Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Hivatkozás célja (csak hivatkozásnak):
A 2.4.9 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

2.4.9 Hivatkozás célja (csak hivatkozásnak): Hozzáférhető egy mechanizmus annak érdekében, hogy minden hivatkozás célja azonosítható legyen a hivatkozás szövegéből, kivéve ahol a hivatkozás célja kétértelmű lenne a mindennapi felhasználók számára. (AAA Szint)

Jelen teljesítési feltétel célja segítséget nyújtani a felhasználóknak abban, hogy megértsék minden egyes hivatkozás célját, annak érdekében, hogy eldönthessék akarják-e követni a hivatkozást. Ugyanazzal a célponttal rendelkező hivatkozásoknak ugyanazzal a leírással kell rendelkezniük a 3.2.4 teljesítési követelmény szerint, de a különböző célú és célpontú hivatkozásoknak különböző leírással kell rendelkezniük, mert a hivatkozás célja beazonosítható a hivatkozás szövegéből, a hivatkozások a kontextuson kívül is megérthetőek, úgy mint amikor a felhasználói programok biztosítják az oldalon szereplő hivatkozások felsorolását.

Jelen teljesítési feltétel magába foglal egy kivételt azokhoz a hivatkozásokhoz, melyeknél a hivatkozás célja nem határozható meg a weboldalon található információból. Ebben a helyzetben a fogyatékos személy nincs hátrányos helyzetben. Nem érhető el kiegészítő kontextus a hivatkozás céljának megértéséhez. Mindazonáltal, amennyiben bármilyen mennyiségű kontextus elérhető a weboldalon, amely felhasználható a hivatkozás céljának értelmezéséhez, akkor azt elérhetővé kell tenni a hivatkozás szövegében, a teljesítési feltétel megvalósításához.

A „mechanizmus” kifejezést annak érdekében használjuk, hogy lehetővé tegyük a szerkesztőknek, hogy a hivatkozást alapértelmezettként teljesen érthetővé tegyék a kontextuson kívül, vagy biztosítsanak módszert erre. Ez azért történik, mert bizonyos oldalak esetében a hivatkozás teljesen egyértelművé tétele, az oldalt bizonyos felhasználók számára könnyebbé, míg mások számára nehezebbé teszi. A hivatkozások teljesen egyértelművé vagy pont ellenkezőleg, félreérthetővé tétele lehetővé teszi a fogyatékkal élő felhasználók számára, hogy az igényeiknek legmegfelelőbb formátumban használják az oldalt.

Például: egy oldal amely 100 könyvcímet felsorol a könyvek letöltéséhez szükséges hivatkozásokkal együtt (HTML, PDF, DOC, TXT, MP3, vagy AAC formátumban) akár könyvcímnek is tekinthető az utána lévő hivatkozás "HTML-formátumú" szavaival együtt. Ezt követi a "Szintén elérhető" mondat, melyet rövid hivatkozások "HTML", "PDF", "DOC", "TXT", "MP3", és "AAC" szövegű sorozata követ. A hármas szinten dönthetnek úgy a felhasználók, hogy ilyen módon tekintik meg az oldalt, mivel az oldal nehezebben érthető vagy lassabb lenne, ha a hivatkozások a teljes könyvcímeket tartalmaznák. Mások dönthetnek úgy, hogy az oldalt a teljes címekkel tekintik meg, mint a hivatkozás egy részét, így minden hivatkozás önmagában érthető lesz. Mind az előző, mind az utóbbi csoport magába foglalja a látási és kognitív fogyatékossággal rendelkezőket, akik különböző technikákat használtak a böngészésre, vagy különböző típusú és fokozatú fogyatékossággal rendelkeztek.

  • Jelen teljesítési feltétel a mozgáskorlátozott embereket segíti azáltal, hogy lehetővé teszi számukra, bizonyos, nem lényeges weboldalak átugrását, a hivatkozott tartalomra történő lépéshez szükséges billentyűleütések és azt követőan az aktuális tartalomra való visszaugrás nélkül.

  • A kognitív problémákkal küzdők nem zavarodnak össze, amikor egy számukra lényegtelen oldalra és oldalról kell további navigálást végezniük.

  • A látássérült embereknek abból származik előnyük, hogy nem veszítik el helyzetüket a tartalomban, amikor az eredeti oldalra visszatérnek. A képernyőolvasó hivatkozási listája hasznosabb az információ megtalálása szempontjából, mert a hivatkozások célja leírásra kerül.

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

  1. G91: Providing link text that describes the purpose of a link using one of the following techniques:

  2. Allowing the user to choose short or long link text using one of the technology specific techniques below:

  3. Providing a supplemental description of the purpose of a link using one of the following techniques:

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

a felhasználók számára nem egyértelmű

a hivatkozás célját nem lehet meghatározni a hivatkozásból és a felhasználó számára a hivatkozással egyidejűleg megjelenített összes weboldali információból, (azaz a fogyatékosság nélküli olvasók nem tudják, hogy a hivatkozás hogyan reagál, mindaddig, amíg nem aktiválják azt)

Például: A „guajáva” szó a következő mondatban: „Az egyik legjelentősebb exportcikk a guajáva” egy hivatkozás. A hivatkozás rámutathat a guajáva meghatározására, vagy egy ábrára a guajáva exportált mennyiségére vonatkozóan, vagy a guajávát szüretelő emberekről készült fotóra. Amíg a hivatkozás nem kerül aktiválásra, az olvasók bizonytalanok, és a fogyatékkal élőket sem éri hátrány.

mechanizmus

folyamat vagy technika az eredmény eléréséhez

Megjegyzés 1: A mechanizmust a tartalom keretein belül biztosíthatjuk, illetve épülhet platformokra vagy felhasználói programokra, a kisegítő technológiákat is beleértve.

Megjegyzés 2: A mechanizmusnak az adott megfelelőségi nyilatkozat összes teljesítési kritériumának eleget kell tennie.