Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Sorrendiség:
Az 1.3.2 teljesítési feltétel értelmezése

1.3.2 Sorrendiség: Amikor a tartalom megjelenésének sorrendisége befolyásolja a jelentést, akkor a helyes olvasási sorrend algoritmikusan meghatározható legyen. (A Szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy lehetővé tegye a felhasználói program számára a tartalom alternatív módon történő megjelenítését úgy, hogy az megőrizze a helyes olvasási sorrendet, mely a jelentés megértéséhez szükséges. Lényeges, hogy legalább egy értelmes tartalom-sorrendiség algoritmikusan meghatározható legyen. Az a tartalom, amely nem felel meg jelen teljesítési feltételnek összezavarhatja a felhasználót, amikor a kisegítő technológia helytelen sorrendben olvassa el a tartalmat, vagy abban az esetben, amikor váltakozó stíluslapok vagy egyéb formázási változtatások kerülnek alkalmazásra.

Akkor tekinthetünk egy sorozatot értelmesnek, ha a sorozaton belüli tartalom sorrendje nem változtatható meg a jelentés befolyásolása nélkül. Például, ha egy oldal két egymástól független cikket tartalmaz, a cikkek viszonylagos sorrendje nem befolyásolja jelentésüket mindaddig, amíg a két cikk nem fésülődik össze. Ebben az esetben a cikkek sorrendisége értelmesnek tekinthető, de a cikkeket tartalmazó "tároló" sorrendisége már nem.

Néhány elem szemantikája meghatározza, hogy tartalmuk értelmes sorozatnak tekinthető-e. Például a HTML-formátumban lévő szöveg mindig értelmes sorrendiséggel rendelkezik. A táblázatok és a rendezett listák értelmes sorozatnak számítanak, de a rendezetlen listák nem.

A sorozaton belüli tartalom sorrendje nem mindig tekinthető értelmesnek. Például, egy weboldal fő részének és a navigációs résznek a viszonylagos sorrendje nem befolyásolja jelentésüket. Bármilyen sorrendben előfordulhatnak az algoritmikusan meghatározott olvasási sorozaton belül. Más példával élve, egy magazinban található cikk számos figyelemfelkeltő melléksztorit tartalmaz. A cikk és a melléksztorik sorrendje nem befolyásolja jelentésüket. Hasonló esetekben egy weboldalnak számos olyan különféle olvasási sorrendje lehetséges, amely megfelel a teljesítési feltételnek.

Az 1.3.2-es teljesítési feltételből származó előnyök

  • Ez a teljesítési feltétel azoknak nyújt segítséget, akik a tartalmat hangosan felolvasó kisegítő technológiákra támaszkodnak. Az a jelentés, ami egyértelmű az alapértelmezett (default) megjelenítésben az információ sorrendiségéből, meg fog egyezni azzal a tartalommal, ami beszélt formában jelenik meg.

Példák az 1.3.2-es teljesítési feltételre

Az 1.3.2-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák- Értelmes sorozat

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb (javasolt) technikák az 1.3.2-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • A balra zárt szöveg használata olyan nyelveknél, amelyeket balról jobbra írunk, vagy a jobbra zárt szöveg a jobbról balra írt nyelveknél (jövőbeni hivatkozás)
  • Megfelelő sorkizárás azoknál a nyelveknél, amelyeket jobbról balra írunk (jövőbeni hivatkozás)
  • Hivatkozás biztosítása a lineáris megjelenítéshez (jövőbeni hivatkozás)
  • Stílusváltó biztosítása olyan stíluslapok között, amelyek befolyásolják a megjelenítési sorrendet (jövőbeni hivatkozás)

Terminológia

algoritmikusan meghatározott (algoritmikusan meghatározható)

a szerkesztő által megadott adatokból szoftver által meghatározott és olyan módon biztosított, hogy a felhasználói programok, beleértve a kisegítő technológiákat, az információt különböző formában/módon csomagolhatják ki és jeleníthetik meg a felhasználó részére

Példa 1: Jelölőnyelvben elemekből és attribútumokból meghatározott, az általánosan elérhető kisegítő technológiák által közvetlenül elérhető.

Példa 2: Nem jelölőnyelvben, a technológiaspecifikus adatszerkezetekből meghatározott és a kisegítő technológia számára olyan akadálymentesítési API-n keresztül bemutatott, amely egy általánosan elérhető kisegítő technológián keresztül kerül támogatásra.

megfelelő olvasási sorrend

bármilyen sorozat, ahol a szavak és bekezdések olyan sorrendben jelennek meg, hogy ez nem változtatja meg a tartalom jelentését