Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Kompatibilitás
A 4.1 irányelv értelmezése

4.1 irányelv: Maximalizálja a kompatibilitást a jelenlegi és jövőbeli felhasználói programokkal, beleértve a kisegítő technológiákat is

A 4.1 irányelv célja

Jelen irányelv célja az, hogy támogassa a jelenlegi és jövőbeni felhasználói programok közötti kompatibilitást, különös tekintettel a segítő technológiákra (AT). Ezt a cél támogatja a 1)-es pont azzal, hogy nem engedi megsérteni (pl. rossz minőségű jelölés), illetve kijátszani a segítő technológiákat (pl. a gyakorlattól eltérő jelölés vagy kód használata), valamint a 2)-es pont, amely biztosítja azt, hogy a tartalomban a szabványoknak megfelelő és a segítő technikák által felismerhető, illetve kezelhető információ kerüljön feltüntetésre. Mivel a technológiák rendkívül gyorsan változnak és ebből kifolyólag a segítő technikák fejlesztőinek egyre nagyobb erőfeszítésébe kerül a lépéstartás velük, ezért fontos, hogy a tartalmak ragaszkodjanak a gyakorlathoz és kompatibilisek legyenek az alkalmazásprogramozói felületekkel. Így a kisegítő technikák sokkal könnyebben tudnak majd együttműködni a kifejlesztésre kerülő új technológiákkal.

Javasolt technikák a 4.1 irányelvhez (nem teljesítési feltétel specifikusak)

A jelen irányelv adott teljesítési feltételének megfelelő technikák "A ... teljesítési feltétel értelmezése" című részben kerülnek felsorolásra (lsd. lent). Amennyiben léteznek olyan technikák, amelyek az irányelvre vonatkoznak, de nem tartoznak egyetlen teljesítési feltételhez sem, azok itt kerülnek ismertetésre. Ezek a technikák nem megköveteltek és nem elégségesek a teljesítési feltételek szempontjából, de bizonyos típusú webtartalmakat elérhetőbbé tehetnek számos felhasználó számára.

  • A W3C technológiák helytelenített sajátosságainak kerülése (hivatkozás előkészületben)

  • Olyan tartalmak megjelenítésének a mellőzése, amelyeknek a technológiája nem támogatott, vagy a technológia kikapcsolása esetén a tartalom nem akadálymentesített.


Teljesítési feltételek: