Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Kontraszt (minimum):
Az 1.4.3 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

1.4.3 Kontraszt (minimum): A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése esetében a kontraszt arány minimum 5:1, kivéve az alábbi esetben: (AA szint)

 • Nagybetű: A nagy betűmérettel szerkesztett szövegek és a nagy betűméretű képként reprezentált szövegek esetében a kontrasztarány minimum 3:1;

 • Járulékosság: Az a szöveg vagy képként reprezentált szöveg nem rendelkezik minimum-kontraszt feltétellel, amely inaktív felhasználói interfész alkotóeleme, vagy csupán dekoráció, vagy egy képen szereplő járulékos szöveg, vagy nem látható.

 • logó típusok: A logóhoz, vagy márkanévhez tartozó szövegek nem rendelkeznek minimum kontraszt feltétellel.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja elégséges kontrasztot biztosítani a szöveg és háttere között, annak érdekében, hogy az olvasható legyen az enyhén látássérült emberek számára (akik nem használnak kontraszt-erősítő kisegítő technológiát). Az olvasási teljesítmény-értékelések alapján, a színvakságban nem szenvedő emberek számára a színárnyalatnak és a színtelítettségnek minimális vagy semmilyen hatása sincs az olvasáshatóságra (Knoblauch at al., 1991). A színvakság (color deficiency) némileg befolyásolhatja a fényerősség kontrasztját. Ezért a javaslatban a kontrasztot olyan módon számítják ki, hogy a szín nem minősül kulcstényezőnek, annak érdekében, hogy a színvak emberek számára is megfelelő kontraszt legyen a szöveg és háttere között.

Nem tartozik ide az a szöveg, amely díszítő hatású és nem közvetít információt. Például, ha véletlenszerű szavakat alkalmaznak a háttérhez és a szavak a jelentés megváltozása nélkül átrendezhetők vagy helyettesíthetők, akkor ez díszítő hatásúnak minősül és nem kell megfelelnie jelen feltételnek.

A nagyobb és szélesebb betűvastagsággal szerkesztett szöveget könnyebb elolvasásni alacsonyabb kontraszt esetén. Emiatt a kontraszt-követelmény a nagyobb betűméretű szövegeknél alacsonyabb. Ez a nagy betűméretű szövegeknél lehetővé teszi a szerkesztők számára szélesebb színválaszték használatát, ami segíti az oldalak tervezését, különösen a címek esetében. A 18 pontértékű vagy a 14 pontértékű félkövér szöveg elég nagynak minősül ahhoz, hogy alacsonyabb kontrasztarányt használjanak hozzá. (Tekintse meg a "The American Printing House for the Blind" kiadó, valamint az amerikai Kongresszusi Könyvtár nagy betűméretre vonatkozó útmutatóját (Guidelines for Large Printing) nagybetűkre vonatkozó irányelveit a Forrásjegyzék alatt). A „18 pontértéknek” és a „félkövér” kifejezésnek más jelentése van különböző betűtípusok esetében, de a nagyon vékony, vagy szokatlan betűtípusok kivételével megfelelőnek kell lenniük. Mivel nagyon sokféle betűtípus létezik, az általánosan elfogadott méretet alkalmazzák, és megjegyzést fűznek a különleges vagy vékony betűtípusokhoz.

A szövegre vonatkozó előzőleg említett kontrasztkövetelmények a képként reprezentált szöveg (olyan szöveg, melyet pixelekben jelenítettek meg és kép formátumban tároltak) esetében is érvényesek, mint ahogy az az 1.4.3 teljesítési feltételben megállapításra került.

Ez a követelmény olyan helyzetekre is vonatkozik, ahol a képként reprezentált szöveg értelmezését szöveges formátumban tervezték. Az olyan kiegészítő szöveg, mint a fényképeken esetlegesen szereplő utcanévtábla, nem tartozik ide. Mint az a szöveg sem, melyet valamiért úgy terveztek, hogy mindenki számára láthatatlan legyen. Az olyan stilizált szöveget, mint ami például a vállalati logókban található, a funkciója szerint kell az oldalon kezelni, amely vagy garantálja, vagy nem a tartalom szöveges változatban történő megjelenítését. A logókon és logótípusokon felül kialakított egységes vizuális irányelvek nem tartoznak a kivételek közé.

Ebben a rendelkezési részben van egy kivétel, amely szerint „a képnek azon részei, melyek más fontos vizuális tartalommal rendelkeznek,”. Ennek a kivételnek az a célja, hogy megkülönböztesse a szöveget tartalmazó képeket azoktól a képként reprezentált szövegektől, amelyek annak érdekében helyettesítik a szöveget, hogy az egyedi formában jelenjen meg.

Megjegyzés 1: Bizonyos kognitív nehézségekkel küzdő embereknek alacsony kontrasztú színkombinációkra vagy színárnyalatokra van szükségük, ezért megengedjük és ösztönözzük, hogy a szerkesztők olyan mechanizmust biztosítsanak, amely a tartalom elő- és háttérszíneit szabályozza. A választható kombinációk közül néhánynak alacsonyabb lehet a kontrasztszintje, mint azoknak, amelyek a teljesítési feltételek között szerepelnek. Ez nem jelenti az említett teljesítési feltételek megsértését, abban az esetben, ha biztosításra kerül egy mechanizmus, amely visszatér a teljesítési feltételekben felsorolt alapértékekhez.

Megjegyzés 2: A képként reprezentált szövegek arányosítása nem olyan jó minőségű, mint a szövegeké, mert az előbbiek hajlamosak a képelemekre történő bontódásra. A képként reprezentált szövegek esetében szintén nehezebb az előtér és a háttér kontrasztjának, illetve a színkombinációk megváltoztatása, ami pedig szükséges lenne egyes felhasználók számára. Ezért ahol lehet, a szöveg használatát javasoljuk, és ahol ez nem lehetséges, ott nagyobb felbontású kép alkalmazása ajánlott.

Habár jelen teljesítési feltétel csak szöveg alkalmazására vonatkozik hasonló kérdések merülnek fel a táblázatokban vagy grafikonokban megjelenített adatok esetében is. Szintén jó színkontrasztot kell biztosítani azokhoz az adatokhoz, melyek ilyen formában jelennek meg.

Szintén tekintse meg Az 1.4.6 teljesítési feltétel értelmezése - Kontraszt (kiemelés) oldalt.

Indoklás a választott arányokhoz

A 3:1 kontrasztarány az [ISO-9241-3] és az [ANSI-HFES-100-1988] által ajánlott minimális szint a szabványos szöveghez és látványhoz. Jelen rendelkezésben az 4.5:1 arány kerül alkalmazásra olyan kontrasztvesztés esetén, amely a közepesen alacsony látásélesség, a veleszületett vagy a szerzett színvakság következményeként jelentkezik, vagy tipikusan az életkor növekedésével járó kontrasztérzékenység elvesztése esetén.

Az indoklás az, hogy a látásélesség logaritmusának csökkenése általánosan összefügg a kontrasztérzékenység logaritmusának csökkenésével. Azoknak a csökkent látóképességű embereknek, akik 20/40 látásélességgel rendelkeznek, nagyjából 4.5:1 kontrasztra van szükségük, ahhoz, hogy az azonos értékű legyen az egészséges látásra vonatkozó 3:1 minimum kontrasztszabvánnyal [ARDITI-FAYE]. A 20/47 látásélességgel rendelkező felhasználóknak körülbelül 5:1 kontrasztra, míg a 20/80 látásélességgel rendelkezőknek körülbelül 7:1 kontrasztra van szükségük.

Az árnyalatokat különbözően érzékelik a színvak felhasználók (a veleszületett és a szerzett esetekben egyaránt), ami a jól látó felhasználókhoz hasonlítva eltérő színeket és relatív fényerősségű kontrasztokat eredményez. Emiatt a népesség fent említett részénél a hatásos kontraszt és az olvashatóság eltérő. Ennek ellenére, a színvakság eltérő típusai miatt, az általánosan elfogadott és hatásos szín-pár használat kontraszthoz történő előírása nem lehetséges. A megfelelő fényerősségű kontraszt iránti igény a színérzékeléstől független kontraszt elvárásán keresztül alkalmazkodik ehhez. Szerencsére a fényerősség érzékelése a rövid és hosszú-hullámú idegvégződések által történik, melyek nagymértékben átfedik egymás színkép-válaszait. Ennek eredménye, hogy a hatásos fényerősségű kontraszt általánosságban kiszámítható, a speciális színvakság figyelembe vétele nélkül. Kivételt jelent a dikromatikus színlátással rendelkezők számára a túlnyomórészt hosszú hullámhosszúságú színek használata a sötétebb általában feketében megjelenő) színek helyett. (Ebből az okból kifolyólag, javasolt technikát biztosítunk a fekete alapon piros elkerüléséhez). További információkért tekintse meg a [ARDITI-KNOBLAUCH] [ARDITI-KNOBLAUCH-1996] [ARDITI].

Az AA szinthez az 5:1 kontrasztarány került kiválasztásra, mert ez egyenlíti ki a megközelítőleg 20/40 értéknek megfelelő csökkent látóképességű felhasználók által általánosan tapasztalt kontrasztérzékenység hiányát. (a 20/40 értéket megközelítőleg 4,5:1 aránynak számolják, amit további kismértékű kontrasztnövekedés biztosításával felkerekítenek 5-re.) A 20/40 érték általában egy körülbelül 80 éves ember tipikus látásélességének felel meg. [GITTINGS-FOZARD]

Az AAA szinthez a 7:1 kontrasztarány került kiválasztásra, mert ez egyenlíti ki a megközelítőleg 20/80 értéknek megfelelő csökkent látóképességű felhasználók által általánosan tapasztalt kontrasztérzékenység hiányát. Az erősen látáscsökkent emberek általában kisegítő technológiákat használnak a tartalmak eléréséhez (ezek a kisegítő technológiák általában beépített kontraszterősítővel, valamint nagyítási lehetőséggel rendelkeznek). A 7:1 arány ezért általában kiegyenlíti a kontrasztérzékenység hiányát, amit azok a csökkent látóképességű felhasználók tapasztalnak, akik nem használnak kisegítő technológiát. Ugyanez az arány a színvakok számára is biztosít kontraszterősítést.

Megjegyzés: az [ISO-9241-3] és az [ANSI-HFES-100-1988] számítások szövegtörzsekhez készültek. Enyhített kontrasztarány biztosított a sokkal nagyobb méretű szövegekhez.

Megjegyzések a képletről

Átváltás a nem-lineáris alakokról a lineáris RGB értékekre az IEC/4WD 61966-2-1 [IEC-4WD] és a „Szabványos alapértelmezett színtér az internethez – sRGB” [sRGB] alapján történik.

A kontrasztra vonatkozó képlet (L1/L2) az [ISO-9241-3] és az [ANSI-HFES-100-1988] szabványokon alapul.

Az ANSI/HFS 100-1988 szabvány megköveteli, hogy a környező fényekből hozzáadódó értékek kerüljenek bele az L1 és L2 számításába. A .05 érték használata az [IEC-4WD] szabványból származó "Tipikus megtekintési fényfolt"-on és az M. Stokes és mások által készített [sRGB] tanulmányon alapul.

Jelen teljesítési feltétel és a hozzá kapcsolódó definíciók a „kontrasztarány”, és „relatív fényerősség” szakkifejezést használják a „fényerősség” kifejezés helyett, azért, hogy rámutassanak arra a tényre, hogy a webtartalom önmagában nem sugároz fényt. A kontrasztarány megadja a relatív fényerősség mértékét, amelyet a megjelenítés eredményezne. (Mivel arányról van szó, dimenzióval nem rendelkezik.)

Megjegyzés 1: Forduljon a kapcsolódó forrásokhoz azoknak az eszközöknek a listájáért, melyek kontrasztarányt használnak a webtartalom kontrasztjának elemzéséhez.

Megjegyzés 2: Szintén tekintse meg a 2.4.7 teljesítési feltétel értelmezését - Látható fókusz a billentyűzetfókusz jelöléséhez kapcsolódó technikákkal kapcsolatban.

Megjegyzés 3: A szerkesztők számára néha hasznos, hogy ne határozzanak meg színeket egy oldal bizonyos területeihez, annak érdekében, hogy segítsék a speciális színkombinációkat igénylő felhasználókat a tartalom megtekintésében, az általuk kedvelt színelrendezés használatán keresztül. További információért forduljon az 1.4.5 teljesítési feltétel értelmezéséhez – Képként reprezentált szöveg fejezethez.

Az 1.4.3 teljesítési feltételből származó előnyök

 • A csökkent látóképességű emberek gyakran nehézségekbe ütköznek az olyan szövegek elolvasásánál, amelyek nem különülnek el a háttértől. Ez súlyosbodhat, ha az egyén színvaksággal küzd, amely még inkább csökkenti a kontrasztot. Minimum fényerősségű kontrasztarány biztosítása a szöveg és háttere között könnyebben olvashatóvá teheti a szöveget, még abban az esetben is, ha az egyén nem látja a színek teljes skáláját. Ez azoknál a személyeknél is működik, akik egyáltalán nem képesek a színek érzékelésére.

