Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

A melléklet: Hogyan hivatkozunk a WCAG 2.0-ra más dokumentumokból

Fontos: A WCAG 2.0-ra történő hivatkozást ismertető alábbi megjegyzések beilleszthetők a saját dokumentumaiba.

Hivatkozási információ

A WCAG 2.0-ra vonatkozó információs hivatkozás esetében, az alábbi formátumot kell alkalmazni.

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Ajánlás XX hónap év (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/, Legutolsó verzió: http://www.w3.org/TR/WCAG20/)


A WCAG 2.0-ra történő hivatkozás másik szabványból a "kell" (should) kijelentés használatával.

Abban az esetben, ha egy másik szabványból a "kell" kijelentéssel (vagy egy szabályozás ajánlott kijelentésével) hivatkoznak a WCAG 2.0-ra, akkor a hivatkozásnak a WCAG 2.0 teljes egészére kell vonatkoznia. Ez azt jelenti, hogy a WCAG 2.0 mindhárom szintje számításba jöhet, de egyik sem megkövetelt. A "kell" kijelentéssel elvégzett hivatkozás formátuma az alábbi:

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Ajánlás XX hónap év. (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)


A WCAG 2.0-ra történő hivatkozás másik szabványból a "kötelező" (shall vagy must) kijelentés használatával

Ha egy követelmény részeként (pl. egy szabványban vagy szabályozásban található kötelező kijelentéssel) a WCAG 2.0 hivatkozásra kerül, akkor a hivatkozásnak tartalmaznia kell a WCAG 2.0 azon részeit, amelyekre a hivatkozás pontosan vonatkozik. Ebben az esetben az alábbi szabályokat kell követni:

  1. A WCAG 2.0-nak történő konformitás előírja azt, hogy az adott tartalomnak az összes "A" szintű teljesítési feltételnek meg kell felelnie. A WCAG 2.0-ra vonatkozó hivatkozások nem utalhatnak az "A" szint egyik részhalmazára sem.

  2. A "A" szinten túl a "kötelező" hivatkozás magába foglalhatja az "AA" és "AAA" szintek valamely részhalmazát. Például "minden "A" szint és az "AA", illetve "AAA" szintű teljesítési feltétel néhány listája teljesült".

  3. Abban az esetben ha a WCAG 2.0 "AA" szintű megfelelősége kerül meghatározásra, akkor az összes "A" és "AA" szintű teljesítési feltételnek teljesülnie kell.
  4. Abban az esetben ha a WCAG 2.0 "AAA" szintű megfelelősége kerül meghatározásra, akkor az összes "A", "AA" és "AAA" szintű teljesítési feltételnek teljesülnie kell.

    Megjegyzés 1: Teljes honlapok általános rendelkezéseinek részeként nem ajánlott az "AAA" szintű konformitás előírása, mivel bizonyos tartalmak nem képesek megfelelni az összes "AAA" szintű teljesítési feItételnek.

    Megjegyzés 2: A WCAG-ben megfogalmazott teljesítési feltételek egymásra épülnek, de ez a rendszer nem mindig egyértelmű az olvasó előtt. A teljesítési feltételek bármilyen készletének tartalmaznia kell az összes "A" szintű leírást.


Példák

Csak az "A" szintű teljesítési feltételre történő hivatkozás (Egy-A konformitás):

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Ajánlás XX hónap év, "A" szintű teljesítési feltétel.(http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)

"A" és "AA" szntű teljesítési feltételre történő hivatkozás (Kettős-A konformitás):

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Ajánlás XX hónap év, "A" és "AA" szintű teljesítési feltétel. (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)

"A" szintű és adott "AA", illetve "AAA" szintű teljesítési feltételre történő hivatkozás:

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Ajánlás XX hónap év, "A" szintű teljesítési feltétel plusz 1.x.x, 2.y.y, … 3.z.z. teljesítési feltételek (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)

Példa a "kötelező" kijelentéssel használt WCAG hivatkozás alkalmazására.

Minden nyilvánosan elérhető weboldal tartalmának meg kell felelnie a Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Ajánlás XX hónap év, "A" szintü teljesítési feltételnek és 1.2.3, 2.4.5-6, 3.1.2 teljesítési feltételeinek (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)


Tartalomra történő hivatkozás a WCAG támogató dokumentumaiból

A WCAG 2.0 Értelmezésében és más támogató dokumentumokban ismertetett technikák nem képezik a normatív WCAG 2.0 Ajánlás részét, ezért az Ajánláson keresztül nem lehet rájuk hivatkozni. A támogató dokumentumokban említésre kerülő technikákra egymástól függetlenül kell hivatkozni.

A technikák hivatkozhatók az adott technika dokumentációjából, vagy a fő WCAG 2.0 Technikai dokumentumából. Például az "alt attribútum használata képi elemeken" technikára az alábbiak szerint lehet hivatkozni:

"alt attribútum használata képi elemeken," W3C World Wide Web Consortium Megjegyzés. (URI: {a technika URI-ja })

vagy

W3C World Wide Web Consortium (200x): WCAG2.0 HTML Technikák (URI: {a HTML technikák URI-ja })

A technikák nem úgy kerültek megtervezésre, hogy bármelyik szabványból vagy szabályzatból "követelményént" legyenek hivatkozhatók. A szabványok vagy szabályzók nem tehetnek kötelezővé egyetlen technikát sem, viszont ajánlhatják a használatukat.