Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Szokatlan szavak
A 3.1.3 teljesítési feltétel értelmezése

3.1.3 Szokatlan szavak: Hozzáférhető egy mechanizmus a szokatlan vagy szűk értelemben használt szavak és mondatok konkrét definíciójának azonosítására. Ezek közé tartoznak a kifejezések és a zsargon is. (AAA szint)

A teljesítési feltétel célja

Bizonyos fogyatékosságok nehézkessé teszik a nem szószerinti vagy speciális, szűk értelemben használt szavak, illetve a képes beszéd és a különleges szerkezetek megértését. Emiatt létfontosságú a felhasználók megfelelő mechanizmusokkal történő ellátása. Az átlagos felhasználók részére speciális információkat szerkesztő fejlesztőknek erősen ajánlott a teljesítési feltétel figyelembevétele, még akkor is, ha "A" vagy "AA" megfelelősségi szintű tartalmakat fejlesztenek.

A 3.1.3 teljesítési feltételből származó előnyök

Ez a teljesítési feltétel azon megértési, nyelvi és tanulási nehézségekkel küzdő embereknek nyújthat segítséget, akiknek:

 • gondot jelent a szavak jelentésének megfejtése

 • gondot jelent a szavak és kifejezések megértése

 • gondot jelent a megértést segítő tartalmak használata

Azoknak a látássérülteknek is segítséget jelenthet:

 • akik elvesztik az összefüggéseket, ha kinagyítják a képernyőn megjelenő képet

Példák a 3.1.3 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Note: The inclusion of a product or vendor name in the list below does not constitute an endorsement by the Web Content Accessibility Guidelines Working Group or the Web Accessibility Initiative of the World Wide Web Consortium. This list is provided simply for convenience and to give users an idea of what resources may be available

A 3.1.3 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Szokatlan szavak

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

Utasítások: Válassza ki az alábbi szituációk közül azt, amelyik illik az Ön által használt tartalomhoz. Minden szituáció olyan számmal jelölt technikákat(vagy technikák kombinációját) tartalmaz, amelyet a Munkacsoport elégségesnek tart az adott szituációban.

A szituáció: Ha a weboldalon szereplő szó vagy kifejezés egyedi jelentéssel bír:
 1. G101: Providing the definition of a word or phrase used in an unusual or restricted way for the first occurrence of the word or phrase in a Web page using one of the following techniques:

 2. G101: Providing the definition of a word or phrase used in an unusual or restricted way for each occurrence of the word or phrase in a Web page using one of the following techniques:

B szituáció: Ha a weboldalon szereplő szó vagy kifejezés különböző jelentésekkel is bír:
 1. G101: Providing the definition of a word or phrase used in an unusual or restricted way for each occurrence of the word or phrase in a Web page using one of the following techniques:

Egyéb technikák (javasolt) a 3.1.3-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Cím attribútum alkalmazása a szavak és kifejezések magyarázatára (hivatkozás előkészületben)

 • Jelölő és vizuális formázás használata a különleges jelentéssel bíró szavak könnyebb felismerése céljából (hivatkozás előkészületben)

 • Hangfelismerő szótár keresési funkciójának alkalmazása a gépelési vagy betűzési nehézségekkel küzdő felhasználók részére, akik ennek segítségével a szó kimondásával kereshetik meg a szükséges definíciót (hivatkozás előkészületben)

 • Jelnyelvi szótár alkalmazása a siket felhasználók keresési igényeinek kielégítésére (hivatkozás előkészületben)

 • A szöveges tartalomban előforduló minden egyes szó definícióját kereshetővé tevő mechanizmus alkalmazása (hivatkozás előkészületben)

 • A szöveges tartalomban szereplő minden egyes szó jelentését meghatározó mechanizmus alkalmazása (hivatkozás előkészületben)

 • Szokatlan idegen szavak használatának mellőzése (hivatkozás előkészületben)

 • Lépcsőzetes elrendezésű szótárak alkalmazása a jelentések meghatározása érdekében (hivatkozás előkészületben)

A 3.1.3 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg a 3.1.3-es teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

Terminológia

idióma

jelentése nem következtethető ki az egyes szavak jelentéséből, és a sajátos szavak megváltoztatása jelentésvesztést vonna maga után

Megjegyzés: A kifejezéseket nem lehet közvetlenül, szóról szóra lefordítani jelentésük (kulturális vagy nyelvfüggő) elvesztése nélkül.

Példa 1: Angolul a "spilling the beans" jelentése „elárulni egy titkot”. (Nem pedig az, hogy kiönteni a babot, ahogy az tükörfordításban megjelenne.)

Példa 2: Japánul a "さじを投げる" mondás szó szerinti fordítása “eldobja a kanalat” - itt a jelentés azt is magában foglalja, hogy az illető semmit sem tud tenni és végül feladja. (Magyar megfelelője a "bedobja a törölközőt".)

mechanizmus

folyamat vagy technika az eredmény eléréséhez

Megjegyzés 1: A mechanizmust a tartalom keretein belül biztosíthatjuk, illetve épülhet platformokra vagy felhasználói programokra, a kisegítő technológiákat is beleértve.

Megjegyzés 2: A mechanizmusnak az adott megfelelőségi nyilatkozat összes teljesítési kritériumának eleget kell tennie.

szakmai nyelv, zsargon

az emberek által egy adott területen használt konkrét szavak

Példa: A Beragadó Billentyű-szó a kisegítő technológia/akadálymentesítés területén belül használt zsargon.

szokatlan vagy szűkebb értelemben használt

olyan módon használt szavak, amelyek megkövetelik a felhasználóktól, hogy pontosan tudják, melyik meghatározást kell alkalmazni a tartalom megértéséhez

Példa: A „gig” szakkifejezés mást jelent, ha egy koncerttel kapcsolatos megbeszélésen hangzik el, és mást egy számítógép merevmeghajtójáról szóló cikkben. A megfelelő definíciót a szövegkörnyezetből lehet meghatározni. Szemléltetésképpen: a „szöveg” kifejezést nagyon specifikus módon használja a WCAG 2.0, így a definíció szerepel a szójegyzékben.