Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Vizuális megjelenítés:
Az 1.4.8 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

1.4.8 Vizuális megjelenítés: A szöveg blokkok vizuális megjelenítéséhez egy mechanizmus érhető el, amely lehetővé teszi az alábbiakat: (AAA Szint)

 1. az előtér és a háttér színeit a felhasználó kiválaszthatja

 2. a szélesség nem több, mint 80 karakter, vagy karakterjel (CJK esetében 40)

 3. a szöveg nem sorkizárt (a jobb és bal margóhoz igazított)

 4. a sortávolság (sorköz) legalább másfeles a bekezdések között, és a bekezdések közötti távolság legalább másfélszer nagyobb, mint a sorok közötti távolság

 5. kisegítő technológia nélkül lehetséges a szöveget 200 százalékkal nagyobbra méretezni anélkül, hogy a felhasználónak a teljes képernyős megjelenítésnél egy sornyi szöveg olvasáshoz horizontálisan görgetnie kellene

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja annak biztosítása, hogy a vizuálisan előállított szöveg olyan módon jelenjen meg, hogy érzékelhető legyen anélkül, hogy az elrendezése akadályozná az olvashatóságát. Egyes kognitív, nyelvi és tanulási fogyatékossággal küzdő emberek és néhány gyengénlátó felhasználó nem tudja érzékelni a szöveget és/vagy elveszítik olvasási helyzetüket, amennyiben a szöveg nehezen olvasható módon jelenik meg. Számukra szükséges, hogy ki tudják választani a szöveg és a háttér színét. Ezek az emberek néha olyan színkombinációkat választanak, melyek nem tűnnek ösztönösnek egy ép ember számára. Néha ezeknek a párosításoknak rendkívül alacsony a kontrasztja. Olykor csak a nagyon speciális színkombinációk működnek esetükben. A színszabályozás vagy a szöveg megjelenítésének egyéb szempontjai sokat segítenek a fent említett embereknek a megértésben.

Bizonyos olvasási vagy látási fogyatékossággal élők számára a hosszú sorokból álló szöveg jelentős akadályt képezhet. Számukra problémát jelent olvasási helyzetük megtartása és a szöveg nyomonkövetése. Keskeny szövegblokk használata megkönnyíti, hogy továbblépjenek a blokkban lévő következő sorra. A soroknak nem szabad meghaladniuk a 80 karaktert vagy karakterjelet (CJK esetében 40), ahol az írás karakterjelekből áll a szöveghez tartozó írásrendszerben. Tanulmányok kimutatták, hogy a kínai, japán és koreai (CJK) karakterek megközelítőleg kétszer olyan vastagok, mint a nem CJK karakterek, amikor jellemzőik alapján mindkét karaktertípus ugyanazt az olvashatóságot éri el megjelenítésnél, így a maximális sorszélesség a CJK karaktereknél fele annyi, mint a nem CJK karaktereknél.

Számukra nehézséget okoz olyan szövegek nyomonkövetése, ahol a sorok túl közel állnak egymáshoz. A sorok és bekezdések közötti nagyobb hely biztosítása lehetővé teszi számukra a következő sor hatékonyabb követését, és annak felismerését, hogy elértek a bekezdés végére. Az a legjobb, ha több különböző választási lehetőség áll rendelkezésre, például a másfeles és a dupla sortávolság. A bekezdések közötti másfeles sortávolság alatt azt értjük, hogy egy sor teteje 150%-al messzebb van az alul lévő sor tetejétől, ahhoz képest, mint amikor a szöveg „szimpla sortávolságú” (az alapértelmezett térköz a betűtípushoz). Ha a bekezdés térköze 1.5- ször nagyobb, mint a sortávolság, ez azt jelenti, hogy a térköz az 1-es bekezdés utolsó sorának tetejétől 250%-al távolabb van a következő bekezdés első sorának tetejéhez képest (Azaz, a két bekezdés között van egy üres sor, ami az egyes üres sor térközének 150%-a).

Másoknak problémát jelent a balra és jobbra igazított szöveg olvasása. A sorkizárt szövegekben a szavak közötti térköz egyenetlenségei, a térköz „fehér csíkjainak” jelenségét okozhatják az oldalon, ami az olvasást megnehezíti és néhány esetben lehetetlenné teszi. A sorkizárt szöveg szintén okozhatja azt, hogy a szavak olyan szorosan kerülnek egymás mellé, hogy nehéz lesz elválasztani a határaikat.

Az átméretezési lehetőség biztosítja azt, hogy a vizuálisan előállított (renderelt) szöveg (szövegkarakterek, melyeket azért jelenítenek meg, hogy láthatók legyenek [szemben a szövegkarakterekkel, melyek még mindig olyan adatformában szerepelnek, mint az ASCII]) sikeresen méretezhető legyen, anélkül, hogy a felhasználónak balra és jobbra kelljen a képernyőn gördülnie ahhoz, hogy az egész tartalmat lássa. Amikor a szöveget így állították össze akkor a tartalmat folyamatosnak nevezik. Ez lehetővé teszi a gyengénlátók és a kognitív fogyatékossággal élő emberek számára a szöveg méretének növelését anélkül, hogy összezavarnánk őket.