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.4.3-as teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Kontraszt (Minimum)

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges (minimum) technikák

Utasítások: Válassza ki az alábbi szituációk közül azt, amelyik illik az Ön által használt tartalomhoz. Minden szituáció olyan számmal jelölt technikákat (vagy technikák kombinációját) tartalmaz, amelyet a Munkacsoport elégségesnek tart az adott szituációban.

A szituáció: A szöveg betűmérete kisebb, mint 18 pont, amennyiben a betű nem félkövér, illetve kisebb, mint 14 pont, amennyiben a betű félkövér
 1. G18: Ensuring that a contrast ratio of at least 5:1 exists between text (and images of text) and background behind the text

 2. G148: Not specifying background color, not specifying text color, and not using technology features that change those defaults

 3. G174: Providing a control with a sufficient contrast ratio that allows users to switch to a presentation that uses sufficient contrast

B szituáció: A szöveg legalább 18 pontos, amennyiben a betű nem félkövér, és legalább 14 pontos, amennyiben a betű félkövér
 1. G145: Ensuring that a contrast ratio of at least 3:1 exists between text (and images of text) and background behind the text

 2. G148: Not specifying background color, not specifying text color, and not using technology features that change those defaults

 3. G174: Providing a control with a sufficient contrast ratio that allows users to switch to a presentation that uses sufficient contrast

Egyéb technikák (javasolt) az 1.4.3-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • G156: Using a technology that has commonly-available user agents that can change the foreground and background of blocks of text

 • Magasabb kontrasztérték használata mintázott háttér felett található szöveghez (jövőbeli hivatkozás)

 • Fekete szöveg mögött világos pasztellszínű háttér használata a fehér háttér helyett (jövőbeli hivatkozás)

 • Unikód szöveg és stíluslapok használata a képként reprezentált szöveg helyett (jövőbeli hivatkozás)

 • Magasabb kontrasztérték használata a grafikonokban lévő vonalakhoz (jövőbeli hivatkozás)

 • Nagyobb kontraszt-szint használata a piros-fekete szöveg/háttér kombinációkhoz (jövőbeli hivatkozás)

 • Túlnyomórészt a középső színképhez tartozó színek használata a világos és színképbeli szélsőséges értékekhez

 • Fekete szöveg mögött világos pasztellszínű háttér használata a fehér háttér helyett, az elégséges, de nem szélsőséges kontrasztok létrehozásához (jövőbeli hivatkozás)

 • Egyszerű vonalas rajzokat használó ikonok készítése, amelyek teljesítik a szövegre vonatkozó kontrasztfeltételeket (jövőbeli hivatkozás)

 • Elégséges színkontrasztot biztosítani a grafikonoknál és táblázatoknál (jövőbeli hivatkozás)

 • Alapértelmezett ábrázolásként 3:1, vagy magasabb kontrasztarány használata (jövőbeli hivatkozás)

 • Elégséges színkontrasztot biztosítani az üres szövegmezőkhöz (jövőbeli hivatkozás)

Terminológia

csak dekoráció

kizárólag csak esztétikai célja van, nem nyújt információt és nincs funkciója

Megjegyzés: A szöveg csak dekorációnak számít, amennyiben a szavak a céljuk megváltoztatása nélkül cserélhetők, vagy helyettesíthetők.

Példa: Egy szótár fedőlapján nagyon halvány, véletlenszerű szavak találhatók a háttérben.

felhasználói felület-elem

a felhasználók által észlelt tartalom olyan része, amely egy meghatározott (distinct) funcióhoz tartozó egyszerű vezérlésnek számít

Megjegyzés 1: A többszörös felhasználói felületelemek egyszeres algoritmikus elemként implementálhatóak. Az alkotóelemek itt nem kötődnek programozási technikákhoz, hanem inkább ahhoz, amit a felhasználók egyedi vezérlőelemként érzékelnek.

Megjegyzés 2: A felhasználói felületelemek egyéb elemeket és hivatkozásokat, illetve szkriptek által generált alkotóelemeket foglalnak magukba.

Példa: Egy kisalkalmazáshoz tartozik egy „vezérlés,” amelyet a tartalmon belüli mozgásra lehet használni soronként vagy oldalanként, vagy véletlenszerű eléréssel. Mivel ezek közül mindegyiknek névvel kell rendelkeznie és egyedileg beállíthatónak kell lenniük, mindegyikük felhasználói felületelem lesz.

képként reprezentált szöveg

olyan szöveg, melyet nem szöveges formátumban jelenítenek meg (pl. egy kép) annak érdekében, hogy különleges vizuális hatást keltsen

Megjegyzés: Ez nem foglalja magába az olyan szöveget, amely egy kép része és más lényeges vizuális elemet tartalmaz.

Példa: Egy képen szereplő személy neve egy névtáblán.

kontrasztarány

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), ahol

Megjegyzés 1: A kontrasztarány értéke 1-től 21-ig terjedhet (általánosan 1:1-től 21:1-ig).

Megjegyzés 2: Mivel a szerkesztőknek nincs ellenőrzésük a felhasználói beállítások felett a szöveg megváltoztatására vonatkozóan (például: betűsimítás vagy finomítás), a szöveghez kapcsolódó kontrasztarány a finomítás kikapcsolásával értékelhető.

Megjegyzés 3: Az 1.4.3 és az 1.4.6 Teljesítési Követelmények céljainak megfelelően a kontraszt mérése az előírt háttér figyelembevételével történik, amin keresztül a szöveg megváltozik a normál használat során. Ha nincs háttérszín meghatározva, akkor a fehér az elfogadott.

Megjegyzés 4: A háttérszín az előírt színe a tartalomnak. Hibát jelent, ha a háttér színe nem, míg a szöveg színe meghatározott, mert a felhasználók alap háttérszíne ismeretlen, és nem lehet értékelni a megfelelő kontraszt céljából. Hasonló okból hibát jelent, ha a szöveg színe nem, míg a háttér színe meghatározott.

Megjegyzés 5: Ahol a betű körül keret található, a keret kontrasztot is biztosíthat, valamint felhasználható a betű és a háttér közötti kontraszt kiszámításához. A betű körüli keskeny keret a betű részeként használható. A betű körüli vastag keret, mely annak belső részleteit is kitölti, fényudvarként működik és háttérnek tekinthető.

Megjegyzés 6: A WCAG megfelelésnek értékelhetőnek kell lennie a tartalomban előírt színpárok szempontjából, amelyet a szerkesztő egymás melletti megjelenítésben képzel el egy tipikus megjelenítés során. A szerkesztőknek nem kell figyelembe venniük az olyan szokatlan megjelenítéseket, mint a felhasználói program által készített színváltozások, kivéve olyan esetben, melyek a szerkesztői kódok eredményei.

nagyméretű (szöveg)

a legalább 18 pontos vagy 14 pont vastagságú betűméret, amely egyenlő vonalvastagságot jelent a kínai, japán és koreai (CJK) betűkhöz képest

Megjegyzés 1: Azokat a betűket, melyeknek felismerését csökkenti a különösen vékony vonalvastagság vagy a szokatlan sajátosság, nehezebb elolvasni, különösen alacsony kontrasztszinten.

Megjegyzés 2: A betűméret az a méret, ahogy a tartalmat közvetítik. Ez nem foglalja magába a felhasználó által végzett átméretezést.

Megjegyzés 3: A betű tényleges mérete, amit a felhasználó lát, függ mind a szerkesztő által meghatározott mérettől, mind a felhasználó megjelenítési vagy a felhasználói program beállításaitól. Ez a teljesítési feltétel a jelenleg elérhető általános pixelméreteken alapul. Az alacsony látóképességgel rendelkező felhasználók felelőssége, hogy a megfelelő beállítást kiválasszák.

Megjegyzés 4: Amikor a szöveget a betűméret meghatározása nélkül használják, a nagyobb böngészők által használt legkisebb betűméret elfogadható a betű meghatározásához. Ha egy 1-es szintű fejléc 14 pontos vagy ennél nagyobb betűvastagságban jelenik meg a fő böngészőkön, akkor ésszerű annak feltételezése, hogy nagyméretű szövegről van szó. A relatív arányosítás hasonló módon számolható ki az alapértelmezett méretek alapján.

szöveg

karakterek sorozata, mely lehet algoritmikusan meghatározott , ahol a sorozat valamit emberi nyelven fejez ki