Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

B melléklet: A web technológia alkalmazás akadálymentesítési támogatásának dokumentálása

A web technológia alkalmazás akadálymentesítési támogatásának dokumentációjában olvashatók azok az információk, amelyek alapján meghatározható, hogy az adott környezetben teljesíthető-e a WCAG 2.0 teljesítési feltétel.

A web technológia alkalmazás akadálymentesítési támogatásának dokumentációjában az alábbi információk szerepelnek:

A célkörnyezeteket a felhasználó rendelkezésére álló hálózati kliensek és segítő technológiák határozzák meg. Az akadálymentesítés támogatásának dokumentációja segít értelmezni a teljesítési feltételhez szükséges technológia funkciójának, a hálózati klienseknek, és segítő technológiáknak az alkalmazását. Emiatt a web technológiák és hálózati kliensek terjesztőit, illetve fejlesztőit arra ösztönzik, hogy tegyék elérhetővé a termékük akadálymentesítési támogátásával kapcsolatos információkat. Ehhez hasonlóan a segítő technológiák fejlesztőit és terjesztőit is arra ösztönzik, hogy biztosítsák a termékük által támogatott web technológiák használatával kapcsolatos információkat. A szerzőknek csak abban az esetben kell dokumentálniuk a technológia használatának akadálymentesítést támogató módjait, ha a tesztelő csoportok és a terjesztők nem készítenek leírást a termékről.

Olyan ellenőrzőtt környezetben, mint például egy vállalati munkahely, a használatban lévő hálózati kliensek és segítő technológiák valószínűleg ezek egy specifikus csoportja, amelyek meghatározott típusú platformokon kerülnek alkalmazásra. Annak érdekében, hogy az adott célkörnyezetben megállapítható legyen az alkalmazott webtechnológia használati módjának akadálymentesítési támogatottsága, a szerző leellenőrzi, hogy a támogatott hálózati kliensek és segítő technológiák között említett technológiák felsorolásra kerültek-e az akadálymentesítési támogatás dokumentációjában.

Az Internethez hasonló célkörnyezet esetén, a szerzőknek sokkal több rendelkezésre álló hálózati klienst és platformot kell figyelembe venniük, beleértve a régebbi verziókat is.

A különböző nyelveket használó környezetek különböző célkörnyezeteknek számítanak. Például egy angol nyelvi környezetben alkalmazott technológia akadálymentesítési támogatásának módja eltérhet az arab nyelvi környezetben használt verziótól, mivel a nyelveket támogató hálózati kliensek és segítő technológiák is különbözhetnek egymástól.

A dokumentáció a segítő technológiák és a hálózati kliensek verzió-specifikus információit, valamint az előbb említett technológiák együttműködéséről szóló ismereteket tartalmazza. Ha a hálózati kliensek támogatása hasonló, akkor a szerző egyszerűen eldöntheti, hogy a technológia dokumentált használati módja az akadálymentesítés szempontjából támogatott-e. Abban az esetben, ha az eltérő verziókban a használat támogatása is különbözik, akkor az akadálymentesítési támogatás meghatározásához a szerző csak a felhasználók által elérhető változat támogatott alkalmazására támaszkodhatnak.

Ha a technológia alkalmazása nem a konformancián alapul, akkor a használat akadálymentesítési támogatásának hiánya nem gátolja meg a weboldal megfelelőségét. Tehát abban az esetben, ha a nem-támogatott használat nem jelenik meg a tartalomban, vagy elérhető a tartalom megfelelő változata, akkor az adott weboldal még mindig konform. Egy adott webtechnológiába ágyazott interaktív vezérlők akadálymentesítési támogatásának hiánya például nem zárja ki a webtechnológia alkalmazását az akadáylmentesítés szempontjából támogatott, nem-interaktív tartalom esetében.