Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Szövegrészek nyelve:
A 3.1.2 teljesítési feltétel értelmezése

3.1.2 Szövegrészek nyelve: A tartalom mindegyik szakaszához, vagy mondatához tartozó emberi nyelv algoritmikusan meghatározható legyen,kivételt jelentenek a tulajdonnevek, a technikai szakkifejezések, a meghatározatlan nyelvek szavai, és azok a szavak és mondatok a szöveg közvetlen környezetében, amelyek már a köznyelv részévé váltak. (AA szint)

A teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja az, hogy a felhasználói programok megfelelő módon tudják megjeleníteni a több nyelven megírt tartalmakat, valamint az, hogy a kisegítő technológiák támogassák a szövegek értelmezésében a megfelelő nyelvspecifikus tudást és forrásokat alkalmazó felhasználókat. Ennek érdekében használhatók grafikus böngészők, csakúgy mint képernyőolvasók, Braille kijelzők, és más hangalapú böngészők.

Mind a kisegítő technológiák, mind a hagyományos felhasználói programok sokkal pontosabban képesek megjeleníteni a szöveget, ha a bekezdések meghatározott nyelven íródnak. A képernyőolvasók alkalmasak a nyelvek kiejtési szabályainak használatára. A vizuális böngészők megfelelő módon képesek megjeleníteni a karaktereket és szkripteket. Ez különösen akkor fontos, amikor balról jobbra, illetve jobbról balra íródó nyelvek között történik váltás, illetve, ha különböző ábécéket alkalmazó nyelven íródott a bekezdés. A fogyatékos felhasználók, akik beszélik a weboldalon megjelenő valamennyi nyelvet, jobban meg fogják érteni az oldal tartalmát, ha az összes bekezdés megfelelő módon kerül megjelenítésre.

Amennyiben az adott kifejezés vagy bekezdés esetében nem kerül más nyelv meghatározásra, akkor annak nyelve a weblap alapértelmezett nyelve lesz (lsd. 3.1.1 teljesítési feltétel). Ennek megfelelően minden egynyelvű dokumentum tartalmának nyelve algoritmikusan meghatározható.

Egy bizonyos nyelv szavai és kifejezései más nyelvnek is részeivé válhatnak. Például az eredetileg francia "rendezvous" (találkozó) szó az angolban is meghonosodott, bekerült a szótárakba, és az angol képernyőolvasók is tökéletesen kiejtik. Ennek megfelelően, egy angol nyelvű szöveg, amely tartalmazza a "rendezvous" szót, akkor is megfelel a teljesítési feltételnek, ha nem jelzi, hogy a szó eredetileg francia eredetű. Bizonyos esetekben, például ha az adott szöveg nyelve egy szó miatt átalakulna, akkor inkább az adott szó válik a szövegkörnyezet nyelvének részévé. Mivel ez bizonyos nyelvekben meglehetősen gyakran megfigyelhető, ezért az ilyen szavakat a szövegkörnyezet nyelvének részeként kell alkalmazni, kivéve akkor, ha a nyelv megváltoztatása volt az eredeti szándék. Ha a nyelv megváltoztatásának szánda nem egyértelmű, akkor azt kell megfontolni, hogy az adott szó kiejthető-e a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően (kivéve az akcentus vagy hanglejtést).

Bizonyos szakmák esetében más nyelvekből származó szakszavak használatára is szükség lehet. Ezek a kifejezések általában nem szerepelnek minden nyelvben. A technikai kifejezések univerzális természete lehetővé teszi a szakemberek közötti kommunikációt.

A szakkifejezések példájaként lehet említeni a következő szavakat: Homo sapiens, Alpha Centauri, hertz, habeas corpus.

Bizonyos okokból fontos lehet a nyelvek közötti váltások azonosítása:

A 3.1.2 teljesítési feltételből származó előnyök

Ez a teljesítési feltétel segítséget nyújt:

 • azoknak, akik képernyőolvasókat vagy más technológiákat használnak a szövegek szintetikus beszéddé alakításához;

 • azoknak, akiknek nehézséget jelent az olyan szöveges elemek, mint a karakterek, ábécék, vagy dekódoló szavak pontos és folyamatos olvasása, illetve a szavak és kifejezések megértése;

 • azoknak, akiknek bizonyos felismerési, nyelvi vagy tanulási nehézségeik miatt a szöveget beszéddé alakító programra van szükségük;

 • azoknak, akik a szinkronizált médiatartalom hanganyagának nyelvi változásait feliratok segítségével tudják azonosítani.

Példák a 3.1.2 teljesítési feltételre

 1. Német kifejezés egy angol mondatban.

  "He maintained that the DDR (German Democratic Republic) was just a 'Treppenwitz der Weltgeschichte',". A példaként szereplő angol nyelvű mondatban, a 'Treppenwitz der Weltgeschichte' német nyelvű kifejezésként került megjelölésre. A jelölő nyelvtől függően az angol a teljes dokumentum nyelve is lehet - azoknak az eseteknek a kivételével, amelyeknél más került megjelölésre - vagy bekezdésenként is kijelölésre kerülhet. Amikor a képernyőolvasó elérkezik a német kifejezéshez, akkor automatikusan átvált a német kiejtési szabályokra, a szó helyes kiejtésének érdekében.

 2. Alternatív nyelvi hivatkozások

  Egy HTML weboldal az oldal idegennyelvű változataira (pl. német, francia, holland, kasztíliai stb.) mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A hivatkozások szövege az adott nyelv eredeti nevét jelölik. A hivatkozások nyelvét mindig egy nyelvi attribútum adja meg.

 3. "Podcast" használata egy francia mondatban.

  Mivel a "podcast" meghonosodott a következő példamondat nyelvében, ezért a nyelvváltozás megjelölése nem szükséges: "À l'occasion de l'exposition "Energie éternelle. 1500 arts d'art indien", le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles a lancé son premier podcast. Vous pouvez télécharger ce podcast au format M4A et MP3,".

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

A 3.1.2 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - A részek nyelve

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

 1. Az emberi nyelv változásainak azonosítása az alább felsorolt technikák egyikének segítségével:

Egyéb technikák (javasolt) a 3.1.2-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • A weboldal alapértelmezett nyelvétől eltérő másik nyelv vizuális megkülönböztetése (hivatkozás előkészületben).

 • Idegennyelvű bekezdések illetve kifejezések nyelveinek megadása (hivatkozás előkészületben)

 • A képernyőolvasók helyes kiejtésének biztosítása érdekében jelölő nyelv megadása a teljes nevek esetében. (hivatkozás előkészületben)

A 3.1.2 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg a 3.1.2-es teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

Terminológia

algoritmikusan meghatározott (algoritmikusan meghatározható)

a szerkesztő által megadott adatokból szoftver által meghatározott és olyan módon biztosított, hogy a felhasználói programok, beleértve a kisegítő technológiákat, az információt különböző formában/módon csomagolhatják ki és jeleníthetik meg a felhasználó részére

Példa 1: Jelölőnyelvben elemekből és attribútumokból meghatározott, az általánosan elérhető kisegítő technológiák által közvetlenül elérhető.

Példa 2: Nem jelölőnyelvben, a technológiaspecifikus adatszerkezetekből meghatározott és a kisegítő technológia számára olyan akadálymentesítési API-n keresztül bemutatott, amely egy általánosan elérhető kisegítő technológián keresztül kerül támogatásra.

emberi nyelv

az emberek egymás közötti kommuniációjához használt beszélt, írott vagy jelnyelv (vizuálisan vagy tapintáson keresztül)

Megjegyzés: Tekintse meg a jelnyelvet is.