, melyeket bizonyos fizikai fogyatékossággal rendelkező emberek használnak az egérrel történő rámutatás és a billentyű- lenyomás szimulálására.

szöveg

karakterek sorozata, mely lehet algoritmikusan meghatározott , ahol a sorozat valamit emberi nyelven fejez ki