Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

A megfelelőség értelmezése

Minden WCAG 2.0 teljesítési feltétel tesztelhető formában íródik, annak megállapítására, hogy az adott tartalmak megfelelnek-e a bennük megfogalmazott követelményeknek. A teljesítési feltételek tesztelése állhat automatikus és emberi ellenőrzésből. A tartalmakat elsősorban azoknak kell ellenőrizniük, akik tisztában vannak a különböző fogyatékkal élő felhasználók webhasználati lehetőségeivel.

Ebben az értelemben a tesztelés és tesztelhetőség összefüggése a funkcionalitás ellenőrzésére utal, amely a tartalom funkcióinak az elvárásoknak megfelelő működését, illetve ebben az esetben a teljesítési feltételnek való megfelelősségét igazolja. Előfordulhat, hogy a tartalom megfelel a teljesítési feltételnek, de a különböző fogyatékosságokkal élő felhasználók nem tudják azt használni. Ennek ellenére a használhatósági ellenőrzés végrehajtása is javasolt a funkcionalitás tesztelése mellett. A használhatósági ellenőrzés állapítja meg azt, hogy az adott tartalom mennyire felel meg a felhasználók alkalmazási igényeinek. A használhatósági tesztet végző csoportokba ajánlott fogyatékos felhasználókat is foglalkoztatni.

Mit jelent a megfelelőség?

A szabványnak való megfelelőség azt méri, hogy az adott dolog mennyire teljesíti az adott szabvány által támasztott "követelményeket". A WCAG 2.0-ban a teljesítési feltételek jelentik a "követelményeket". A WCAG 2.0-nak történő megfelelés érdekében, a szerkesztőnek teljesítenie kell a teljesítési feltételeket, ami azt jelenti, hogy nincs olyan tartalom, ami megsértené azokat.

Megjegyzés: Ez azt jelenti, hogy ha nincs olyan tartalom, amelyre a teljesítési feltételt alkalmazni kell, akkor a teljesítési feltétel megvalósult.

A legtöbb szabványnak csak egy megfelelősségi szintje van. Annak érdekében, hogy meg tudjon felelni a nagyobb szintű akadálymentesítést igénylő vagy lehetővé tevő különböző szituációknak a WCAG 2.0 három megfelelősségi és ennek megfelelően három teljesítési feltétel szintet tartalmaz.

A megfelelőségi követelmények értelmezése

Ahhoz, hogy egy tartalom a WCAG 2.0-nak "megfelelő" legyen öt követelményt kell teljesítenie. Ebben a részben a követelmények rövid leírása olvasható. Ez a fejezet a határidőn túl sem kerül lezárásra, annak érdekében, hogy megfelelhessen az időközben felmerülő kérdésekre, illetve bemutathassa a különböző megfelelőségi követelmények új példáit.

Az 1. követelmény értelmezése

1. megfelelőségi szint: Az alábbi megfelelőségi szintek közül az egyik egészében teljesül.

 • A szint: Az A szintű megfelelőséghez (a minimális megfelelőség szintje) a weboldalnak meg kell felelnie az összes A szintű teljesítési követelménynek, vagy egy megfelelő alternatív változat biztosítása szükséges.
 • AA szint: Az AA szintű megfelelőséghez a weboldalnak meg kell felelnie az összes AA szintű teljesítési követelménynek, vagy egy AA szintű megfelelő alternatív változat biztosítása szükséges.
 • AAA szint: Az AAA szintű megfelelőség eléréséhez, a weboldal kielégíti az A szintű, az AA szintű, és az AAA szintű teljesítési követelményeket, vagy egy AAA szintű megfelelő alternatív változat biztosítása szükséges.
Megjegyzés 1: Habár a megfelelőség csak a megállapított szinteken érhető el, a szerkesztőket arra bíztatjuk, hogy az elért megfelelőségi szinten túl a további szintek teljesítési követelményeit is próbálják teljesíteni, és tüntessék fel az oldalon az elért eredményeket.
Megjegyzés 2: Nem javasolt, hogy a teljes honlap esetében az AAA szintnek megfelelő követelmény legyen az irányadó, mert bizonyos tartalmak esetében az összes AAA szintű teljesítési követelménynek nem lehet megfelelni.

Az első követelmény a megfelelőség szintjeivel foglalkozik. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a lapon elérhető valamennyi információ teljesíti a megfelelőség kritériumait vagy rendelkezik egy megfelelő alternatív változattal. A követelmény azt is kijelenti, hogy a legalább A szintű teljesítési feltételek megvalósítása nélkül a megfelelőség nem lehetséges.

Ez lényegében abba az irányba ösztönzi a szerkesztőket, hogy lépjenek túl egy bizonyos megfelelőségi szinten és hajtsák végre- illetve jelezzék amennyiben ilyen szándékaik vannak - a magasabb megfelelőségi szintek elérése érdekében tett lépéseiket.

Tanulmányozza át a Megfelelő alternatív változatok értelmezése című részt, amely a megfelelő alternatív változatokkal kapcsolatos technikákat tartalmazza.

A 2. követelmény értelmezése

2. Teljes oldalak: A megfelelőség (megfelelőségi szint) csak teljes weboldal(ak)ra érvényes, és nem tekinthető teljesítettnek, ha a weboldal egy része nem konform.

Megjegyzés 1: A megfelelőség szempontjából, az oldal tartalmának egyik részére vonatkozó alternatívát, az oldal részének tekintik, amennyiben az alternatív tartalom közvetlenül az oldalról hozzáférhető, például egy hosszú leírás és alternatív videó megjelenítése esetében.
Megjegyzés 2: Azok a weboldalak, melyek nem megfelelőek, mivel a tartalom a szerkesztő ellenőrzésén kívül áll, Részleges megfelelőségi nyilatkozatot tehetnek.

Ennek a fejezetnek az előírásai szerint az egész lapnak konformnak kell lennie. A tartalom nem minősíthető a "lap részlegesen megfelelő" kijelentéssel.

Bizonyos esetekben a tartalommal kapcsolatos kiegészítő információk csak egy másik lapon érhetők el. Ilyen példa a HTML longdesc attribútuma. Egy grafika hosszabb leírása, amelyet a longdesc attribútum jelöl, egy másik lapon is szerepelhet, ahová a felhasználó elnavigálhat a grafikát megjelenítő eredeti lapról. Az ilyen tartalom egyértelműen a weblap részének számítandó és mint ilyen, az egy lapnak tekintett weblap kombinációk megfelelnek a 2. követelményben megfogalmazottaknak. Az alternatívák szintén megjeleníthetők ugyanazon a lapon. Például készíthető egy olyan elem, amely ugyanolyan, mint a felhasználói interfész vezérlője.

Megjegyzés 1: A 5. megfelelőségi követelmény következtében egy egész lap megfelelő lehet, még akkor is, ha találhatók rajta az akadálymentesítés által nem támogatott tartalmi technológiák. Ez mindaddig igaznak tekinthető, amíg az említett technológiák nem zavarják a lap többi részének működését és minden információ, illetve funkció elérhető a lapról vagy más forrásból.

Megjegyzés 2: Nem megfelelő tartalom alkalmazása is lehetséges. További információk az 5. megfelelőségi követelmény értelmezése címben olvashatók.

A 3. követelmény értelmezése

3. Teljes folyamatok: Amikor egy weboldal egy folyamat bemutatását végző weboldal halmaz egyik eleme (azaz lépések sorozata, melyeket sorban kell venni egy cselekvés végrehajtásának érdekében) a folyamatban résztvevő összes weboldalnak el kell érnie a meghatározott megfelelőségi szintet, vagy annál jobbnak kell lennie. (A megfelelőség bizonyos szinten nem lehetséges, ha a folyamatban szereplő bármelyik oldal nem felel meg az adott vagy magasabb szintnek.)

Példa: Egy online áruháznak van egy oldalsorozata, ahol az árukat ki lehet választani és megvásárolni. A sorozat összes oldala a kezdettől a végéig (kijelentkezés) megfelelő, annak érdekében, hogy a folyamatban résztvevő bármelyik oldal megfelelő legyen.

Ennek a követelménynek a teljesülése esetén, egy nagyobb folyamat részét képező weboldal addig nem tartható megfelelőnek, amíg az egész folyamat nem lesz megfelelő. Ez megakadályozhatja egy online üzlet megfelelővé nyílvánítását mindaddig, amíg a vásárlási és eladási folyamat ellenőrzése, vagy bizonyos részei nem megfelelők.

A 4. követelmény értelmezése

4. Kizárólag akadálymentesítést támogató technológiák: Csak az akadálymentesítést támogató technológiákra építve lehet a teljesítési követelményeknek eleget tenni. Bármilyen információ, vagy funkció, amelyet nem akadálymentesítést támogató technológiákkal valósítanak meg szintén elérhető az akadálymentesítést támogató technológiákon keresztül (tekintse meg az Akadálymentesítést támogató - értelmezés oldalt.)

Ez a megfelelőségi követelmény bővebben ismertetésre kerül az Akadálymentesítés támogatásának értelmezése című részben.

Az 5. követelmény értelmezése

5. Nem akadályoz: Ha azok a technológiák , amelyeket az oldalon használnak nem akadálymentesítést támogatóak , vagy az akadálymentesítést támogató technológiákat nem megfelelő módon használják, akkor ezek nem akadályozzák a felhasználót az oldal többi részének elérésében. Továbbá a weboldal, mint egész továbbra is teljesíti a megfelelőségi követelményeket az összes alábbi esetben:

 • amikor bármely technológia, mely nem akadálymentesítést támogató, a felhasználói programban kapcsolódik be, és
 • amikor a felhasználói programban kapcsolódik ki, és
 • amikor a felhasználói program által nem támogatott.

Az alábbi összes teljesítési követelmény az oldal teljes tartalmára vonatkozik, beleértve azon tartalmat is, melyek nem konformancia kötelesek, mivel ezen követelmények nem teljesítése megakadályozhatja az oldal bármiféle használatát:

 • 1.4.2 - Hangszabályozás,
 • 2.1.2 - Billentyűzet csapda,
 • 2.3.1 - Három villanás, vagy Küszöb alatt, és
 • 2.2.2 - Szünet, megállít, elrejt.

Ez a követelmény azt jelenti, hogy az akadálymentesítést nem támogató technológiák mindaddig használhatók, amíg az akadálymentesítést támogató technológiákat használó tartalmak elérhetők maradnak és azokat az akadálymentesítést nem támogató technológiák nem zavarják.

Az akadálymentesítést nem támogató, vagy a nem megfelelő de az akadálymentesítést támogató technológiák úgy alkalmazhatók, hogy az akadálymentesítést támogató és megfelelő technológiákat használó tartalmak elérhetők maradjanak, és az akadálymentesítést nem támogató anyagok nem zavarjanak.

Összeségében négy olyan szakasz létezik, amelyik a weboldalak zavarásának témájával foglalkozik. Ezek jelenleg megjegyzésként szerepelnek. A megfelelő részeknél szereplő megjegyzések jelzik azokat a teljesítési feltételeket, amelyeknek a tartalmaknak, beleértve az akadálymentesítést nem támogató technológiákat is, meg kell felelni.

Példa: Egy weboldal a "ZAP"-nak nevezett új interaktív grafikus technológia alkalmazásával készül. Habár a "ZAP" egy akadálymentesítést támogató technológia, a megjelenített információ HTML kódok alkalmazásával is bevitelre kerül, tehát a tartalom nem a "ZAP" alkalmazására támaszkodik. Ebben az esetben a weblap az 1. megfelelőségi követelményt teljesíti. Abban az esetben, ha a felhasználó megpróbál átlépni a "ZAP" tartalmon, a fókusz a "ZAP" információra esik és ott is marad. Ha ez bekövetkezik, akkor a felhasználó már nem tudja visszamozgatni a fókuszt, és a billentyűzetet használók nem fogják látni a lap alsó felét. A "ZAP" tartalom ezenkívül bizonyos sebességgel folymatosan fényesen villog. Ennek következtében a koncentrálási problémákkal küzdő felhasználók zaklatottá válhatnak, míg a fényérzékenyek könnyen rohamot kaphatnak. Az 5. megfelelőségi követelmény kizárja a megfelelő honlapokon az előbb leírt események előfordulásának lehetőségét.

A megfelelőségi nyilatkozatok értelmezése

A megfelelőség biztosítása szempontjából nem szükséges megfelelőségi nyilatkozatot készíteni. Abban az esetben viszont, ha valaki készít, akkor a megfogalmazott szabályokat követni kell.

Bizonyos esetekben olyan tartalommal kapcsolatban is készíthető megfelelőségi nyilatkozat, amely egy bizonyos időpont után került hozzáadásra, valamint frissíthet WCAG 1.0-ás tartalomhoz tartozó megfelelőségi nyilatkozatot, illetve ezután készített, vagy átalakított WCAG 2.0-ás tartalomhoz is készíthető nyilatkozat.

Megjegyzés 1: Amikor "erre épülő " technológiák kerülnek említésre, akkor azon web technológiákat (HTML, CSS, JavaScript stb.) és nem hálózati klienseket (böngészők, segítő technológiák stb.) kell érteni.

Megjegyzés 2: A megfelelőségi nyilatkozatok általában nem találhatók meg azokon a lapokon, amelyekre a megfelelőség vonatkozik.

