Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Információ és Relációk/Összefüggések:
Az 1.3.1 teljesítési feltétel értelmezése

1.3.1 Információ és Relációk/Összefüggések: A megjelenítésen közvetített információ, a szerkezet és ezek relációi algoritmikusan meghatározhatóak, vagy szöveges formátumban elérhetők legyenek. (A Szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy biztosítsa a vizuális és auditív formázással kapcsolatos információk és összefüggések megőrzését a megjelenítés változtatása esetén. Például a megjelenítés megváltozik, ha a tartalom elolvasását képernyőolvasó végzi vagy ha a szerkesztő által biztosított "stíluslemezt" felhasználói stíluslemezzel helyettesítjük.

Az ép látással rendelkező felhasználók különböző vizuális utasításokon keresztül érzékelik a struktúrát. A címsorok gyakran nagy méretű, kiemelt betűkből állnak és soremeléssel választják el őket a bekezdésektől. A felsorolásokat díszjel (felsorolásjel) előzi meg és valószínűleg beljebb szedettek. A bekezdéseket soremelések választják el egymástól, míg az azonos tulajdonságokkal rendelkező tételek táblázatos sorokba vagy oszlopokba rendeződnek. Az űrlapmezők olyan csoportokba rendezhetők, amelyek szövegcímkéken osztoznak. Különböző háttérszínt használunk annak jelölésére, hogy számos tétel egymáshoz kapcsolódik; a speciális státusszal rendelkező szavakat a betűtípus megváltoztatásával, kiemeléssel, dőlt betűvel vagy aláhúzással stb. jelöljük.

Auditív utasítások is használhatók. Például egy "csengő hang" új rész kezdetét jelölheti; a hangmagasság vagy a beszéd sebességének változását lényeges információ vagy idézőjeles szöveg hangsúlyozására használhatjuk.

Amikor ezek az összefüggések a felhasználók egy bizonyos csoportja számára érzékelhetők, ugyanezek az összefüggések mindenki számára érzékelhetővé tehetők. Egy módszer, mellyel megállapítható, hogy az információ eljutott-e minden felhasználóhoz az, amikor az információhoz sorozatban férünk hozzá különböző modalitásokon keresztül.

Amennyiben a szószedethez tartozó hivatkozásokat szerkesztőelemek (anchor element) használatával valósítjuk meg (vagy a használatban lévő technológiához tartozó megfelelő hivatkozási elemmel) és különböző betűtípust használunk azonosításukra, a képernyőolvasó használója számára hallható lesz, hogy a tétel hivatkozásnak számít a szószedetben található szóval való találkozáskor, még akkor is, ha a betűtípus változásával kapcsolatban információt nem kapnak. Egy on-line katalógusban az árak nagy, piros betűkkel kerülhetnek jelölésre. Egy képernyőolvasó vagy személy, aki a piros színt nem képes érzékelni, szintén hozzájut az árra vonatkozó információhoz mindaddig, amíg azt "valutaszimbólum" előzi meg.

Egyes technológiák nem biztosítanak eszközöket bizonyos típusú információk és összefüggések algoritmikus meghatározásához. Ebben az esetben szükség van az információkra és az összefüggésekre vonatkozó szövegleírásra. Például, "az összes kitöltendő mező csillaggal jelölt (*)". A szövegleírásnak közel kell elhelyezkednie az általa leírt információhoz (amikor az oldal lineáris), például a szülőelemben vagy a szomszédos elemben.

Olyan esetek is előfordulhatnak, ahol el kell dönteni, hogy milyen információ jelenjen meg a szövegben és melyekhez szükséges a közvetlen asszociáció, illetve hogy mely információkat kell megduplázni (például egy HTML táblázat esetén az összefoglalót mind a táblázatot megelőző bekezdésben, mind a táblázat összefoglaló részében biztosítani kell). Mindamellett, ahol lehetséges, az információnak algoritmikusan meghatározottnak kell lennie - ez jobb megoldás, mint szövegleírás biztosítása még a táblázat megjelenése előtt.

Megjegyzés: Nem számít elvárásnak, hogy a színértékek algoritmikusan meghatározottak legyenek. A szín által közvetített információt nem lehet megfelelően megjeleníteni kizárólag az érték bemutatásán keresztül.

Ennek következtében az 1.4.1-es teljesítési feltétel foglalkozik a színnel kapcsolatos kérdésekkel.

Az 1.3.1-es teljesítési feltételből származó előnyök

 • Ez a teljesítési feltétel a különböző fogyatékkal élőknek nyújt segítséget azáltal, hogy lehetővé teszi a felhasználói programok számára a tartalom egyéni igényekhez történő igazítását.

 • A gyengénlátó és vak felhasználók számára (akik képernyőolvasót használnak) jelen teljesítési feltétel abban az esetben jelent előnyt, amikor az információ a színeken keresztül is közvetítésre kerül a szövegben (beleértve az olyan képek szöveges változatát, amelyek színeket használnak az információ átadására).
 • A vakírásos szöveggel működő frissíthető kijelzőket használó siketvak emberek lehet, hogy nem férnek hozzá a színfüggő információhoz.

Példák az 1.3.1-es teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.3.1-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Információ és az információk összefüggése

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

 

Elégséges technikák

Utasítások: Válassza ki az alábbi szituációkból azt, amelyik a legjobban kapcsolódik a tartalmához. Mindegyik szituáció olyan számozott technikákat (vagy technika kombinációkat) tartalmaz, amelyeket a Munkacsoport megfelelőnek ítélt az adott szituáció szempontjából.

A Szituáció: A technológia szemantikus struktúrát biztosít annak érdekében, hogy az információ és az összefüggések megjelenítése algoritmikusan meghatározható legyen.

 

 1. G115: Using semantic elements to mark up structure AND H49: Using semantic markup to mark emphasized or special text (HTML)

 2. G117: Using text to convey information that is conveyed by variations in presentation of text

 3. G140: Separating information and structure from presentation to enable different presentations

 4. Az információ és összefüggések közvetítése algoritmikusan meghatározható megjelenítésen keresztül, a következő módszerek használatával:

B Szituáció: A használatban lévő technológia NEM biztosít szemantikus struktúrát annak érdekében, hogy az információ és az összefüggések megjelenítése algoritmikusan meghatározható legyen.
 1. G117: Using text to convey information that is conveyed by variations in presentation of text

 2. Az információ és az összefüggések megjelenítése algoritmikusan meghatározható vagy szövegként elérhető legyen, a következő módszerek használatával:

Egyéb technikák (javasolt) az 1.3.1-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

Az 1.3.1 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.3.1-es teljesítési feltételre vonatkozóan:

Terminológia

algoritmikusan meghatározott (algoritmikusan meghatározható)

a szerkesztő által megadott adatokból szoftver által meghatározott és olyan módon biztosított, hogy a felhasználói programok, beleértve a kisegítő technológiákat, az információt különböző formában/módon csomagolhatják ki és jeleníthetik meg a felhasználó részére

Példa 1: Jelölőnyelvben elemekből és attribútumokból meghatározott, az általánosan elérhető kisegítő technológiák által közvetlenül elérhető.

Példa 2: Nem jelölőnyelvben, a technológiaspecifikus adatszerkezetekből meghatározott és a kisegítő technológia számára olyan akadálymentesítési API-n keresztül bemutatott, amely egy általánosan elérhető kisegítő technológián keresztül kerül támogatásra.

megjelenítés

a tartalom előállítása (renderelése) a felhasználó által érzékelendő formában

összefüggések, relációk

értelmes/jelentéssel bíró asszociációk a tartalom különböző darabjai között

struktúra, felépítés
 1. Rendszer, mely megmutatja, hogy a weboldalak részei egymáshoz viszonyítva hogyan vannak rendezve/szervezve; és

 2. Megmutatja, hogy a weboldalak gyűjteménye hogyan van elrendezve.