Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Olvashatóság
A 3.1 irányelv értelmezése

3.1 irányelv: Tegye a szöveges tartalmat olvashatóvá és érthetővé

A 3.1 irányelv célja

Jelen irányelv célja, hogy a segítő technológiák révén olvashatóvá tegye a szöveges tartalmat és biztosítsa az érthetőséghez szükséges információkat. A fogyatékkal élő emberek különböző módokon érzékelhetik a szövegeket. Némelyeknek a szöveg láthatóan, másoknak hallhatóan vagy tapinthatóan, míg megint másoknak látható és hallható formában jelenik meg. Bizonyos felhasználók csak rendkívüli nehézségek árán képesek felismerni az írott szöveget, ugyanakkor viszont nagyon jól megértik a hangosan, vizuálisan illusztrált, vagy jelnyelven megjelenített módfelett komplex és fejlett dokumentumokat. Néhány felhasználónak nehéz a szó vagy kifejezés jelentését kikövetkeztetnie a tartalomból, különösen akkor, ha az egy szokatlan vagy speciális, szűkebb értelemben használt szó vagy kifejezés. Ezeknek az embereknek a specifikus definíciók, vagy a teljes alakú mozaikszavak, illetve rövidítések jelenthetik a megértés kulcsát. A felhasználói programok, mind az audió, mind a grafikai alkalmazások, hibásan jeleníthetik meg a tartalmakat, ha a szöveg nyelve és iránya nincs meghatározva. Míg a legtöbb felhasználónak ez csak csekély problémát jelent, addig a fogyatékkal élők előtt áthághatatlan akadályt képeznek. Azokban az esetekben, amikor a kiejtés nélkül nem határozható meg a jelentés (például bizonyos japán kanji írásjeleknél) a kiejtési információt is elérhetővé kell tenni.

Javasolt technikák a 3.1 irányelvhez (nem teljesítési feltétel specifikusak)

A jelen irányelv adott teljesítési feltételének megfelelő technikák alább kerülnek felsorolásra. Amenyiben léteznek olyan technikák, amelyke az irányelvre vonatkoznak, de nem tartoznak egyetlen teljesítési feltételhez sem, azok itt kerülnek ismertetésre. Ezek a technikák nem megköveteltek és nem elégségesek a teljesítési feltételek szempontjából, de bizonyos típusú webtartalmakatelérhetőbbé tehetnek számos felhasználó számára.


Teljesítési feltételek: