Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Név, szerep, érték
A 4.1.2 teljesítési feltétel értelmezése

4.1.2 Név, szerep, érték: Az összes felhasználói-felület elemnek (beleértve, de nem korlátozva: az űrlapelemeket, a szkrpitek által generált hivatkozásokat és alkotóelemeket), a neve és a szerepe algoritmikusan meghatározható . A felhasználó által beállítható állapotok, tulajdonságok, és értékek program által is változtathatóak. Ezeknek az elemeknek a változásairól a felhasználói programok (beleértve a kisegítő technológiákat) értesülhetnek. (A szint)

Megjegyzés: Azok a kezdő és befejező címkék, melyekből olyan kritikus karakter hiányzik, mint a záró csúcsos zárójel, vagy egy nem illeszkedő attribútum-értékkel bíró idézőjel, nem minősülnek teljesnek.

A teljesítési feltétel célja

A teljesítési feltétel célja, hogy a segítő technikák képesek legyenek információkat gyűjteni a tartalomban alkalmazott felhasználói interfész vezérlők aktivált (vagy beállított) és fríssített állapotáról.

Abban az esetben, ha az akadálymentesítő technológiák szabványos vezérlőit alkalmazzák, akkor ez a folyamat egyszerű. Ha a felhasználói interfész elemeit az előírásoknak megfelelően használják, akkor az megfelel a megfogalmazott követelményeknek. (Lsd. a 4.1.2 teljesítési feltételben lejjebb leírt példákat).

Egyéni vezérlők használata, vagy a szokásostól eltérő műveletre és/vagy funkcióra programozott (kód vagy szkript) interfész elemek esetén kiegészítő intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a vezérlők fontos informácókkal szolgálhassanak a segítő technológiáknak, illetve felügyelhetők legyenek a segítő technológiák által.

A felhasználói interfész vezérlőinek különösen fontos jellemzője az, hogy rendelkeznek-e fókusszal vagy nem. A vezérlők fokuszáló állapota lehet algoritmikusan meghatározott és a fókusz változásairól jelzések küldhetők a felhasználói programoknak vagy a segítő technológiának. A felhasználói interfész vezérlő állapotának másik példája az ellenőrző mező, vagy rádiógomb kiválasztása, illetve egy becsukható menü vagy lista zárása vagy nyitása.

Megjegyzés: A 4.1.2 teljesítési feltételnek szüksége van a felhasználói interfész elemeinek algoritmikusan meghatározott neveire. A nevek lehetnek láthatók vagy láthatatlanok. Alkalmanként a neveknek láthatóknak kell lenniük és ilyenkor címkeként kerülnek megjelölésre. További információkhoz a szószedet név és címke bejegyzéseiből juthat.

A 4.1.2 teljesítési feltételből származó előnyök

 • A felhasználói interfész elemeinek feladatáról, állapotáról és értékéről szóló információk megadása segítheti az olyan fogyatékos felhasználókat, akik többek között a képernyőolvasókhoz, a képernyő nagyítókhoz, és beszédfelismerő szoftverekhez hasonló segítő technológiákat alkalmaznak.

Példák a 4.1.2 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

A 4.1.2 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Név, szerep, érték

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

Utasítások: Válassza ki az alábbi szituációk közül azt, amelyik illik az Ön által használt tartalomhoz. Minden szituáció olyan számmal jelölt technikákat(vagy technikák kombinációját) tartalmaz, amelyet a Munkacsoport elégségesnek tart az adott szituációban.

A szituáció: Ha a jelölőnyelvben szabványos felhasználói interfész elemek kerültek felhasználásra (pl. HTML):
 1. G108: Using markup features to expose the name and role, allow user-settable properties to be directly set, and provide notification of changes using technology-specific techniques below:

B szituáció: Ha kód vagy szkript segítségével a jelölőnyelvben található szabványos felhasználói interfész elemnek új cél kerül meghatározásra:
 1. Nevek és szerepek feltüntetésének és a felhasználó által állítható tulajdonságok közvetlen beállításának engedélyezése, illetve a változásokról szóló értesítések küldésének lehetővé tétele a következő technikák alkalmazásának egyikével:

C szituáció: Ha a programozó technológia szabványos felhasználói interfész elemeket tartalmaz:
 1. G135: Using the accessibility API features of a technology to expose names and roles, to allow user-settable properties to be directly set, and to provide notification of changes

D szituáció: Ha a felhasználó saját interfész elemeket készít a programnyelv felhasználásával:
 1. G10: Creating components using a technology that supports the accessibility API features of the platforms on which the user agents will be run to expose the names and roles, allow user-settable properties to be directly set, and provide notification of changes

Egyéb technikák (javasolt) a 4.1.2-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Címkék biztosítása minden olyan vezérlőhöz, amelynek nincs egyértelmű címkéje (hivatkozás előkészületben)

Terminológia

algoritmikusan beállítható

olyan szoftver által beállított, amely a kisegítő technológiákat is beleértve, felhasználói programok által támogatott módszereket használ

algoritmikusan meghatározott (algoritmikusan meghatározható)

a szerkesztő által megadott adatokból szoftver által meghatározott és olyan módon biztosított, hogy a felhasználói programok, beleértve a kisegítő technológiákat, az információt különböző formában/módon csomagolhatják ki és jeleníthetik meg a felhasználó részére

Példa 1: Jelölőnyelvben elemekből és attribútumokból meghatározott, az általánosan elérhető kisegítő technológiák által közvetlenül elérhető.

