Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Hivatkozás célja (kontextusban):
A 2.4.4 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

2.4.4 Hivatkozás célja (kontextusban): Minden egyes hivatkozás célja egyedül a hivatkozás szövegéből meghatározható, vagy a hivatkozás szövegéből és az algoritmikusan meghatározható kontextusából. Kivételt jelent, ahol a hivatkozás célja ezáltal kétértelmű lenne a mindennapi felhasználók számára. (A Szint)

Jelen teljesítési feltétel célja segítséget nyújtani a felhasználóknak abban, hogy megértsék minden egyes hivatkozás célját, annak érdekében, hogy eldönthessék, akarják-e követni a hivatkozást. Amikor csak lehetséges, anélkül, hogytovábbi kontextusra lenne szükség, biztosítani kell a hivatkozás szövegét, mely segíti a hivatkozás céljának beazonosítását. A kisegítő technológia rendelkezik azzal a képességgel, hogy a weboldalon található hivatkozások listáját biztosítsa a felhasználók számára. A lehető legérthetőbb módon megfogalmazott hivatkozás szövege segítséget fog nyújtani azoknak a felhasználóknak, akik ebből a hivatkozási listából akarnak választani. Az értelmes hivatkozási szöveg azokat is segíti, akik a tabulátor billentyűvel lépnek hivatkozásról hivatkozásra. Az értelmes hivatkozások, az oldal megértéséhez szükséges bonyolult stratégia nélkül, segítenek a felhasználónak kiválasztani, hogy melyik hivatkozást kövessék.

Néhány helyzetben a szerkesztők a hivatkozással összhangban álló, logikusan kapcsolódó szövegben, biztosítani akarják a hivatkozás egy részének leírását. Ebben az esetben a felhasználónak, anélkül, hogy a fókuszt elmozdítaná a hivatkozásról, képesnek kell lennie arra, hogy beazonosítsa a hivatkozás célját. Más szavakkal, ráléphetnek egy hivatkozásra és többet megtudhatnak róla, helyzetük elvesztése nélkül. Ez úgy érhető el, hogy a hivatkozás leírását ugyanabba a mondatba, bekezdésbe, listaelembe vagy fejlécbe helyezik, amely közvetlenül megelőzi a linket. Vagy helyezhetik a hivatkozásként működő táblázatcellába vagy a hivatkozáshoz tartozó táblázatfejléces cellába az adattáblázatban, mert ezek közvetlenül kapcsolódnak a hivatkozáshoz.

Ez a kontextus sokkal használhatóbb lesz, ha megelőzi a hivatkozást. (Például, ha kétértelmű hivatkozási szöveget kell használnia, jobban teszi, ha annak a mondatnak a végére helyezi, amely leírja a célpontját, mintha a kétértelmű kifejezést a mondat elejére rakja.) Amennyiben a leírás a hivatkozást követi, az zavart és nehézséget jelenthet a képernyőolvasót alkalmazó felhasználók számára, akik az oldalt sorrendben olvassák (fentről lefelé).

Ugyanazzal a célponttal rendelkező hivatkozásoknak ugyanazzal a leírással kell rendelkezniük (a 3.2.4 teljesítési feltétel szerint), de a különböző célú és célpontú hivatkozásoknak különböző leírással kell rendelkezniük.

Jelen teljesítési feltétel magába foglal egy kivételt azokhoz a hivatkozásokhoz, melyeknél a hivatkozás célja nem határozható meg a weboldalon található információból. Ebben a helyzetben a fogyatékos személy nincs hátrányos helyzetben. Nem érhető el kiegészítő kontextus a hivatkozás céljának megértéséhez. Mindazonáltal, amennyiben bármilyen mennyiségű kontextus elérhető a weboldalon, amely felhasználható a hivatkozás céljának értelmezéséhez, akkor azt elérhetővé kell tenni a hivatkozás szövegében, vagy algoritmikusan kapcsolni kell a hivatkozáshoz, a teljesítési feltétel megvalósításához.

Megjegyzés: Előfordulhatnak olyan helyzetek, ahol a hivatkozás célja feltételezhetően ismeretlen, vagy rejtett. Például, egy játékhoz hivatkozások tartoznak, melyeket ajtó#1, ajtó#2, és ajtó#3-ként azonosítanak. Ez a hivatkozási szöveg elégséges, mert a hivatkozások célja egy megszakítás létrehozása az összes felhasználó irányában.

Szintén tekintse meg a 2.4.9 teljesítési feltétel - Hivatkozás célja (csak hivatkozásnak) értelmezése fejezetet.

  • Jelen teljesítési feltétel segíti a mozgáskorlátozott embereket az által, hogy engedélyezi számukra azoknak a hivatkozásoknak az átugrását, melyek nem érdekesek a számukra, a hivatkozott tartalom megtekintéséhez szükséges billentyűleütések elkerülése által, majd visszatérést biztosítva az aktuális tartalomhoz.

  • A kognitív korlátokkal rendelkező emberek nem zavarodnak össze a számukra érdektelen tartalomra vagy arról máshová történő többszörös navigációtól.

  • A látáskorlátozott emberek képesek lesznek a hivatkozás céljának meghatározására a hivatkozás kontextusának megvizsgálásán keresztül.

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

  1. G91: Providing link text that describes the purpose of a link

  2. Az alábbi technológiaspecifikus technikák egyikének használatával lehetővé tenni a felhasználó számára, hogy rövid, vagy hosszú hivatkozási szöveget válasszon:

  3. G53: Identifying the purpose of a link using link text combined with the text of the enclosing sentence

  4. Az alábbi technikák egyikének használatával biztosítani a hivatkozás céljának kiegészítő leírását:

  5. A hivatkozás céljának beazonosítása az alábbi technikák egyikének használatával, a hivatkozás szövegének és az algoritmikusan meghatározott kontextus együttes alkalmazásával:

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 2.4.4-es teljesítési feltételre vonatkozóan.

algoritmikusan eldönthető hivatkozási szövegkörnyezet

további információ, amely algoritmikusan eldönthető a kapcsolatokból egy hivatkozás által, egyesítve a hivatkozás szövegével és a különböző modalitású felhasználók számára bemutatva

Példa: A HTML-ben található információ, amely egy angol nyelvű hivatkozásból algoritmikusan eldönthető, magába foglalja azt a szöveget, amely ugyanabban a bekezdésben, listában vagy táblázati cellában áll, mint a hivatkozás, vagy egy olyan táblázati fejléces cellában, amely kapcsolatban van a hivatkozást tartalmazó táblázati cellával.

Megjegyzés: Mivel a képernyőolvasók értelmezik a központozást, az összefüggést az aktuális mondatból is képesek biztosítani, amennyiben a fókusz egy hivatkozáson áll az adott mondaton belül.

a felhasználók számára nem egyértelmű

a hivatkozás célját nem lehet meghatározni a hivatkozásból és a felhasználó számára a hivatkozással egyidejűleg megjelenített összes weboldali információból, (azaz a fogyatékosság nélküli olvasók nem tudják, hogy a hivatkozás hogyan reagál, mindaddig, amíg nem aktiválják azt)

Például: A „guajáva” szó a következő mondatban: „Az egyik legjelentősebb exportcikk a guajáva” egy hivatkozás. A hivatkozás rámutathat a guajáva meghatározására, vagy egy ábrára a guajáva exportált mennyiségére vonatkozóan, vagy a guajávát szüretelő emberekről készült fotóra. Amíg a hivatkozás nem kerül aktiválásra, az olvasók bizonytalanok, és a fogyatékkal élőket sem éri hátrány.

hivatkozás célja

egy hiperhivatkozás aktiválásával kapott eredmény