Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Halk vagy néma háttérhang:
Az 1.4.7 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

1.4.7 Halk vagy néma háttérhang: Annak az előre rögzített csak-hang tartalomnak az esetében, amely (1) nem CAPTCHA hang, vagy hangzó logo, illetve (2) főként beszédet tartalmaz, és (3) nem dallamosítás, melynek elsődleges célja a zenével való kifejezés, mint például az ének és rappelés, legalább az egyik feltétel a következők közül teljesül: (AAA Szint)

  • Nincs háttér: A hanganyag nem tartalmaz háttérzajt.

  • Kikapcsolás: A háttérzaj kikapcsolható.

  • 20 dB: Az esetleges hanghatások kivételével a háttérzaj legalább 20 decibellel alacsonyabb, mint az előtérben hallható beszéd. Kivételt képeznek az alkalomszerű 1-2 másodpercig hallható hangok.

    Megjegyzés:A "decibel" meghatározás által a háttérhangok, melyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, megközelítőleg négyszer halkabban hallhatók, mint az előtérben folyó beszéd.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja biztosítani azt, hogy bármilyen nem beszédhang elég halk legyen ahhoz, hogy egy nagyothalló felhasználó meg tudja különböztetni a beszédet a háttérhangoktól vagy az előtérben hallható beszédtartalom más zajától.

A hallást kisegítő rendszerek (ALS) alapján választották ki a 20 dB értéket: Áttekintés és ajánlások [LAALS] és a hallókészülékekben a digitális vezeték nélküli telefonok által okozott vételi zavar mérései a fülben [HEARING-AID-INT] alapján.

Az 1.4.7 teljesítési feltételből származó előnyök

  • A nagyothalló embereknek gyakran nagyon nehéz megkülönböztetniük a beszédet a háttérhangtól/zajtól.

Példák az 1.4.7 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.4.7-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Halk vagy néma háttérhang

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb technikák (javasolt) az 1.4.7-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • Egy módszer biztosítása a felhasználók számára, hogy függetlenül szabályozhassák az elő- és háttérhangot (hivatkozás előkészületben)

Az 1.4.7 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.4.7-es teljesítési feltételre vonatkozóan.

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

Terminológia

CAPTCHA

mozaikszó a „Teljesen automatikus nyilvános Turing-teszt emberek és számítógépek megkülönböztetésére” (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)

Megjegyzés 1: A CAPTCHA-tesztek gyakran arra kérik a felhasználót, hogy gépeljen be egy szöveget, ami zavaros képként vagy hang-fájlként jelenik meg.

Megjegyzés 2: A Turing-teszt bármilyen tesztrendszer lehet, melyet arra terveztek, hogy megkülönböztesse az embert a számítógéptől. A híres számítástechnikai szakember, Alan Turing után kapta a nevét. A szakkifejezést a Carnegie Mellon Egyetem kutatói találták ki. [CAPTCHA]

címke

a szöveg, vagy más, a szövegalternatívával együtt álló elem, amely a webtartalmon belül a felhasználó számára jelenik meg az elem azonosításához

Megjegyzés 1: Egy címke minden felhasználó számára megjelenik, ugyanakkor a név rejtve maradhat és csak a kisegítő technológián keresztül jelenik meg. Számos (de nem az összes) esetben a név és a címke azonos.

Megjegyzés 2: a címke szakkifejezés a HTML-ben nem korlátozódik a címke elemre.

kizárólag hanganyag

időalapú megjelenítés, amely kizárólag hanganyagot tartalmaz (nincs videó és nincs interakció)