Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Címkék vagy utasítások
A 3.3.2. teljesítési feltétel értelmezése

3.3.2 Címkék vagy utasítások: Megfelelő címkék vagy utasítások biztosítottak, amikor a tartalom felhasználói bevitelt igényel. (A szint)

A teljesítési feltétel célja

A teljesítési feltétel célja, hogy a felhasználók ne vétsenek hibákat a bevitel folyamán. Ennek érdekében a felhasználói interfésznek az információk beviteléhez egyszerű utasításokat és magyarázatokat kell tartalmaznia. A fogyatékos felhasználók sokkal nagyobb valószínűséggel fognak hibákat elkövetni, mint egészséges társaik, illetve a hibák kijavítása is nagyobb erőfeszítést igényel tőlük. A fogyatékos felhasználók számára a hibák elkerülésének módszerei fontos stratégiát jelentenek. A fogyatékkal élőknek jól megszerkesztett űrlapok és eljárások szükségesek a lapok megfelelő kezeléséhez. A vak felhasználóknak pontosan tudniuk kell, hogy milyen információkat kell a mezőkbe írniuk és melyek a rendelekezésre álló választási lehetőségek. Az űrlap vezérlőihez rendelt egyszerű utasítások az értelmi fogyatékkal élőknek, valamint a képernyő nagyítókat alkalmazóknak lehetnek a segítségére.

A teljesítési feltételnek nem az a célja, hogy szükségtelen információkkal összezavarja a honlapokat, hanem az, hogy fontos magyarázatokkal és utasításokkal segítse a fogyatékos felhasználókat. A túl sok információ vagy utasítás ugyanolyan akadályozó tényező lehet, mint a túl kevés. A cél az, hogy a megfelelő mennyiségű információk biztosításával elkerülhetővé váljon a felesleges zavar vagy navigálás.

A 3.3.2 teljesítési feltételből származó előnyök

  • A beviteli elemek címkékkel történő társítása biztosítja azt, hogy a beviteli mezővel kapcsolatos információkat a képernyőolvasók is ki tudják mondani, abban az esetben, ha a figyelem az adott mezőre irányul.

  • A címkék és a hozzájuk tartozó mezők egymáshoz viszonyított szoros elhelyezése sokkal valószínűbbé teszi azok egyszerre történő megjelenését a képernyő csak kis részét megjelenítő képnagyítók alkalmazása esetén.

  • Az előforduló adatformátumok példáinak előzetes megjelenítése segítséget nyújthat az értelmi fogyatékos, illetve a nyelvi és olvasási gondokkal küzdő felhasználók számára.
  • Az adott mezők pontos azonosítása megakadályozza azt, hogy a csak billentyűzetet használók rosszul kitöltött űrlapot küldjenek el és ennek következtében, újra vissza kelljen navigálniuk a rosszul kitöltött lapra a hiányzó információk megadása céljából.

Példák a 3.3.2 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

(none currently documented)

A 3.3.2 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Címkék vagy utasítások

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb (javasolt) technikák a 3.3.2-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

A 3.3.2 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg a 3.3.2-es teljesítési feltételre vonatkozóan:

Terminológia

címke

a szöveg, vagy más, a szövegalternatívával együtt álló elem, amely a webtartalmon belül a felhasználó számára jelenik meg az elem azonosításához

Megjegyzés 1: Egy címke minden felhasználó számára megjelenik, ugyanakkor a név rejtve maradhat és csak a kisegítő technológián keresztül jelenik meg. Számos (de nem az összes) esetben a név és a címke azonos.

Megjegyzés 2: a címke szakkifejezés a HTML-ben nem korlátozódik a címke elemre.