A teljesítési feltétel követelményein túlmutató további lépésekkel kapcsolatos információ

A megfelelőségi nyilatkozat egyik lehetséges eleme a "Teljesítési feltétel követelményein túlmutató további lépésekkel kapcsolatos információ". Ez magában foglalhat más megfelelő teljesítési feltételt, alkalmazott javasolt technikákat, valamint olyan információkat, amelyek a valamilyen fogyatékossággal élő vagy különleges szükségletekkel rendelkező embereket segítő kiegészítő prtokollokra vonatkoznak. Minden olyan információ ide csatolható, amely segíti a lapok akadálymentesítésének megértését.

Metaadatok használata a megfelelőségi nyilatkozatok jelentéséhez

A megfelelőségi nyilatkozatok tartalomhoz csatolásának legcélravezetőbb módja a szabvány gépek által is olvasható űrlap. Ennek a gyakorlatnak az elterjedése esetén a kereső robotok, illetve a speciális hálózati kliensek képesek lesznek megtalálni és megjeleníteni a legakadálymentesebb tartalmat és a hálózati kliens beállításai is a tartalomhoz tudnak igazodni. Jelenleg számos metaadat alapú opció kifejlesztése folyik, amelyek a nyilatkozatok elkészítésénél nyújtanak majd segítséget. A szerkesztőknek és fejlesztőknek javasolt az említett opciók alkalmazásának támogatása.

Ezenkívül a metaadatok az "A" szintű megfelelőség elérése után segíthetik az adott teljesítési feltételnek történő megfelelőség jelentését.

Ugyancsak léteznek olyan algoritmikus jelentő formátumok, mint az Értékelő és Jelentő Nyelv (EARL), amelyet a gépek által is olvasható formátumban megjeleníthető részletes megfelelőségi információk létrehozásának segítése céljából fejlesztettek ki. A formátumok kifejlesztése és egységesítése szintén itt kerül dokumentálásra.

Példák a megfelelőségi nyilatkozatokra

Példák a megfelelőségi nyilatkozatok előírt elemeire

Példa 1: 2008. szeptember 20-án a http://www.example.com conform to Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2006/REC-WCAG20-YYYYMMDD/. címen található összes weblap "A" szintű megfelelőséggel rendelkezik.

 • A dokumentált és a nyilatkozatnak megfelelő akadálymentesítést támogató technológiák az ISA- AsCTset#1-2008 at http://ISA.example.gov/AsCTsets/AS2-2008 részhalmaz részét képezik.

Példa 2: (szabályos kifejezés használatával) 2008. augusztus 12-én a http://www.example.com/(marketing|sales|contact)/.* címen található mintának megfelelő lapok, megfelelnek a Web Content Accessibility Guidelines 2.0 http://www.w3.org/TR/2006/REC-WCAG20-YYYYMMDD/. címén található "AA" szintű megfelelőségének.

 • A tartalom előállításához felhasznált "erre épülő" technológiák: XHTML 1.0 Transitional, CSS 2.0 és JavaScript 1.2.

Példa 3: (Boole-logika használatával) using boolean logic) 2008. július 6-án a http://example.com/ AND NOT (http://example.com/archive/ OR http://example.com/publications/archive/) megfelelt a Web Content Accessibility Guidelines 2.0 http://www.w3.org/TR/2006/REC-WCAG20-YYYYMMDD/. címen lévő "AA" megfelelőségi szintjének.

 • A nyilatkozatnak megfelelő dokumentált akadálymentesítési technológiák közé az XHTML 1.0 és a http://ISA.example.gov/AsCTsets/AS2-2008 címen található ISA- AsCTset#1-2008ból származó SMIL tartozik.

Példák az opcionális elemeket tartalmazó megfelelőségi nyilatkozatokra

Példa 1: 2008. május 5-én a http://telcor.example.com/nav/G7/intro.html címen található "G7: Bemutatás" című lap megfelel a http://www.w3.org/TR/2006/REC-WCAG20-YYYYMMDD/. címen található Web Content Accessibility Guidelines 2.0 "AA" szintű megfelelőségi követelményének.

 • A következő kiegészítő teljesítési feltételek szintén megvalósulnak: 1.1.2, 1.2.5, és 1.4.3.

 • A nyilatkozathoz a http://UDLabs.org/AsCTset#1-2006.html. címen található AsCTset#1-2006 akadálymentesítést támogató dokumentált technológiák kerültek felhasználásra.

 • A tartalom "erre épülő" technológiái: XHTML 1.0 (Strict), és Real Video.

 • A tartalom által "használt de nem erre épülő" technológiái: JavaScript 1.2, CSS2.

Példa 2: 2008. június 21-én minden olyan tartalom, ami a http://example.com/nav and http://example.com/docs egységes erőforrás azonosítóval kezdődik megfelel a http://www.w3.org/TR/2006/REC-WCAG20-YYYYMMDD/.címen található Web Content Accessibility Guidelines 2.0 "AAA" megfelelőségi szintjének.

 • A nyilatkozathoz felhasznált akadálymentesítést támogató dokumentált technológia a http://smithreports.example.com/AsCTsets/AS2-2008. címen található SMITH- AsCTset#2-2008.

 • A tartalom "erre épülő" technológiái: XHTML 1.0 (Strict), CSS2, JavaScript 1.2, JPEG, PNG.

 • A tartalom tesztelésére használt hálózati kliensek, beleértve a segítő technológiákat, a http://example.com/docs/WCAG20/test/technologies.html. címen találhatók.

Példa 3: 2008. március 23-án a http://www.wondercall.example.com szerveren lévő összes tartalom megfelelt a http://www.w3.org/TR/2006/REC-WCAG20-YYYYMMDD/. címen található Web Content Accessibility Guidelines 2.0 "A" megfelelőségi szintjének.

 • A tartalom "erre épülő" technológiája: HTML 4.01.

 • A tartalom készítése során "felhasznált de nem erre épülő" technológia: CSS2, és gif.

 • Ezt a tartalmat a következő hálózati kliensekkel és segítő technológiákkal tesztelték: Firefox 1.5 Windows-al, Vista Screenreader X 4.0-el, Firefox 1.5 Windows XP SP 2-vel és Screenreader X 3.5-el, IE 6.0 Windows 2000 SP4-el és Screenreader Y 5.0-el, IE 6.0 Windows 2000 SP4-el és Screenreader Z 2.0-val, és Firefox 1.5 Windows XP SP2-vel és Screenreader X 4.0-val, Safari 2.0 OS X 10.4-vel.

A megfelelőségi nyilatkozatokhoz tartozó technikák

Javasolt technikák
 • WCAG 2.0 megfelelőségi nyilatkozat készítése a Dublin Core elemek használatával (hivatkozás előkészületben)

A megfelelőségi szintek értelmezése

A teljesítési feltételeknek először is meg kell felelniük számos kritériumnak ahhoz, hogy dokumentálásra kerüljenek. Ezek az alábbiak lehetnek:

 1. Minden teljesítési feltételnek a fogyatékos felhasználók szempontjából fontos hozzáférési témákkal kell foglalkoznia. Ezeknek a témáknak az átlagos felhasználó által tapasztalható felhasználhatósági problémáknál súlyosabb gondokkal kell foglalkozniuk. Más szavakkal élve, az akadálymentesítési kérdésnek szóba jöhető hozzáférési témának (amit be lehet építeni az akadálymentesítési irányelvekbe) nagyságrendekkel nagyobb problémával kell foglalkoznia a fogyatékos felhasználók szempontjából annál, mint ami az egészségeseknek gondot jelent.

 2. Az összes teljesítési feltételnek ellenőrizhetőnek kell lennie. Ez azért fontos, mert máskülönbe nem lehetne megítélni az egyes weblapok megfelelősségét az adott teljesítési feltételnek. A teljesítési feltétel ellenőrizhető gépi vagy emberi erővel mindaddig, amíg a teljesítési feltétel alkalmassága nagy magabiztossággal megállapítható.

A teljesítési feltétel, miután a Munkacsoport megvizsgálta a kapcsolódó témákat, beosztásra kerül a három megfelelőségi szint egyikébe. A szint megállapításakor értékelésre kerülő gyakori tényezők az alábbiak lehetnek:

Az akadálymentesítési támogatás értelmezése

Számos teljesítési feltétel segítő technológiákon vagy a speciális hálózati kliensek akadálymentesítési tulajdonságain (például egy média lejátszó "aláírások mutatása" opcióján) keresztül biztosítja a hozzáférhetőséget. Ezt azt jelenti, hogy a teljesítési feltétel a webtartalom olyan irányú megváltoztatását igényli, amely lehetővé teszi a segítő technikáknak a tartalom sikeres megjelenítését az adott felhasználó számára. Például, a vakok számára használhatatlan az a tartalomban ágyazott kép formátumú hivatkozás, amelyet szövegalternatíva hiányában a segítő technológiát alkalmazó hálózati kliens nem tud megtalálni és megjeleníteni. Ebben az esetben a megoldás kulcsa a mellékelt szövegalternatíva, amelyet olyan módon kell a tartalomba szerkeszteni, hogy azt a segítő technológiát alkalmazó hálózati kliens az "akadálymentesítést támogató" módon értelmezni és alkalmazni tudja.

Másik példaként említhető a weboldalon használt egyéni vezérlő. Ebben az esetben egy szabvány hálózati kliens valószínűleg nem lesz képes alternatívát megjeleníteni a felhasználónak. Ha a vezérlőre vonatkozó információ, beleértve a nevét, szerepét, értékét, beállítási lehetőségeit stb., a segítő technika által értelmezhető és alkalmazható módon kerül közlésre, akkor a segítő technológiát alkalmazó felhasználó képes lesz a vezérlő működtetésére.

Új technológiák bevezetésekor két dolognak kell megtörténie ahhoz, hogy a segítő technológiát alkalmazó felhasználók hozzájuk férhessenek. Elsősorban a technológiát úgy kell megtervezni, hogy a segítő technológiát használó hálózati kliensek hozzáférjenek azokhoz az információkhoz, amelyek a tartalom megjelenítéséhez szükségesek. Másodsorban a hálózati klienseket és segítő technológiákat újra kell tervezni, vagy módosítani, hogy együtt tudjanak működni az új technológiákkal.

Az "Akadálymentesítés támogatva" azt jelenti, hogy mindkét fent említett feltétel teljesült és a technológia működik a hálózati kliensekkel és a segítő technológiákkal.

A "akadálymentesítés támogatásához" szükséges segítő technológiai támogatás szintje

Ez a fejezet veti fel azt a kérdést, hogy mennyi, illetve milyen segítő technológiának kell támogatnia a web technológiát ahhoz, hogy az "akadálymentesítést támogató" technológiának minősüljön. A W3C és a Munkacsoport nem határozzák meg, hogy melyik, illetve mennyi segítő technológiának kell támogatnia a web technológiát ahhoz, hogy azt az akadálymentesítés szempontjából támogatottnak lehessen nevezni. Ez a téma, amelyet mind a az adott terület mind a nyelv megváltoztathat, meglehetősen összetettnek tekinthető és külső, illetve nemzetközi egyeztetést igényel. A téma értelmezéséhez és tanulmányozásához szükséges megjegyzések az alábbiak lehetnek:

 1. A web technológiák akadálymentesítési támogatását a környezet is megváltoztatja.

  • Egy vállalat alkalmazottait ugyanazzal a hálózati kliensekkel és segítő technológiával látják el. Ebben az esetben a web technológiát csak azoknak a konkrét hálózati klienseknek és a régebbi segítő technológiáknak kell támogatnia.

  • A nagyközönség számára elérhető tartalomnak többfajta felhasználói programmal és segítő technológiával kell együttműködnie.
 2. A web technológiák akadálymentesítési támogatását a nyelv (és dialektus) is megváltoztatja.

  • A segítő technológiáknak több különböző szintje támogatja a különböző nyelveket és akár országokat. Bizonyos területek vagy országok térítésmentesen is biztosíthatnak segítő technológiákat.

 3. Az új technológiákat a régebbiek nem fogják támogatni.

  • Az egyértelmű, hogy egy új technológiát nem támogathat minden régebbi segítő technológia, ezért ennek megkövetelése nem lehetséges.

 4. Egyetlen régebbi segítő technika támogatása általában nem elégséges.
  • Egyetlen segítő technológia támogatása (egy adott fogyatékosságra koncentrálva) általában nem elégséges, különösen akkor nem, ha a legtöbb felhasználó nem rendelkezik vele, és nem is engedheti meg magának a megvásárlását. Kivételként említhető az a vállalat, ahol kizárólag egyetlen fajta segítő technológiát alkalmazó dolgozók között osztják el a munkájukhoz szükséges információt.

 5. A nagyközönség által megfizethető jelenlegi segítő technológiák gyakran meglehetősen gyenge minőségüek.

  • Lehetőleg kerülni kell a fogyatékos felhasználók által használhatatlan tartalmak készítését. Sok esetben a segítő technológiák megfizethetetlenek az arra rászorulóknak. Ugyanakkor az ingyenes vagy olcsó segítő technológiák manapság annyira gyenge minőségüek, hogy a webtartalmakat reálisan nem lehet lekorlátozni erre a legalacsonyabb (vagy akár közepes) közös nevezőre. Ez a probléma mindenképpen egy megfontolásra érdemes nagyon nehéz dilemmát jelent.

Mindazonáltal a Munkacsoport csak a támogatás meghatározását vállalja, és nem kívánja megállapítani azt, hogy mennyi és milyen fajta segítő technológia alkalmazása szükséges a különböző helyzetekhez igazodó követelményeket felállító szervezetek és közösségek részéről.

A Munkacsoport bátorít minden egyeztetést a témában, mivel a mindenki által beszerezhető mégis robusztus segítő technológia hiánya olyan problémát jelent, amely negatívan érinti a felhasználókat, technológia fejlesztőket és tartalom szerkesztőket.

Az "akadálymentesítés támogatásának" technikai definíciója

A webtartalom technológiája alapvetően akkor számít az "akadálymentesítés szempontjából támogatottnak", amikor a felhasználó által használt segítő technológia együttműködik a web technológiával ÉS a főbb technológiák akadálymentesítési tulajdonságai együttműködnek a technológiával. Ahhoz, hogy egy technológia akadálymentesítést támogatónak minősüljön, teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

 

akadálymentesítést támogató

A felhasználók kisegítő technológiái által támogatott, ugyanúgy, mint az akadálymentesítési szolgáltatások a böngészőkben és más felhasználói programok esetében.

Az akadálymentesítést támogató webes technológia (vagy egy technológiai jellemző) minősítés megszerzéséhez, mind az 1-es, mind a 2-es pontnak meg kell felelni:

 1. A webes technológiát a felhasználók által használt kisegítő technológiáinak (AT) támogatniuk kell. Ez azt jelenti, hogy a technológia használatának interoperabilitását a felhasználók által használt kisegítő technológiákkal, az emberi nyelv(ek)en megjelenő tartalmaknál, letesztelték.

  ÉS

 2. A webes technológiának rendelkeznie kell a felhasználók számára hozzáférhető, akadálymentesítést támogató felhasználói programokkal. Ez azt jelenti, hogy a következő négy megállapítás közül legalább az egyik igaz:

  1. A technológia nyelvileg támogatott a széles körben elterjedt felhasználói programok között, amelyek szintén akadálymentesítést támogatóak (mint a HTML és a CSS);

   VAGY

  2. A technológia széles körben elterjedt bővítmények(plug-ins) körében is támogatott, amelyek szintén akadálymentesítést támogatóak;

   VAGY

  3. A tartalom olyan zárt környezetben érhető el, mint egy egyetem vagy vállalati hálózat, ahol a technológia által megkívánt, és a szervezet által felhasznált felhasználói program szintén akadálymentesítést támogató;

   VAGY

  4. A technológiát támogató felhasználói program(ok) akadálymentesítést támogató(ak) és letöltés(ük), vagy beszerzés(ük) elérhető úgy, hogy:

   • egy fogyatékos személy számára nem kerül többe, mint egy ép személy számára, és

   • egy fogyatékos személy számára ugyanannyira egyszerű megtalálni és megszerezni, mint egy ép ember számára.

Megjegyzés 1: A WCAG Munkacsoport és a W3C nem határozza meg, hogy melyik és hány darab kisegítő technológiának kell egy webtechnológiát támogatnia annak érdekében, hogy akadálymentesítést támogatónak minősüljön.(Tekintse meg az Kisegítő Technológia Támogatás Szükséges Szintje az „akadálymentesítést támogató” eléréséhez oldalt.)

Megjegyzés 2: Az akadálymentesítést nem támogató webtechnológiák mindaddig használhatók, amíg nem egymásra épülnek, és az oldal egészében véve teljesíti a megfelelőségi követelményeket, beleértve a Megfelelőség Követelmények 4: Csak Akadálymentesítést Támogató Technológiák és a Megfelelőség Követelmények 5: Nem akadályoz teljesítését.

Megjegyzés 3: Amikor egy webtechnológia „akadálymentesítést támogató” nem jelenti azt, hogy a teljes technológia támogatott. A legtöbb technológia legalább egyik jellemzőjéből hiányzik a támogatás. Amikor egy technológia „akadálymentesítést támogatottságát” dokumentálják, a specifikus szempontokra, jellemzőkre, és kiterjesztésekre vonatkozó támogatásra úgy kell hivatkozni, mintha az egész technológia nem akadálymentesítést támogató lenne. A technológiai profilja használható arra, hogy olyan szempontok halmazának, jellemzőknek és kiterjesztéseknek biztosítson nevet, amelyek akadálymentesítést támogatóak. Az oldalak csak abban az esetben felelnek meg a WCAG szempontoknak, ha az akadálymentesítést támogató technológia megjelenései vagy jellemzői megbízhatóan teljesítik a WCAG követelményeket.

Megjegyzés 4: A több változatban megjelent webes technológiákra való hivatkozáskor, a támogatott változatot(okat) meg kell határozni.

Megjegyzés 5: Egy lehetséges módszer annak megállapítására, hogy a használt és webes technológiák, illetve jellemzőik megfelelnek az akadálymentesítést támogató feltételeknek, ha az akadálymentesítést támogató webes technológiák dokumentált listájából választunk technológiát. (Tekintse meg az Akadálymentesítést Támogató Webtechnológiák Dokumentált Listájának Értelmezése oldalt.) Néhány szerkesztő, vállalat és magánszemély a saját listáját szeretné használni az akadálymentesítést támogató webes technológiákra vonatkozóan. Ebben az esetben a saját listán szereplő összes technológiának meg kell felelnie a fent említett akadálymentesítést támogató webes technológiáknak.

Az akadálymentesítést támogató webtechnológiák használatának értelmezése

Az egyes szerkesztők általában nem képesek elvégezni azokat a teszteléseket, amelyek segítségével megállapíthatnák, hogy a web technológiák alkalmazásának különféle módjait a segítő technológiák és hálózati kliensek mely verziója támogatja. Ezekben az esetekben a fejlesztők a nyilvános publikációkra olyan gyűjteményére támaszkodhatnak, amelyek leírják, hogy mely segítő technikák, milyen módon támogatják a web technológiák különféle felhasználási módjait. A nyilvános kifejezésen itt nem olyan publikáció gyűjteményre kell gondolni, amelyet egy nyilvános ügynökség állított össze, hanem a nyilvánosság számára is elérhető dokumentumok összességére. A "Web technológiák használata és azok akadálymentesítési támogatása" témában bárki készíthet nyilvános dokumentáció gyűjteményeket. Az emberek összegyűjthetik az anyagokat és címet adhatnak neki, amelyre aztán a fejlesztők is tudnak hivatkozni. Mindaddig, amíg ezek nyilvánosan elérhetők, a szerkesztők és fogyasztók könnyedén kiválaszthatják az igényeiknek legmegfelelőbb alkalmazási módot. A fogyasztók és mások bármikor kiválaszthatják a területi és nyelvi sajátosságainak legmegfelelőbb technológiát és pontosan ki tudják választani a tartalom elkészítéséhez szükséges alkalmazási módot. A szerkesztőket arra ösztönzik, hogy lehetőleg a pontosságukról és használhatóságukról közismert forrásokra támaszkodjanak. A Munkacsoport elvárásai szerint csak azok a dokumentációk maradhatnak használatban hoosszú távon, amelyek pontos információkkal szolgálnak mind a fejlesztőknek mind a felhasználóknak.

A WCAG-ben nincsenek olyan követelmények, amelyek egy bizonyos nyilvánosan elérhető dokumentum gyűjtemény, vagy a gyűjtemény egy bizonyos technikájának a használatát írná elő. A nyilvánosan elérhető dokumentum gyűjtemények kizárólag csak módszerként szolgálnak arra, hogy a segítő technológiai támogatást részletesebben nem ismerő (vagy csak a az egymást támogató főbb alkalmazások és segítő technológiák fejlődését idő hiányában követni képtelen) fejlesztőknek megkönnyítsék a fontos, de meglehetősen komplikált megfelelőség aspektusának megállapítását.

A WCAG szerint a fejlesztők, vagy cégek tetszésük szerint létrehozhatják az akadálymentesítést támogató technologiák alkalmazásáról szóló saját dokumentum gyűjteményüket. A felhasználók, illetve vállalatok viszont alkalmazásra kiválaszthatnak egy használati módot az egyedi vagy nyilvános gyűjteményekből. További információkért tekintse meg a B melléklet: A web technológiák használatának akadálymentesítési támogatása című részt.

Nyilatkozatok az akadálymentesítés támogatásával kapcsolatban

A megfelelőségi nyilatkozatok az alábbi példák szerint dokumentálhatják az akadálymentesítés támogatását:

 1. A tartalom nyelvi, valamint az A, B, C felhasználói programokkal és X, Y, Z segítő technológiákkal lefolytatott tesztelése alapján a megfelelőségi nyilatkozat teljesíti az akadálymentesítést támogató követelményt.

  Ez azt jelenti, hogy a termék használata közben sikeresen tejesítésre került a WCAG 2.0 "A" szintjéhez tartozó összes teljesítési feltételt.

 2. A WCAG 2.0 technikáira, valamint ezek alkalmazására és a felhasználói programokra vonatkozó előírások alapján ez a megfelelőségi nyilatkozat megfelel a tartalom nyelvi akadálymentesítési támogatás követelményeinek. Ez a megfelelőség az "XYZ Szervezet dokumentációja az akadálymentesítési támogatással kapcsolatban" című gyűjteményben is elérhető és az adott technológiák akadálymentesítési támogatására vonatkozó leírása alapján is megállapítható.
 3. A "Z technológia WCAG 2.0 akadálymentesítést támogató technikáiban" megjelent és a Z technológia használatára vonatkozó leírás alapján ez a megfelőségi nyilatkozat megfelel a tartalom nyelvi akadálymentesítést támogató technikáival kapcsolatos követelményeknek.

 4. Az "A technológia akadálymentesítési irányelvei", illetve a "B technológia akadálymentesítési irányelvei" alapján ez a megfelelőségi nyilatkozat megfelel a tartalom nyelvi akadálymentesítési támogatás követelményeinek. A felhasználói programokra és a segítő technológiára vonatkozó támogatási információk megtalálhatók az "XYZ termék akadálymentesítési támogatásának követelményei" között, amely ezekben az irányelvekben kerültek dokumentálásra.

Az "algoritmikusan meghatározott" értelmezése

Számos teljesítési feltétel előírja, hogy a tartalomnak (vagy a tartalom bizonyos aspektusainak) "algoritmikusan meghatározottnak" kell lennie. Ennek értelmében a tartalmat úgy kell megszerkeszteni, hogy a felhasználói programok, beleértve a segítő technológiákat, hozzáférhessenek.

Annak érdekében, hogy a különböző web technológiákkal (mint például a HTML, CSS, PDF, GIF, MPEG, Flash stb.) készített tartalmak a különböző fogyatékossággal élő emberek részére is hozzáférhetők legyenek létfontosságú, hogy a felhasznált technológia működjön a böngészők és egyéb felhasználói programok (köztük a segítő technikák) akadálymentesítő elemeivel. Annak érdekében, hogy az alkamazás megfeleljen az "algoritmikus meghatározást" előíró teljesítési feltételnek, olyan technológiával kell készíteni, amely segítő technológia támogatással rendelkezik.

Az "algoritmikusan meghatározott" tartalom az egyedi felhasználók szükségleteinek figyelembe vételével átalakítható (a felhasználói program vagy kisegítő technológia segítségével) különböző módon érzékelhető formátumokba (pl. vizuális, hallható) vagy megjelenítési stílusokba. Abban az esetben, ha ez a meglévő segítő technológiával nem megoldható, akkor az információ nem nyilvánítható algoritmikusan meghatározottnak.

A terminus abból a célból került létrehozásra, hogy a munkacsoportnak lehetőséget teremtsen azon helyek világos azonosítására, ahol a segítő technológiáknak (és az akadálymentesítést segítő más felhasználói programok) hozzá kell férniük az információhoz anélkül, hogy ennek módját pontosan meg kellene határozniuk. Ezt a tényezőt a technológiák folyamatos változása teszi fontossá. A terminus lehetővé teszi az irányelvek számára annak meghatározását, hogy a nekik való megfelelőség szempontjából mi számít "algoritmikusan meghatározottnak". Ezek után bizonyos különálló, időről időre frissíthető dokumentumokban (Hogyan teljesítsük HOW TO MEET, Értelmezés, és Technikai dokumentumok), a felhasználói programokra és a technológiai támogatásra alapozva fel lehet sorolni a folyamatosan működőképes és elégséges specifikus technikákat.

"Akadálymentesítés támogatás" vagy "algoritmikusan meghatározott"

Az "akadálymentesítési támogatás" a felhasználói programok (beleértve a segítő technológiákat) a web technológiák használatához nyújtott támogatására vonatkozik. Az akadálymentesítés szempontjából támogatott web technológia alkalmazások működni fognak a főbb programok és felhasználói programok (böngészők és lejátszók stb.) segítő technológiáival és hozzáférési elemeivel.

Az "algoritmikusan meghatározott" a webtartalom által hordozott információra vonatkozik. Abban az esetben, ha az akadálymenetsítés szempontjából támogatott technológia megfelelően működik, a segítő technológiák és felhasználói programok hozzáférhetnek a tartalomban lévő információkhoz (pl. algoritmikusan meghatározzák a tartalom információit) és megjelenítik azt a felhasználónak.

A két koncepció együttműködése révén a felhasználói programok és segítő technológiák képesek lesznek az információ megjelenítésére. A fejlesztőknek kizárólag az akadálymentesítés szempontjából támogatott technológiákra kell támaszkodniuk - és az információk algoritmikus megatározásához tökéletesen használniuk - miáltal a tartalom a segítő technológiák és felhasználói programok segítségével megjeleníthetőkké válnak a fogyatékos felhasználók számára.

A konformancia követelményeinek megfelelő változat

Az 1. megfelelőségi követelmény lehetővé teszi, hogy a konformancia előírásain belül nem-megfelelő lapok is beszerkesztésre kerüljenek, abban az esetben, ha van "a konformancia követelményeinek megfelelő változatuk". Ez utóbbi az alábbi módon definiálható:

Konformancia követelményeinek megfelelő változat

változat, amely

 1. a kijelölt szintnek megfelel, és

 2. az összes információt és működést ugyanazon az emberi nyelven biztosítja, és

 3. a nem konform tartalomnak megfelelően naprakész, és

 4. amely esetében az alábbiak közül legalább az egyik igaz:

  1. a konform változat elérhető a nem konform oldalról egy akadálymentesítést támogató mechanizmuson keresztül, vagy

  2. a nem konform változat csak a konform változatból érhető el, vagy

  3. a nem konform változat csak egy konform oldalról érhető el, amely szintén biztosít egy mechanizmust a konform változat eléréséhez

Megjegyzés 1: Ebben a meghatározásban a „csak úgy érhető el” azt jelenti, hogy létezik olyan mechanizmus, mint a feltételes átirányítás, amely megakadályozza a felhasználót a nem konform oldal „elérésében” (letöltésében), hacsak a felhasználó nem az éppen szóban forgó oldalról érkezett.

Megjegyzés 2: A konform változatnak nem szükséges megegyeznie lapról lapra az eredetivel (pl. a konform változat több oldalt tartalmazhat).

Megjegyzés 3: Ha többnyelvű változatok érhetők el, akkor a konform változatok kívánatosak minden kiajánlott nyelvhez.

Megjegyzés 4: Konform változatok biztosítása megengedett a különböző technológiai környezetekhez és felhasználói csoportokhoz történő alkalmazkodáshoz. Minden változatnak a lehetséges legmagasabb megfelelőséget kell elérnie. A Megfelelőségi követelmény 1 teljesítése érdekében az egyik változatnak teljesen megfelelőnek kell lennie.

Megjegyzés 5: A konformancia követelményeinek megfelelő változatnak nem szükséges a konformancia tartományában jelen lennie mindaddig amíg a nem konform változathoz hasonlóan elérhető.

Megjegyzés 6: Az alternatív változatot nem szabad összekeverni a kiegészítő tartalommal , amely az eredeti oldalt támogatja és elősegíti a jobb megértést.

Megjegyzés 7: A tartalmon belüli felhasználói preferenciák beállítása konform változat készítése céljából elfogadható mechanizmusnak számít egy másik változat eléréséhez, mindaddig, amíg a preferenciák beállításához használt módszer akadálymentesítést támogató.

Fentiek biztosítják azt, hogy a konformancia követelményeinek megfelelő összes információ és funkció elérhető a megfelelő weboldalakon.

Miért engedélyezhető a változatok használata?

Miért engedélyezi a WCAG a konformancia követelményeinek megfelelő weblap változatok beépítését a megfelelőségi nyilatkozatokba? Vagyis, miért alkalmaz olyan lapokat, amelyek nem felelnek meg a megfelelőségi szint teljesítési feltételeinek a konformancia, vagy egy nyilatkozat tükrében?

A teljesítési feltételeknek nem megfelelő weblapok engedélyezésénél felmerülhet az a fenntartás, hogy a nem megfelelő lapokat megnyitó fogyatékos felhasználók nem lesznek képesek hozzáférni a tartalmakhoz és a "konformancia követelményeknek megfelelő változatokat" sem fogják megtalálni. Ezért a megfelelő változatokról szóló rész egyik kulcseleme az a módszer, amelynek segítségével a nem megfelelő lapról indulva a konform lapot (megfelelő változatot) meg lehet találni. A megfelelőségi követelmények, amelyek engedélyezik a konform változatok használatát azt is előírják, hogy biztosítani kell a megfelelő változatok között szereplő akadálymentesített változat megtalálásának a módját.

Fontos, hogy a megfelelő változatok biztosítása csak tartalék megoldás lehet a WCAG szempontjából, amely az összes tartalom közvetlen akadálymentesítést tartja az elsődlegesen elfogadható eljárásnak.

A konformancia követelményeinek megfelelő változat biztosításának technikái

A konformancia követelményeinek megfelelő változat biztosítása során annak a mechanizmusnak a megadása a legfontosabb, amelynek segítségével a felhasználó ki tudja választani a megfelelő változatot a nem megfelelő verziók közül. Mivel bizonyos technikák nem minden esetben alkalmazhatók együtt az adott technológiákkal vagy helyzetekkel, ezért erre a problémára számos különböző módszer került azonosításra. Abban az esetben például, ha a fejlesztő vezérli a szerver működését, akkor számos olyan hatásos technikát képes alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a felhasználónak az előzetes választást. Sok esetben viszont a fejlesztőknek nincs lehetőségük a webszerver szolgáltatásainak befolyásolására. Ezekre az esetekre más technikák kerültek kifejlesztésre. A nem megfelelő lapon elhelyezett hivatkozás hatásos technikának számít, de nem minden nem megfelelő technológia támogatja a hipertext-hivatkozásokat.

Az alábbiakban a mostanáig azonosított technikák kerültek felsorolásra. A várakozások szerint az idők folyamán egyéb kiegészítő technikák is kifejlesztésre kerülnek, amelyek megjelenésük, illetve a hálózati kliensek, valamint a segítő technológiák általi támogatottságuk demonstrálása után bekerülnek a felsorolásba.

Elégséges technikák a konformancia követelményeinek megfelelő weblap változatok biztosításához

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a konformancia követelményeinek megfelelő változat biztosításához.

 1. G136: Providing a link at the beginning of a nonconforming Web page that points to a conforming alternate version

 2. G190: Providing a link adjacent to or associated with a non-conforming object that links to a conforming alternate version

 3. C29: Using a style switcher to provide a conforming alternate version (CSS)

 4. SVR2: Using .htaccess to ensure that the only way to access non-conforming content is from conforming content (SERVER)

 5. SVR3: Using HTTP referer to ensure that the only way to access non-conforming content is from conforming content (SERVER)

 6. SVR4: Allowing users to provide preferences for the display of conforming alternate versions (SERVER)

A Munkacsoport által azonosított gyakori hibák
Egyéb technikák (javasolt) a konformancia követelményeinek megfelelő weblap változatok biztosításához
 • Kölcsönös hivatkozások biztosítása a konform és a nem megfelelő változatok között (hivatkozás előkészületben)
 • Tartalom egyeztetés alkalmazása (hivatkozás előkészületben)

 • Az olyan technológiákra alapozott tartalmak megjelenítésének mellőzése, amelyek a technológia kikapcsolásakor nem támogatják az akadálymentesítést, vagy egyáltalán nem támogatottak. (hivatkozás előkészületben)

 • Olyan metaadatok alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a konformancia követelményeinek megfelelő változat megtalálását egy nem megfelelő weblap egységes erőforrás azonosítójból (hivatkozás előkészületben)

Példák a konformancia követelményeinek megfelelő változatokra
 • Egy többféle változattal rendelkező intranet honlap

  Egy nagyobb vállalat attól tartott, hogy az újonnan megjelenő és az intraneten alkalmazható webtechnológiák korlátozhatják a szükségletek eljutattását a különböző technológiai alapokat használó szétszórtan elhelyezkedő hivatalokhoz, valamint a hálózati kliensek és segítő technológiák széles skáláját alkalmazó dolgozókhoz. A probléma megoldására a vállalat alkotott egy olyan konform tartalom változatot, amely megfelelt minden "A" szintű teljesítési feltételnek és, amelyek sokkal korlátozottabb akadálymentesítést támogató technológiai eljárásokat használtak. A két verzió hivatkozásokkal állt kapcsolatba egymással.

 • Egy információs weboldal visszafelé irányuló kompatibilitást biztosít.

  Egy sokféle tartalmat megjelenítő honlap biztosítani akarja azt a lehetőséget, hogy a felhasználók gyorsan ráakadjanak a keresett információra. Ennek érdekében a honlapon egy interaktív menürendszer került alkalmazásra, amelyet azonban csak két népszerű hálózati kliens frissített verziója támogatott. A honlap hatékony alkalmazása érdekében azoknak a felhasználóknak, akik nem használják a fent említett hálózati klienseket, az interaktív menürendszertől független navigációs mechanizmus került hozzáadásra. Ez a mechanizmus azokkal a hálózati kliensekkel is használható, amelyek nem támogatják az újabb technológiát.

A "weboldal" értelmezése

A weboldal definíciója:

weboldal

egy nem beágyazott forrás, amely elérhető egy HTTP-t használó egyszerű URI-ről , valamint bármilyen más forrás, amelyet a előállításhoz használtak (used in rendering), vagy ezzel együtt megjelenítésre terveztek (intended to be rendered) egy felhasználói program által

Megjegyzés 1: Habár bármely „más forrás” az elsődleges forrással együtt kerülne előállításra (rendered), az előállításuk nem feltétlenül egyidőben történne.

Megjegyzés 2: A fenti irányelvekkel való megfelelőség céljából, a forrásnak „nem beágyazottnak” kell lennie a megfelelőség tartományán belül, ahhoz hogy weboldalnak minősüljön.

Példa 1: Webforrás, mely magába foglalja az összes beágyazott képet és médiát.

Példa 2: Egy Aszinkron Java-szkriptet és XML-t (AJAX) használó web levelezési program. A program teljesen a http://example.com/mail oldalon működik, de tartalmaz egy postafiókot (inbox), egy partnerek részt és egy naptárt. Hivatkozások és gombok biztosítottak ahhoz, hogy a postafiók, partnerek rész, vagy a naptár megjelenjen, de az oldal URL elérésében ne következzen be változás.

Példa 3: Testre szabható portálhely, ahol a felhasználók megválaszthatják a tartalom megjelenését különböző tartalmi modulokon keresztül.

Példa 4: Amikor a felhasználó belép a http://shopping.example.com/ oldalra a keresőjénn, egy mozi-szerű, interaktív vásárlási környezetbe kerül, ahol vizuálisan mozog egy üzletben, veszi le a termékeket a polcokról, és teszi őket az előtte lévő vizuálisan megjelenő kocsiba. A termékekre történő kattintás, a termék mellett lebegő (termék)specifikációs lap megjelenítését hívja elő.Ez lehet egy egyszerű weboldal, vagy csak egy oldal a webhelyen belül.

Fontos megjegyzeni, hogy ebben az értelmezésben a "weboldal" többet jelent a statikus HTML oldalaknál. Az irányelvekben használt "weboldal" kifejezés célja az irányelvek érthetőbbé tétele volt. A kifejezés jelentése azonban együtt nőtt a fejlődő technológiákkal és a technológiák olyan széles skáláját is magába foglalja, amelyek egyáltalán nem "lapszerűek". A meghatározáson érthető még a Weben egyre nagyobb számban megjelenő dinamikus oldalakat is, köztük olyanokat is, amelyek már teljes virtuális interaktív közösségeket jelenítenek meg. A "weboldal" kifejezés például jelenthet egy olyan interaktív moziszerű tartalmat, amit egy egyszerű URI-n találhat meg a felhasználó.

A "szövegalternatívák" értelmezése

A szövegalternatíva egy olyan szöveg, amelyet a nem szöveges tartalmak helyén kell használni azok részére, akik nem látják a nem szöveges tartalmat. A nem szöveges tartalmakon a képeket, táblázatokat, kisalkalmazásokat, hangfájlokat stb. kell érteni. A vak emberek például nem láthatják a képeken vagy táblázatokban megjelenített információkat. A szöveglaternatíva azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó az információt (a szöveget) beszéddé alakítsa. A jövőben a szöveges megjelenítésű információ azt is lehetővé teszi, hogy a tartalom lefordítható legyen jelnyelvre, képekre, vagy csak egy egyszerűbb írásmódra.

Ahhoz, hogy a fogyatékos felhasználók képesek legyenek a szövegek alkalmazására - a szövegnek "algoritmikusan meghatározottnak" kell lennie. Ezt azt jelenti, hogy a szöveget a a fogyatékos felhasználók által használt segítő technológiáknak (illetve a böngészők akadálymentesítést támogató elemeinek) is képesnek kell lenniük olvasni és alkalmazni.

Azt is biztosítani kell, hogy a segítő technológiákat alkalmazó emberek megtalálják a szövegalternatívákat, amikor a számukra értelmezhetetlen nem szöveges tartalomba ütköznek. Ennek érdekében, meghatározásunk szerint, a szövegnek "algoritmikusan társítva" kell lennie a nem szöveges tartalomhoz. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak képesnek kell lennie a segítő technológiájával megtalálni a szöveges alternatívát (amelyet képes használni), amikor beleütközik a nem-szöveges tartalomba (ami a számára használhatatlan).


Teljesítési feltételek: