Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Az oldal nyelve :
A 3.1.1 teljesítési feltétel értelmezése

3.1.1 Az oldal nyelve: Az oldal nyelve minden weboldal esetében algoritmikusan meghatározható legyen. (A szint)

A teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy a tartalomfejlesztők a weboldalaikon biztosíthassák a felhasználói programok által történő pontos szöveg és nyelvi megjelenítéshez szükéges információkat. Mind a segítő technológiák, mind pedig a hagyományos felhasználói programok sokkal pontosabb szöveg megjelenítésre képesek, ha az oldal nyelvét meghatározzák. A képernyőolvasók a pontos kiejtési szabályok betöltésére is képesek, a vizuális böngészők pedig helyesen jelenítik meg a karaktereket és szkripteket, míg a médialejátszók a képaláírásokat mutatják meg. Mindezek eredményeképpen a fogyatékos felhasználók jobban megérthetik a tartalmakat.

A weboldal alapértelmezett nyelve az oldal szövegének a nyelve, mint ahogyan az a Nemzetköziesítés Bevált Gyakorlata: Nyelvek meghatározása az XHTML & HTML tartalmakban című részben megtárgyalásra került. Amennyiben egy oldalon több nyelvet használnak a szöveg alapértelmezett nyelvének a leggyakrabban használt nyelv számít (Ha minden nyelvet egyenlő mértékben használnak, akkor a legelsőként alkalmazott nyelvet kell alapértelmezettnek tekinteni.)

Megjegyzés: Az A megfelelősségi szintet teljesíteni kívánó többnyelvű oldalak fejlesztőinek a Munkacsoport erősen javasolja az AA szintű 3.1.2 teljesítési feltétel megvalósítását.

A 3.1.1 teljesítési feltételből származó előnyök

Ez a teljesítési feltétel segítséget nyújt:

  • azoknak,akik a szöveget mesterséges hanggá alakító képernyőolvasókat, vagy más technológiákat alkalmaznak;

  • azoknak, akiknek nehézséget jelent az olyan szöveges elemek, mint a karakterek, ábécék, vagy dekódoló szavak pontos és folyamatos olvasása;

  • azoknak, akiknek bizonyos kognitív, nyelvi vagy tanulási nehézségeik miatt a szöveget beszéddé alakító programmra van szükségük

  • azoknak, akiknek a szinkronizált médiafájlokhoz feliratokra van szükségük.

Példák a 3.1.1 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

A 3.1.1 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Az oldal nyelve

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

  1. Az alapértelmezett nyelv(ek) azonosítása az alább felsorolt technikák valamelyikének alkalmazásával.

Egyéb technikák (javasolt) a 3.1.1-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • Az alapértelmezett nyelv meghatározása a HTTP fejlécben (hivatkozás előkészületben)

  • Http vagy a tartalom nyelvi tag alkalmazása a metaadatokhoz (hivatkozás előkészületben)

A 3.1.1 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg a 3.1.1-es teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

Terminológia

algoritmikusan meghatározott (algoritmikusan meghatározható)

a szerkesztő által megadott adatokból szoftver által meghatározott és olyan módon biztosított, hogy a felhasználói programok, beleértve a kisegítő technológiákat, az információt különböző formában/módon csomagolhatják ki és jeleníthetik meg a felhasználó részére

Példa 1: Jelölőnyelvben elemekből és attribútumokból meghatározott, az általánosan elérhető kisegítő technológiák által közvetlenül elérhető.

Példa 2: Nem jelölőnyelvben, a technológiaspecifikus adatszerkezetekből meghatározott és a kisegítő technológia számára olyan akadálymentesítési API-n keresztül bemutatott, amely egy általánosan elérhető kisegítő technológián keresztül kerül támogatásra.

emberi nyelv

az emberek egymás közötti kommuniációjához használt beszélt, írott vagy jelnyelv (vizuálisan vagy tapintáson keresztül)

Megjegyzés: Tekintse meg a jelnyelvet is.

weboldal

egy nem beágyazott forrás, amely elérhető egy HTTP-t használó egyszerű URI-ről , valamint bármilyen más forrás, amelyet a előállításhoz használtak (used in rendering), vagy ezzel együtt megjelenítésre terveztek (intended to be rendered) egy felhasználói program által

Megjegyzés 1: Habár bármely „más forrás” az elsődleges forrással együtt kerülne előállításra (rendered), az előállításuk nem feltétlenül egyidőben történne.

Megjegyzés 2: A fenti irányelvekkel való megfelelőség céljából a forrásnak „nem beágyazottnak” kell lennie a megfelelőség tartományán belül ahhoz, hogy weboldalnak minősüljön.

Példa 1: Webforrás, mely magába foglalja az összes beágyazott képet és médiát.

Példa 2: Egy Aszinkron Java-szkriptet és XML-t (AJAX) használó web levelezési program. A program teljesen a http://example.com/mail oldalon működik, de tartalmaz egy postafiókot (inbox), egy partnerek részt és egy naptárt. Hivatkozások és gombok biztosítottak ahhoz, hogy a postafiók, partnerek rész vagy a naptár megjelenjen, de az oldal URL elérésében ne következzen be változás.

Példa 3: Testre szabható portálhely, ahol a felhasználók megválaszthatják a tartalom megjelenését különböző tartalmi modulokon keresztül.

Példa 4: Amikor a felhasználó belép a http://shopping.example.com/ oldalra a keresőjén, egy moziszerű, interaktív vásárlási környezetbe kerül, ahol vizuálisan mozog egy üzletben, veszi le a termékeket a polcokról, és teszi őket az előtte lévő vizuálisan megjelenő kocsiba. A termékekre történő kattintás, a termék mellett lebegő (termék)specifikációs lap megjelenítését hívja elő.Ez lehet egy egyszerű weboldal vagy csak egy oldal a webhelyen belül.