Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Megkülönböztethetőség:
Az 1.4 irányelv értelmezése

1.4 irányelv: A tartalom érzékelésének (látásának és hallásának) megkönnyítése a felhasználó számára, beleértve az előtér és háttér megkülönböztethetőségét

Az 1.4 irányelv célja

Amíg néhány irányelv az információ váltakozó formában történő hozzáférhetőségére fókuszál, addig jelen irányelv azzal foglakozik, hogy a hátrányos helyzetű emberek számára az alapmegjelenítést a lehető legkönnyebben érzékelhetővé tegye. Az elsődleges cél, hogy a felhasználók számára megkönnyítse az előtérben szereplő információ elválasztását a háttérben találhatótól. Vizuális megjelenítések esetében ez magába foglalja annak biztosítását, hogy a megjelenő információ megfelelően elkülönül magától a háttértől. Hangfelvételek esetében pedig annak biztosítását, hogy az előtér hangjai elkülönülnek a háttérhangoktól. Mindezek azért fontosak, mert a látássérült és siket személyeknek sokkal nehezebb megkülönböztetni egymástól az előtér és a háttér információt.

Az 1.4 irányelvhez ajánlott technikák (nem teljesítési feltétel specifikus)

A jelen irányelv adott teljesítési feltételének megfelelő technikák alább kerülnek felsorolásra. Amennyiben léteznek olyan technikák, amelyek az irányelvre vonatkoznak, de nem tartoznak egyetlen teljesítési feltételhez sem, azok itt kerülnek ismertetésre. Ezek a technikák nem megköveteltek és nem elégségesek a teljesítési feltételek szempontjából, de bizonyos típusú webtartalmakat elérhetőbbé tehetnek számos felhasználó számára.


Teljesítési feltételek: