Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Hangszabályozás:
Az 1.4.2 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

1.4.2 Hangszabályozás: Amennyiben egy Weboldal automatikusan hanganyagot játszik le több mint 3 másodpercen keresztül, akkor vagy egy mechanizmus érhető el a hang szüneteltetéséhez, illetve megállításához, vagy a hangerő rendszerfüggetlen szabályozására mód van. (A szint)

Megjegyzés: Mivel az a tartalom, amelyik nem felel meg ennek a teljesítési követelménynek, akadályoztathatja a felhasználót a teljes oldal használatában, az oldalon található összes tartalomnak meg kell felelnie ennek a teljesítési követelménynek. Tekintse meg a Megfelelőségi Követelmény 5: Nem akadályoz oldalt.

Jelen teljesítési feltétel célja

Azok a személyek, akik képernyőolvasó szoftvert használnak, nehezen hallhatják a kimenő beszédet, amennyiben egyidejűleg egyéb hanglejátszás is folyik. Ez még nehezebbé válhat amennyiben a képernyőolvasó beszéd kimenete szoftver alapú (ahogy a legtöbb kimenet napjainkban), és a hangerő rendszerfüggetlen szabályozására nincs mód (tehát ugyanazon a hangvezérlőn keresztül szabályozott, mint az egyéb hangok, pl. háttérzaj). Ezért fontos, hogy a felhasználó ki tudja kapcsolni a háttérhangot. Megjegyzés: a hangszabályozás magába foglalja a hangerő nullára csökkentésének lehetőségét.

Megjegyzés: Az automatikus hanglejátszás egy oldal megnyitásakor hatással lehet a képernyőt olvasó felhasználó azon képességére, hogy megtalálja a hangot leállító mechanizmust, mivel ezek irányítása a hallgatásukon keresztül történik, és az automatikusan induló hangok zavarhatják az irányítást. Ezért ellenezzük az automatikusan induló hangok alkalmazását (különösen abban az esetben, amikor azok 3 másodpercnél hosszabb ideig tartanak), és ezzel szemben támogatjuk, hogy a hang indítását a felhasználó kezdeményezze az oldal elérése után, ahelyett, hogy a hang leállítását egy művelet indításával kelljen kérni az oldalon.

Szintén tekintse meg Az 1.4.7 teljesítési feltétel értelmezése - Halk vagy néma háttérhang oldalt.

Az 1.4.2 teljesítési feltételből származó előnyök

  • Azok a személyek, akik képernyőolvasó technológiát használnak, más hangok lejátszása nélkül hallgathatják a képernyő-olvasót. Ez különösen fontos a nagyothallók és azok számára, akik képernyőolvasója a hangerő rendszerfüggetlen szabályozására nem ad lehetőséget (így nem tudják a hangot lehalkítani és képernyőolvasót felhangosítani).

  • Jelen teljesítési feltétel szintén előnyös azoknak az embereknek a számára, akik nehezen tudnak a vizuális tartalomra (szöveget is beleértve) koncentrálni, amikor egyidejűleg hanglejátszás folyik.

Példák az 1.4.2 teljesítési feltételre

Az 1.4.2-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Hangszabályozás

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb technikák (javasolt) az 1.4.2-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • A weboldal tetején található automatikusan induló hangok kikapcsolására szolgáló vezérlésen túl a teljes site-on keresztül biztosítani a kikapcsolás lehetőségét.(jövőbeni hivatkozás)

Az 1.4.2 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.4.2-es teljesítési feltételre vonatkozóan.

Terminológia

mechanizmus

folyamat vagy technika az eredmény eléréséhez

Megjegyzés 1: A mechanizmust a tartalom keretein belül biztosíthatjuk, illetve épülhet platformokra vagy felhasználói programokra, a kisegítő technológiákat is beleértve.

Megjegyzés 2: A mechanizmusnak az adott megfelelőségi nyilatkozat összes teljesítési kritériumának eleget kell tennie.