Példa 2: Nem jelölőnyelvben, a technológiaspecifikus adatszerkezetekből meghatározott és a kisegítő technológia számára olyan akadálymentesítési API-n keresztül bemutatott, amely egy általánosan elérhető kisegítő technológián keresztül kerül támogatásra.

felhasználói felület-elem

a felhasználók által észlelt tartalom olyan része, amely egy meghatározott (distinct) funcióhoz tartozó egyszerű vezérlésnek számít

Megjegyzés 1: A többszörös felhasználói felületelemek egyszeres algoritmikus elemként implementálhatóak. Az alkotóelemek itt nem kötődnek programozási technikákhoz, hanem inkább ahhoz, amit a felhasználók egyedi vezérlőelemként érzékelnek.

Megjegyzés 2: A felhasználói felületelemek egyéb elemeket és hivatkozásokat, illetve szkriptek által generált alkotóelemeket foglalnak magukba.

Példa: Egy kisalkalmazáshoz tartozik egy „vezérlés,” amelyet a tartalmon belüli mozgásra lehet használni soronként vagy oldalanként, vagy véletlenszerű eléréssel. Mivel ezek közül mindegyiknek névvel kell rendelkeznie és egyedileg beállíthatónak kell lenniük, mindegyikük felhasználói felületelem lesz.

felhasználói program

bármilyen szoftver, amely letölti és megmutatja a webtartalmat a felhasználóknak

Példa: Webböngészők, médialejátszók, plug-inek és más programok – beleértve a kisegítő technológiákat – melyek segítenek a visszakeresésben, a megjelenítésben és a webtartalommal történő interakcióban.

kisegítő technológia (jelen dokumentumban használtak alapján)

hardver és/vagy szoftver, amely felhasználói programként működik, vagy együtt egy felhasználói alapprogrammal, annak érdekében, hogy olyan működést biztosítson, amely megfelel a fogyatékkal élő felhasználók igényeinek; konkrétan azoknak az igényeknek, amelyek a felhasználói alapprogramok által biztosítottakon túlmutatnak

Megjegyzés 1: A kisegítő technológia által biztosított működés alternatív megjelenítéseket (pl. szintetizált beszéd vagy nagyított tartalom), alternatív beviteli módszereket (pl. hang), további navigációs vagy irányítási mechanizmusokat és tartalmi átalakításokat (pl. hogyan tegyük a táblázatokat könnyebben hozzáférhetővé) foglal magába.

Megjegyzés 2: A kisegítő technológiák gyakran a felhasználói alapprogramokon keresztül közölnek adatokat vagy üzeneteket az API-k használata és monitoros vizsgálata által.

Megjegyzés 3: A felhasználói alapprogramok és a kisegítő technológiák közötti különbség nem tekinthető abszolútnak. Sok felhasználói alapprogram biztosít bizonyos jellegzetességeket annak érdekében, hogy segítse a fogyatékkal élőket. Az alapvető különbség az, hogy a felhasználói alapprogramok nagy tömegű és sokszínű közönséget céloznak meg, amely általában a fogyatékkal és az anélkül élőket is magába foglalja. A kisegítő technológiák szigorúan meghatározott speciális fogyatékossággal rendelkező felhasználói csoportokat céloznak meg. Egy kisegítő technológián keresztül nyújtott támogatás sokkal konkrétabb és megfelelőbb az adott célcsoportba tartozó felhasználók szükségletei szempontjából. A felhasználói alapprogram biztosíthat olyan fontos működést a kisegítő technológiák számára, mint a webtartalom lekérése programokból vagy jelölések (markup) szintaktikai elemzés utáni azonosítható egységekbe osztása.

Példa: a jelen dokumentum szempontjából fontosnak számító kisegítő technológiák magukba foglalják az alábbiakat:

 • képernyőnagyítók és egyéb vizuális olvasást segítő eszközök, melyeket vizuális, érzékszervi és testi fogyatékossággal rendelkező emberek használnak a szöveg betűkészletének, méretének, térközének, színének megváltoztatására, a beszéd szinkronizálására stb. annak érdekében, hogy a módosított szövegek és képek vizuális olvashatóságát növeljék;

 • képernyőolvasók, melyeket vak emberek használnak a szöveges információ elolvasására szintetizált beszéd vagy Braille-olvasás segítségével;

 • szövegből-beszéd szoftver, amelyet kognitív, nyelvi és tanulási nehézségekkel rendelkező emberek használnak a szöveg szintetikus beszédre történő átalakításához;

 • hangfelismerő szoftver, melyet olyan emberek használhatnak, akik valamilyen fizikai fogyatékossággal rendelkeznek;

 • alternatív billentyűzetek, melyeket bizonyos fizikai fogyatékossággal rendelkező emberek használnak a billentyűzet szimulálására (beleértve az alternatív billentyűzeteket, amelyek fejmutatót, egyszerű kapcsolókat és más speciális beviteli eszközöket használnak);

 • alternatív mutatóeszközök, melyeket bizonyos fizikai fogyatékossággal rendelkező emberek használnak az egérrel történő rámutatás és a billentyű- lenyomás szimulálására.

név

szöveg, amivel a szoftver a felhasználó számára azonosítani tud egy alkotóelemet a webtartalmon belül

Megjegyzés 1: A név lehet rejtett és csak kisegítő technológián keresztül kerül megjelenítésre, ugyanakkor egy címke látható az összes felhasználó számára. Számos (de nem az összes) esetben a címke és a név megegyezik.

Megjegyzés 2: Ez nem függ össze a név attribútummal a HTML-ben.

szerep

szöveg vagy szám, amivel a szoftver a webtartalmon belül be tudja azonosítani az alapelemek funkcióját

Példa: Egy szám, amely azt jelzi, hogy egy kép hiperhivatkozásként, parancsgombként vagy jelölőnégyzetként működik-e.