A tartalom méretezése elsődlegesen a felhasználói program feladata. Azok a felhasználói programok, melyek megfelelnek az UAAG 1.0-hez tatozó 4.1 ellenőrzési pontnak, lehetővé teszik, hogy a felhasználók alakítsák ki a szöveg méretezését. A szerkesztők felelőssége pedig, hogy olyan webtartalmat hozzanak létre, amely nem akadályozza a felhasználói programokat a tartalom méretezésében és amely engedélyezi a tartalom folyamatosságát a kimenet aktuális szélességének megfelelően. A szöveg átméretezésére vonatkozó további információkért tekintse meg az 1.4.4 teljesítési feltétel - Szöveg átméretezés értelmezése fejezetet.

A vízszintes görgetés nem követelhető meg olyan kisképernyős eszközökön, ahol a hosszú szavak egyetlen sorban jelenhetnek meg, és a felhasználóktól vízszintes görgetést igényelnek. Jelen követelmény céljaival összhangban a szerkesztőknek biztosítaniuk kell, hogy egy szabványos asztali/laptop képernyőn, a teljes méretű böngészőablak használatakor, a tartalom megfelel ennek a követelménynek. Mivel az emberek általában több évig megtartják a számítógépüket, a legjobb, ha nem a legújabb asztali/laptop képernyő-megoldásokra támaszkodunk, hanem figyelembe vesszük az évek során a gyakori asztali/laptop képernyő-megoldásokat, amikor ezt az értékelést elvégezzük.

A tördelés mindaddig lehetséges, amíg a szavak nem olyan hosszúságúak, hogy egyetlen szó hosszabb, mint a teljes képernyő szélességének fele. A nagyon hosszú URI-k kifuthatnak a felnagyított képernyő oldalán, de ezek nem tekintendők szövegnek az „olvasáshoz”, és ezért nem sértik meg ezt a követelményt.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a felhasználónak soha nem szükséges vízszintesen görgetni. Ez csak azt jelenti, hogy a szöveg egy sorának elolvasásához nincs szükség a vízszintes görgetés előre és hátra irányú használatára. Például, ha egy oldal két egyenlő méretű szövegoszlopból áll, akkor automatikusan megfelel jelen rendelkezésnek. Az oldal felnagyítása azt jelenti, hogy az első oszlop a teljes képernyőt elfoglalja, és a felhasználó tudja függőlegesen lefelé mozgatni az oldalt az olvasáshoz. A második oszlop elolvasásához vízszintesen jobbra kell görgetni, ahol a jobb oldali oszlop teljesen beleillik a képernyőbe, majd további vízszintes görgetés nélkül elolvasni az oszlopot.

Az 1.4.8 teljesítési feltételből származó előnyök

Jelen teljesítési feltétel segíti a gyengénlátó felhasználókat azáltal, hogy megengedi számukra a szöveg megtekintését anélkül, hogy egyes megjelenítések zavarólag hatnának. Lehetővé teszi számukra a könnyebben látható szöveg beállítását azáltal, hogy a szín és a szövegblokkok méretének szabályozását engedélyezi .

Jelen teljesítési feltétel segít a kognitív, nyelvi és tanulási fogyatékosságokkal élő embereknek a szöveg érzékelésében és a helyzetük meghatározásában a szövegblokkon belül.

 • Bizonyos kognitív fogyatékossággal küzdők jobban tudják olvasni a szöveget, amikor ők választják ki a saját előtér és háttérszín összeállításaikat.

 • Mások sokkal könnyebben meg tudják határozni helyzetüket, amikor a szövegblokkok keskenyek, illetve amikor ők tudják beállítani a sorok és bekezdések közötti térköz mértékét.

 • Egyesek pedig könnyebben tudják olvasni azt a szöveget, ahol a szavak közötti térköz szabályos.

Példák az 1.4.8 teljesítési feltételre

Az alábbi képek példákat mutatnak a szimpla, másfeles és a dupla sortávolságú szövegre, egy bekezdésen belül.

Example of single-spaced text. (no space between each line of text)Example of space-and-a-half text. (a space equal to half the height of a line of text line)Example of double-spaced text. (a space equal to the height of a line of text between each line)

A karakterjelek példái tartalmazzák az "A" betűt, "→" (egy nyíl szimbólumot), és "さ" (egy japán karaktert).

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.4.8-as teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Vizuális megjelenítés

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges (minimum) technikák

Utasítások: Mivel ez egy több részből álló teljesítési feltétel, az egyiket az alább felsorolt minden egyes követelményhez tartozó számozott tétel közül teljesítenie kell.

Első követelmény: Technikák, melyek biztosítják, hogy az elő- és háttérszíneket a felhasználó kiválaszthassa
 1. C23: Specifying text and background colors of secondary content such as banners, features and navigation in CSS while not specifying text and background colors of the main content (CSS) OR

 2. C25: Specifying borders and layout in CSS to delineate areas of a Web page while not specifying text and text-background colors (CSS) OR

 3. G156: Using a technology that has commonly-available user agents that can change the foreground and background of blocks of text OR

 4. G148: Not specifying background color, not specifying text color, and not using technology features that change those defaults OR

 5. G175: Providing a multi color selection tool on the page for foreground and background colors

Második követelmény: Technikák, melyek biztosítják, hogy a szélesség nem több, mint 80 karakter, vagy karakterjel (CJK esetében 40)
 1. H87: Not interfering with the user agent's reflow of text as the viewing window is narrowed (HTML) OR

 2. C20: Using relative measurements to set column widths so that lines can average 80 characters or less when the browser is resized (CSS)

Harmadik Követelmény: Technikák, melyek biztosítják, hogy a szöveg nem sorkizárt (a bal és jobb oldali margóhoz igazított)
 1. C19: Specifying alignment either to the left OR right in CSS (CSS) OR

 2. G172: Providing a mechanism to remove full justification of text OR

 3. G169: Aligning text on only one side

Negyedik követelmény: Technikák, melyek biztosítják, hogy a sortávolság (sorköz) a bekezdések között legalább másfeles, és a bekezdéstávolság legalább 1.5-ször nagyobb, mint a sorok közötti távolság
 1. G188: Providing a button on the page to increase line spaces and paragraph spaces OR

 2. C21: Specifying line spacing in CSS (CSS)

Ötödik követelmény: Technikák, melyek kisegítő technológia nélkül biztosítják a szöveg 200 százalékkal nagyobbra méretezését anélkül, hogy a felhasználónak horizontálisan görgetnie kellene egy sornyi szöveg elolvasásához a teljes képernyőn
 1. Nem akadályozza a felhasználói program szövegfolyását, amikor a megtekintő ablak leszűkítésre kerül (általános, hivatkozás előkészületben), VAGY

 2. G146: Using liquid layout AND using measurements that are relative to other measurements in the content by using one or more of the following techniques:

 3. C26: Providing options within the content to switch to a layout that does not require the user to scroll horizontally to read a line of text (CSS)

Egyéb technikák (javasolt) az 1.4.8-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Lebegtetést használni bekezdések, listaelemek vagy táblázatcellák kiemeléséhez (HTML, CSS) (hivatkozás előkészületben)

 • Sans serif (talpatlan) betűtípussal megjeleníteni egy szöveget, vagy egy mechanizmust biztosítani ennek eléréséhez (CSS) (hivatkozás előkészületben)

 • Függőleges (díszjeles vagy számozott) listák használata a beépített listák helyett (hivatkozás előkészületben)

 • Nagybetűk és kisbetűk használata a szöveg nyelvének betűzési szabályai szerint (hivatkozás előkészületben)

 • Nagyméretű betűtípusok biztosítása alapértelmezettként (hivatkozás előkészületben)

 • A szöveg használatának elkerülése raszter-képeken (hivatkozás előkészületben)

 • A betűtípusok kisebbre történő átméretezésének kerülése, a felhasználói program által alapértelmezettként elfogadotthoz képest (hivatkozás előkészületben)

 • Elegendő oszlopon belüli térköz biztosítása (hivatkozás előkészületben)

 • A középre igazított szöveg elkerülése (hivatkozás előkészületben)

 • Dőltbetűs darabolások kerülése (hivatkozás előkészületben)

 • A különböző stílusok túlzott mértékű használatának elkerülése az egyes oldalakon és helyeken (hivatkozás előkészületben)

 • A hivatkozások vizuális megkülönböztetése (hivatkozás előkészületben)

 • Kibővíthető felsorolási jelek biztosítása (hivatkozás előkészületben)

 • A felsorolási jelek megjelenítése/elrejtése (hivatkozás előkészületben)

 • Egy e-m szélességű szóköz, vagy két szóköz behelyezése a mondatok után (hivatkozás előkészületben)

Az 1.4.8 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.4.8-as teljesítési feltételre vonatkozóan.

Terminológia

mechanizmus

folyamat vagy technika az eredmény eléréséhez

Megjegyzés 1: A mechanizmust a tartalom keretein belül biztosíthatjuk, illetve épülhet platformokra vagy felhasználói programokra, a kisegítő technológiákat is beleértve.

Megjegyzés 2: A mechanizmusnak az adott megfelelőségi nyilatkozat összes teljesítési kritériumának eleget kell tennie.

szövegblokk

több, mint egy mondatot tartalmazó szöveg

teljes képernyős megjelenítés

a legtöbb általános méretű asztali/laptop kijelzőn a legnagyobb méretű kimenet

Megjegyzés: Miután az emberek évekig használják számítógépeiket, javasolt, hogy ne a legújabb desktop megjelenítési felbontásra támaszkodjunk, hanem az evaluálás során a több évre kiterjedő, gyakorta használt desktop megjelenítési felbontásokat vegyük figyelembe.