Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Érzékelési Jellemzők:
Az 1.3.3 teljesítési feltétel értelmezése

1.3.3 Érzékelési Jellemzők: A tartalom értelmezéshez és kezeléséhez biztosított utasításokat nem lehet kizárólag az olyan érzékelési jellemzők elemeire bízni, mint a forma, méret, vizuális elhelyezkedés, irány, vagy hang. (A Szint)

Megjegyzés: A színre vonatkozó követelményekhehez, tekintse meg az 1.4 Irányelvet.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy lehetővé tegye az összes felhasználó számára a tartalom használatához szükséges utasításokhoz való hozzáférést, még abban az esetben is, ha a felhasználók nem képesek a formák, illetve méretek érzékelésére vagy a térbeli elhelyezkedésre és tájékozódásra vonatkozó információ használatára. Bizonyos tartalom az olyan tárgyak formájának vagy pozíciójának az ismeretén alapul, amelyekhez a tartalom struktúráján keresztül nem lehet hozzáférni (például, "kerek billentyű" vagy a "jobb oldalon lévő billentyű"). Bizonyos fogyatékkal élő felhasználók nem képesek a formák és pozíciók érzékelésére az általuk használt kisegítő technológiák természetéből adódóan. Jelen teljesítési feltétel további információk biztosítását írja elő az olyan esetek tisztázására, amelyek a fent említett információtól függnek.

Ennek ellenére, a formára és/vagy az elhelyezkedésre vonatkozó információ biztosítása hatékony lehet sok felhasználó számára, beleértve a kognitív problémákkal küzdőket.

Bizonyos nyelvekben a "fenti" kifejezés a tartalom adott pontját megelőző tartalomra, míg az "alábbi" szó az adott pontot követő tartalomra vonatkozik. Ezekben a nyelvekben, ha a kiemelt tartalom az olvasási sorrend megfelelő helyén található és a hivatkozások nem kétértelműek, az olyan állítások, mint "válassza az alábbi hivatkozások egyikét" vagy "a fentiek mindegyike" megfelelnek jelen teljesítési feltételnek.

A 1.3.3-as teljesítési feltételből származó előnyök

  • A vak és gyengénlátó emberek valószínűleg nem képesek értelmezni a forma és/vagy pozíció által közvetített információt. A formán és/vagy pozíción kívüli további információ lehetővé teszi számukra a forma és/vagy egyéb dolog által közvetített információt.

Példák az 1.3.3-as teljesítési feltételre

Az 1.3.3-as teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Érzékelési Tulajdonságok

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összesWCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb (ajánlott) technikák az 1.3.3-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • Kép szöveges változatának használata grafikai szimbólumokhoz "Unicode glyph" helyett, amely a szükséges grafikai megjelenést, de eltérő jelentést biztosít (jövőben hivatkozás)

Az 1.3.3 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.3.3-as teljesítési feltételre vonatkozóan: