Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Hibamegelőzés (összes)
A 3.3.6 teljesítési feltétel értelmezése

3.3.6 Hibamegelőzés (összes): Weboldalak esetében, ahol a felhasználótól információ benyújtását kérik, az alábbiak közül legalább az egyik igaz: (AAA szint)

  1. Visszafordítható: A küldés visszafordítható.
  2. Ellenőrzött: A felhasználó által bevitt adatok ellenőrzése a beviteti hibák kiszűrésére, és a felhasználó számára biztosított ezek javítása.
  3. Megerősített: Hozzáférhető egy mechanizmus az információ átnézéséhez/ellenőrzéséhez, megerősítéséhez, és javításához, mielőtt a küldés véglegessé válna.

A teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy megóvja a fogyatékkal élő felhasználókat a hibás adatküldésből származó problémáktól. Ez a teljesítési feltétel a 3.3.4-es teljesítési feltételre épül, amely magában foglal minden olyan formátumot, amely adatok küldését igényli.

A fogyatékos felhasználók sokkal nagyobb valószínűséggel követnek el hibákat, illetve nagyobb erőfeszítésükbe kerül ezek felfedezése és javítása. Az olvasási nehézségekkel küzdők összekeverhetnek számokat és betűket, míg a mozgássérültek véletlenül is lenyomhatnak billentyűket. A műveletek visszavonásának lehetősége képessé teszi a felhasználókat a hibák kijavítására. A bevitt információk ellenőrzésének és kijavításának lehetősége képessé teszi a felhasználókat a hibák észlelésére a műveletek végrehajtása előtt.

A 3.3.6 teljesítési feltételből származó előnyök

  • A komoly következményekkel járó hibákat kiküszöbölő intézkedések a sokkal könnyebben hibázó fogyatékos felhasználókat segítik.

A 3.3.6 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Hibamegelőzés (összes)

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

  1. A 3.3.4 teljesítési feltétel elégséges technikáiban említésre kerül minden formátum, amelyhez információ küldése szükséges.

Terminológia

beviteli hiba

a felhasználó által megadott, de a gép által nem elfogadott információ

Megjegyzés: ez magába foglalja:

  1. A weboldal által igényelt, de a felhasználó által kihagyott információt

  2. A felhasználó által megadott, de nem megfelelő adatformátumú vagy értékű információt

mechanizmus

folyamat vagy technika az eredmény eléréséhez

Megjegyzés 1: A mechanizmust a tartalom keretein belül biztosíthatjuk, illetve épülhet platformokra vagy felhasználói programokra, a kisegítő technológiákat is beleértve.

Megjegyzés 2: A mechanizmusnak az adott megfelelőségi nyilatkozat összes teljesítési kritériumának eleget kell tennie.

weboldal

egy nem beágyazott forrás, amely elérhető egy HTTP-t használó egyszerű URI-ről , valamint bármilyen más forrás, amelyet a előállításhoz használtak (used in rendering), vagy ezzel együtt megjelenítésre terveztek (intended to be rendered) egy felhasználói program által

Megjegyzés 1: Habár bármely „más forrás” az elsődleges forrással együtt kerülne előállításra (rendered), az előállításuk nem feltétlenül egyidőben történne.

Megjegyzés 2: A fenti irányelvekkel való megfelelőség céljából a forrásnak „nem beágyazottnak” kell lennie a megfelelőség tartományán belül ahhoz, hogy weboldalnak minősüljön.

Példa 1: Webforrás, mely magába foglalja az összes beágyazott képet és médiát.

Példa 2: Egy Aszinkron Java-szkriptet és XML-t (AJAX) használó web levelezési program. A program teljesen a http://example.com/mail oldalon működik, de tartalmaz egy postafiókot (inbox), egy partnerek részt és egy naptárt. Hivatkozások és gombok biztosítottak ahhoz, hogy a postafiók, partnerek rész vagy a naptár megjelenjen, de az oldal URL elérésében ne következzen be változás.

Példa 3: Testre szabható portálhely, ahol a felhasználók megválaszthatják a tartalom megjelenését különböző tartalmi modulokon keresztül.

Példa 4: Amikor a felhasználó belép a http://shopping.example.com/ oldalra a keresőjén, egy moziszerű, interaktív vásárlási környezetbe kerül, ahol vizuálisan mozog egy üzletben, veszi le a termékeket a polcokról, és teszi őket az előtte lévő vizuálisan megjelenő kocsiba. A termékekre történő kattintás, a termék mellett lebegő (termék)specifikációs lap megjelenítését hívja elő.Ez lehet egy egyszerű weboldal vagy csak egy oldal a webhelyen belül.