Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Rövidítések :
A 3.1.4 teljesítési feltétel értelmezése

3.1.4 Rövidítések: Hozzáférhető egy mechanizmus a rövidítések teljes feloldásához és értelmének azonosításához. (AAA szint)

A teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy a felhasználók hozzáférjenek a rövidítések teljes alakjához.

A 3.1.4 teljesítési feltételből származó előnyök

Ez a teljesítési feltétel segítséget nyújt azoknak:

 • akiknek problémát jelent a szavak dekódolása;

 • akik nagyított képernyőt használnak (a nagyítás áttekinthetetlenné teheti a szöveges összefüggéseket);

 • korlátozott a memóriájuk;

 • nem képesek a tartalmat megfelelően a megértés érdekében használni.

A rövidítések különböző módokon megzavarhatnak néhány felhasználót:

 • Néhány rövidítés nem hasonlít a normális szavakra és nem is ejthetők ki a nyelv szabályai szerint. Például az angol "room" (szoba) szónak "rm" a rövidítése, amely nem hasonlít egyetlen angol szóra vagy fonémára sem. Annak a felhasználónak, aki helyesen akarja kiejteni a "room" szót tudnia kell az "rm" rövidítés pontos jelentését.

 • Némely esetben ugyanazok a rövidítések különböző tartalmakban különböző jelentésekkel bírhatnak. Például a "Dr. Johnson lives on Boswell Dr.," tartalmú angol mondatban az első esetben a "Dr." a doktor rövidítése, míg a második esetben az angol "Drive" (utca) helyett áll. A felhasználóknak meg kell érteniük a tartalmat ahhoz, hogy a rövidítések jelentését is felismerjék.

 • Néhány esetben akronimok állhatnak közismert szavak helyett, amelyeket különböző módokon lehet alkalmazni. Például a "JAWS" betűszó "Job Access with Speech" elnevezésű képernyőolvasót is jelentheti, de ugyanakkor az állkapocs angol neve is. Az akronimok és a közönséges szavak használata eltér egymástól.

 • Néhány akronim ugyanúgy használható, mint a közönséges szavak de máshogy kell őket betűzni. Például a S M I L-t, a Synchronized Multimedia Integration Language (Szinkronizált Média Integrációs Nyelv) rövidítését ugyanúgy kell kiejteni, mint az angol "smile" (mosoly) szót.

A teljesítési feltétel azoknak a látássérülteknek is segíthet, akik:

 • elveszítik az összefüggéseket, ha kinagyítják a képernyőn megjelenő képet

Példák a 3.1.4 teljesítési feltételre:

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

A 3.1.4 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Rövidítések

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

Utasítások: Válassza ki az alábbi szituációk közül azt, amelyik illik az Ön által használt tartalomhoz. Minden szituáció olyan számmal jelölt technikákat (vagy technikák kombinációját) tartalmaz, amelyet a Munkacsoport elégségesnek tart az adott szituációban.

A szituáció: Ha a rövidítésnek csak egy jelentése van az adott weboldalon:
 1. G102: Providing the expansion or explanation of an abbreviation for the first occurrence of the abbreviation in a Web page using one of the following techniques:

 2. G102: Providing the expansion or explanation of an abbreviation for all occurrences of the abbreviation in a Web page using one of the following techniques:

B szituáció: Ha a rövidítésnek több jelentése is van az adott weboldalon belül:
 1. G102: Providing the expansion or explanation of an abbreviation for all occurrences of abbreviations in a Web page using one of the following techniques:

Egyéb technikák (javasolt) a 3.1.4-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Cím attribútum használata szavak és kifejezések magyarázatának megadásához (hivatkozás előkészületben)

 • Egyedi rövidítések használata a weboldalon (hivatkozás előkészületben)

 • Vizuális formátumok használata a rövidítések könnyebb felismerése céljából (hivatkozás előkészületben)

 • Hangos szótár biztosítása olyan felhasználók részére, akiknek nehézséget okoz az írott definíciók megértése (hivatkozás előkészületben)

 • Hangfelismerő szótár biztosítása olyan felhasználók részére, akiknek nehézséget okoz a gépelés vagy a betűzés, de ki tudják mondani a keresett szót (hivatkozás előkészületben)

A 3.1.4 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg a 3.1.4-es teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

Terminológia

mechanizmus

folyamat vagy technika az eredmény eléréséhez

Megjegyzés 1: A mechanizmust a tartalom keretein belül biztosíthatjuk, illetve épülhet platformokra vagy felhasználói programokra, a kisegítő technológiákat is beleértve.

Megjegyzés 2: A mechanizmusnak az adott megfelelőségi nyilatkozat összes teljesítési kritériumának eleget kell tennie.

rövidítés és mozaikszó

egy szó, kifejezés vagy név rövidített formája

Megjegyzés 1: Rövidítésnek nevezzük közszavak és tulajdonnevek rövidített formáit, melyek szinte kizárólag írott formában élnek, azaz amelyeket kiejtve teljes alakjukban használunk.

Példa: U. (utca), km (kilométer), É (észak), Ft (forint), dec. (december), l. (lásd).

Megjegyzés 2: A mozaikszavak hosszabb kifejezések betűiből vagy részleteiből összevont szavak. Leginkább a tulajdonnevek, azokon belül is az intézménynevek között gyakoriak. A mozaikszavak három nagy csoportba oszthatók aszerint, hogy az eredeti elnevezésből csak a tagok kezdőbetűit (betűszavak), kiragadott részleteit (szóösszevonások) vagy értelmes darabjait őrzik meg (egyéb mozaikszók).

Példa: OSZK (Országos Széchényi Könyvtár), Ofotért (Optikai, Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat).