Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Színhasználat:
Az 1.4.1 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

1.4.1 Színhasználat: Nem a szín az egyetlen vizuális módja az információ közvetítésének, a tevékenység jelzésének, a válaszadásra ösztönzésnek, vagy a vizuális alkotóelemek megkülönböztetésének. (A szint)

Megjegyzés: Ez a teljesítési követelmény a színérzékelést speciálisan kezeli. Az érzékelés további formáit az 1.3 Irányelv tartalmazza, beleértve a szín és egyéb vizuális megjelenítés kódolásához való algoritmikus hozzáféréseket.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja biztosítani azt, hogy minden felhasználó hozzáférjen a színkülönbségeken keresztül közvetített információhoz, vagyis, a színhasználat által közvetített információhoz, ahol minden színnek meghatározott jelentése van. Amennyiben az információt egy képen (vagy más egyéb nem szöveges formátumon) a színkülönbségeken keresztül jelenítik meg a színérzékelési nehézségekkel küzdő (színvak) felhasználók esetleg nem látják a színeket. Ebben az esetben a szín által közvetített információ egy másik vizuális eszközön keresztül történő megjelenítése biztosítja, hogy azok a felhasználók, akik nem látják a színeket az információt érzékelni tudják.

A szín fontos eszköznek számít a webtartalom tervezésénél, erősíti annak esztétikai megjelenését, használhatóságát és hozzáférhetőségét. Azonban néhány felhasználó színérzékelési nehézségekkel küzd. A látássérült emberek gyakran korlátozott színérzékeléssel szembesülnek és sok idős felhasználó nem látja jól a színeket. Továbbá, a csak-szöveg formátumú, csökkentett színű vagy egyszínű képernyőket és böngészőket használó emberek nem tudnak hozzáférni a csak színes formátumban megjelenített információhoz.

Példák a színkülönbségek által közvetített információra: „a kitöltendő mezők pirosak”, „a hiba piros színnel jelenik meg”, és „Mária értékesítései pirosak, míg Tamáséi kékek”. Egy tevékenység elvégzésének jelzésére vonatkozó példák magukba foglalják:szín használata annak jelzésére, hogy egy hivatkozás új ablakban nyílik meg, vagy egy adatbázisba való bejegyzés sikeresen megtörtént. Illetve példaként említhető egy adott (gépi) reakció valamely felhasználói tevékenységre, ilyen a kiemelés használata űrlapmezőkön annak jelzésére, hogy a kitöltendő mező(k) üresen maradt(ak).

Megjegyzés: Ez nem jelenti az, hogy nem támogatjuk a színhasználatot egy oldalon, vagy akár a színkódolást, amennyiben az redundáns más vizuális jelzéssel.

Az 1.4.1 teljesítési feltételből származó előnyök

  • A látássérült felhasználóknak gyakran csökkentett színérzékelése van

  • Az idős felhasználók nem látják jól a színeket.

  • A színvak felhasználók számára előnyös, amikor a színek által közvetített információ egyéb vizuális úton is elérhető.

  • A csak-szöveg formátumot, csökkentett színű, vagy egyszínű képernyőket és böngészőket használó emberek esetleg nem képesek arra, hogy a színfüggő információhoz férjenek hozzá.

Példák az 1.4.1 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.4.1-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Színhasználat

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges (minimum) technikák

Utasítások: Válassza ki az alábbi szituációk közül azt, amelyik illik az Ön által használt tartalomhoz. Minden szituáció olyan számmal jelölt technikákat (vagy technikák kombinációját) tartalmaz, amelyet a Munkacsoport elégségesnek tart az adott szituációban.

A szituáció: Ha bizonyos szavak, hátterek, vagy más tartalmak színét használják fel az információ jelzésére:
  1. G14: Ensuring that information conveyed by color differences is also available in text

  2. G122: Including a text cue whenever color cues are used

  3. G182: Ensuring that additional visual cues are available when text color differences are used to convey information

  4. G183: Using a contrast ratio of 3:1 with surrounding text and providing additional visual cues on focus for links or controls where color alone is used to identify them

B szituáció: Ha egy képen belül színeket használnak az információ közvetítéséhez:
  1. G111: Using color and pattern

  2. G14: Ensuring that information conveyed by color differences is also available in text

Egyéb technikák (javasolt) az 1.4.1-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.