Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Szintaktikai elemzés
A 4.1.1 teljesítési feltétel értelmezése

4.1.1 Szintaktikai elemzés: A jelölőnyelveket használó tartalomban, az elemek teljes kezdő és befejező címkékkel rendelkeznek, a specifikációjuknak megfelelően kerülnek beágyazásra, ismétlődő attribútumokat nem tartalmaznak, és az azonosítók egyediek, kivéve abban az esetben, ha a specifikációk lehetővé teszi ezeknek a tulajdonságoknak a használatát. (A szint)I

Megjegyzés: Azok a kezdő és befejező címkék, melyekből olyan kritikus karakter hiányzik, mint a záró csúcsos zárójel, vagy egy nem illeszkedő attribútum-értékkel bíró idézőjel, nem minősülnek teljesnek.

A teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétela célja, hogy a felhasználói programok, beleértve a segítő technológiákat, pontosan értelmezzék és szintaktikailag elemezzék a tartalmat. Abban az esetben, ha a tartalom egy adatstruktúrában nem elemezhető szintaktikailag, akkor különböző felhasználói programok másféleképpen jeleníthetik meg a tartalmat, vagy képtelenné válhatnak annak szintaktikai elemzésére. Néhány felhasználói program "helyreállító technikákat" használ a rosszul kódolt tartalmak kijavítására.

Mivel a felhasználói programok különböző helyreálító technikákat alkalmaznak, a szerkesztők nem lehetnek biztosak abban, hogy a felhasználói program, illetve segítő technika helyesen elemzi szintaktikailag vagy változtatja meg a tartalmat az adott adatstruktúrában. Ez csak akkor lehetséges, ha a tartalom az adott technológia hivatalos nyelvtani szabályai szerint készült el. A jelölőnyelvek esetében az elemek és az attribútum szintaxisok hibái, illetve a rosszul beágyazott kezdő/vég jelek meggátolhatják a felhasználói programokat a tartalom helyes szintaktikai elemzésében. Emiatt a teljesítési feltétel előírja azt, hogy a tartalmak szintaktikai elemzését a hivatalos nyelvtani szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

Megjegyzés: A "jól kialakítottság" koncepciója nagyon közel áll a jelen teljesítési feltétel követelményeihez. Mindamellett a szintaktikai elemzés szabályai jelölőnyelvenként változhatnak és sok nem-XML alapú nyelv nem határozza meg tisztán a jól kialakítottság követelményeit. Ennek ellenére a teljesítési feltételnek egyértelműnek kellett lennie ahhoz, hogy a jelölőnyelvek által alapvetően hasznnálható legyen. Mivel a "jól kialakítottság" csak az XML-ben került meghatározásra, és (mivel a záróelemek néha opcionálisak) az érvényes HTML nem igényel jól kialakított kódokat, ezért ez a fogalom ebben a teljesítési feltételben nem kerül említésre.

A 4.1.1 tejesítési feltételből származó előnyök

  • A weblapok kezdő és záró jelöléseinek valamint beágyazásának az adott specifikációknak megfelelő elvégzése biztosítja azt, hogy a segítő technológiák pontosan és összeomlás nélkül tudják szintaktikailag elemezni a tartalmat.

Példák a 4.1.1 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

(none currently documented)

A 4.1.1 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Szintaktikai elemzés

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb technikák (javasolt) a 4.1.1-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

(Jelenleg nincs dokumentált technika)