Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Meghatározott részhez tartozó fejlécek:
A 2.4.10 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

2.4.10 Meghatározott részhez tartozó fejlécek: Meghatározott részhez tartozó fejlécek a tartalom összerendezésére szolgálnak. (AAA Szint)

Megjegyzés 1: A “Fejléc” kifejezést általános értelemben használjuk, mely magába foglalja a különböző címeket és a fejléc tartalmakhoz történő hozzárendelésének egyéb módjait.

Megjegyzés 2: Ez a teljesítési követelmény a szövegben lévő szakaszokkal foglalkozik, nem a felhasználó-felület elemeivel. A felhasználó-felület elemeivel a 4.1.2.-es Teljesítési Követelmény foglalkozik.

Jelen teljesítési feltétel célja fejléceket biztosítani a weboldal szakaszaihoz, amikor az oldalt szakaszokba rendezik. Például, hosszú dokumentumokat gyakran osztanak fel fejezetekre, a fejezeteknek vannak altémáik, és az altémák különféle szakaszokra, míg a szakaszok bekezdésekre bontódnak fel stb. Amikor ilyen szakaszok jönnek létre szükség van fejlécekre, melyek bemutatják őket. Ez világosan jelzi a tartalom felépítését, megkönnyíti a tartalmon belüli navigálást és a tartalom megértését segítő szellemi „kapaszkodókat” biztosít. Az egyéb oldalelemek kiegészíthetik a fejléceket a megjelenítés tökéletesítéséhez (pl. vízszintes vonalak és dobozok), de a vizuális megjelenítés nem elégséges a dokumentum szakaszainak azonosításához.

Jelen rendelkezést magába foglalja az AAA Szint, mert nem vonatkoztatható az összes típusú tartalomhoz és nem mindig lehetséges a fejlécek beszúrása. Például, amikor egy előre elkészített dokumentumot helyezünk fel a webre, az olyan fejléceket, melyeket a szerző nem foglalt bele az eredeti dokumentumba, nem lehet beszúrni. Vagy, egy hosszú levél gyakran különböző témákat fed le, de a fejlécek elhelyezése a levélben nagyon furcsa lenne. Mindamellett, ha a dokumentum a fejlécekkel szakaszokra tördelhető ez megkönnyíti a megértést és a navigációt egyaránt.

  • A vak emberek tudni fogják, amikor a weboldal egyik szakaszáról átlépnek egy másikra és érteni fogják minden szakasz célját.

  • A bizonyos tanulási nehézséggel küzdő rendelkező emberek képesek lesznek a fejléceket arra használni, hogy sokkal könnyebben megértsék az oldal tartalmának általános felépítését.

  • A tartalom navigálását billentyűzettel végző emberek képesek lesznek a fókusszal fejlécről fejlécre ugratni, ami képessé teszi őket a számukra érdekes tartalom gyors megtalálására.

  • Az olyan oldalak esetében, ahol a tartalom az oldal egy részében frissül, a fejlécek a frissített tartalom gyors elérésére használhatók.

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

  1. G141: Organizing a page using headings

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • "Élő" tulajdonság használat az élő régiók jelöléséhez (jövőbeni hivatkozás) (ARIA)

  • Mechanizmus biztosítása a tartalom különböző fejezetei közötti navigáláshoz(jövőbeni hivatkozás)

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 2.4.10-es teljesítési feltételre vonatkozóan.

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

címke

a szöveg, vagy más, a szövegalternatívával együtt álló elem, amely a webtartalmon belül a felhasználó számára jelenik meg az elem azonosításához

Megjegyzés 1: Egy címke minden felhasználó számára megjelenik, ugyanakkor a név rejtve maradhat és csak a kisegítő technológián keresztül jelenik meg. Számos (de nem az összes) esetben a név és a címke azonos.

Megjegyzés 2: a címke szakkifejezés a HTML-ben nem korlátozódik a címke elemre.

rész

az írott tartalom része, amely egy vagy több vonatkozó témával, gondolattal foglalkozik

Megjegyzés: egy rész egy vagy több bekezdésből állhat, és tartalmazhat grafikonokat, táblázatokat, listákat és alrészeket.