Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Olvasási szint
A 3.1.5 teljesítési feltétel értelmezése

3.1.5 Olvasási szint: Amikor a szöveg fejlettebb olvasási készséget igényel, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint, akkor kiegészítő/magyarázó tartalom, vagy az alacsonyabb középfokú oktatási szintnél fejlettebb olvasási készséget nem igénylő változat is elérhető. (AAA szint)

A teljesítési feltétel célja

Lehetőség szerint a tartalmat a legérthetőbb és legegyszerűbb módon kell megírni. A teljesítési feltétel céljai az alábbiak:

Ez a teljesítési feltétel segítséget nyújt az olvasási problémákkal küzdő felhasználóknak, valamint a nehezebb vagy összetettebb webtartalmat publikálni kivánó webfejlesztőknek. A szövegek nehézségi fokának meghatározása az olvasásukhoz szükséges képzési szint megadásával lehetséges. Az oktatási szinteket az oktatási rendszereket nemzetközi szinten összehangoló az Oktatás Nemzetközi Standard Osztályozási Rendszere [UNESCO] határozza meg.

A nehéz vagy összetett szövegek általában megfelelnek a célközönség legtöbb tagjának (vagyi azoknak, akiknek a tartalom készült). De ezeket az oldalakat számos fogyatékos felhasználó, köztük az olvasási problémákkal küzdők, is látogathatják, akik között az adott tartalom tárgyának magasan képzett és elismert szakértői is előfordulhatnak.Számukra nagy segítséget jelent a könnyen olvasható szöveges tartalom elkészítése. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor kiegészítő tartalom elkészítése válik szükségessé. A kiegészítő tartalomra akkor van szükség, ha a szöveg olvasásához az alacsonyabb középfokú oktatási szintnél magasabb képzettség az elvárt, ami több mint kilenc tanévnyi oktatási időt jelent. Az ilyen szövegek komoly problémát jelentenek az olvasási nehézségekkel küzdő embereknek, sőt még azoknak a nem fogyatékos felhasználóknak is bonyolult lehet, akik teljesítették a felsőbb középfokú oktatás követelményeit.

A diszleksziához hasonló olvasási problémák megnehezítik a kézzel írott, illetve nyomtatott szavak, valamint azok helyes kiejtésének az összepárosítását. Ezt nevezik a szöveg "dekódolásának". A folyamatosan olvasni tudó emberek esetében a dekódolásnak folyamatosan kell működnie. A szövegek szószerinti dekódolása felemészti a szöveget olvasó és megérteni igyekvő emberek mentális energiájának nagy részét. A rövidebb és közérthetőbb szavak, illetve mondatok általában könnyebben és alacsonyabb olvasási képességek birtokában is jobban dekódolhatók, mint a hosszú és ismeretlen szavakat használó szerkezetek.

A szöveg olvasásához (vagy más néven olvashatóságához) szükséges képzettségi szintet a weboldal kiválasztott szakaszainak elemzése útján állapítják meg. Abban az esetben, ha a weboldal különböző céloknak megfelelő tartalmakból, vagy különböző stílusok alkalmazásával készült, akkor a kiválasztott résznek magába kell foglalnia az összes tartalomra, vagy felhasznált stílusra vonatkozó példákat. (Számos esetben a weboldal csak egyféle tartalmat foglal magába- pl. technikai dokumentáció, jogi szöveg, vagy marketing anyag stb. - és minden tartalom ugyanazt a stílust is használja.).

Az oktatók szintén képesek a szöveg olvasásához szükséges képzettségi szint felmérésére. Például egy képzett tanár képes megállapítani azt, hogy a helyi oktatási elvárások szintje szerint az adott szöveg nagyobb olvasási képességet igényel-e annál, mint ami az alacsonyabb középfokú oktatás utolsó évét elvégzett diákoktól elvárható.

Mivel emberek, települések elnevezései, vagy más nevek nem rövidíthetők le, illetve nem hivatkozhatók minden esetben csak névmások segítségével, ezért ezek használata megnehezítheti a mondatok érthetőségét. A teljesítési feltétel ezért úgy rendelkezik, hogy a teljes neveket el lehet távolítani a szövegekből, még mielőtt értékelésre kerülne az olvashatósági feltételnek történő megfelelősségük. Címekkel kapcsolatban ugyanez az eljárás érvényes, abban az esetben, ha a szerző nem tudja azt úgy egyszerűsíteni, hogy az ne tegye értelmezhetetlenné a cím és a tartalom összefüggését (pl. könyv, akadémiai írás, cikk stb.). Emiatt a címek is különleges mentességet élveznek.

Abban az esetben, ha egy weboldal több nyelven íródott, akkor az olvashatósági feltételt minden olyan nyelv esetében meg kell vizsgálni, amely legalább 5 %-ban előfordul a tartalomban, és teljes mondatokat vagy bekezdéseket képez (nem csak egyedi szavak vagy kifejezések formájában). A weboldal olvashatóságának mértékét a legrosszabb értéket adó nyelv alapján kell megállapítani.

A lap olvashatóságát a kiválasztott bekezdés alkalmazott olvasási formulája is meghatározhatja. Számos (habár nem minden) esetben az olvashatósági formulák a száz szóból álló részekre alapozzák számításaikat. Ilyen formulák számos nyelven kifejlesztésre kerültek. A bekezdésben összeszámolják a szavak számát és a szótagok vagy a karakterek száma alapján meghatározzák azok hosszát. A legtöbb olvasási formula a mondatok számát és hosszát is figyelembe veszi. Ezután a szövegben szereplő szavak és mondatok átlagos hossza alapján határozzák meg az olvashatóság értékét. (Néhány nyelv, mint például a japán, összetett betüket használ ugyanazon a részen belül. Ezekben az esetekben az olvashatósági formulák figyelembe veszik ezek hosszát és számát a kalkuláció során.) Az eredményt vagy egy szám (például 0-tól 100-ig terjedően), vagy egy fokozatokból álló skála értéke fejezheti ki. Ezeket az eredményeket aztán az Oktatás Nemzetközi Standard Osztályozási Rendszere által leírt oktatási szinteknek megfelelően lehet meghatározni. Az olvashatósági formulák számos nyelven elérhetők a népszerű programok helyesírásellenőrző alkalmazásain keresztül, abban az esetben, ha a felhasználó a dokumentum ellenőrzése után lekéri a statisztikát a program megfelelő helyéről.

 

Az oktatás szintjei
Alapfokú oktatás Alacsonyabb középfokú oktatás Felsőbb középfokú oktatás Felsőoktatás
Első hat tanév 7-9 tanév 10-12 tanév Több mint 12 tanév

Felhasználva a Oktatás Nemzetközi Standard Osztályozási Rendszeréből [UNESCO]

Megjegyzés: A Nyílt Társadalom Mentális Egészség Kezdeményezés szerint az "Olvasni Könnyű" koncepció nem lehet egyetemesen alkalmazható és nem lehetséges olyan szöveget írni, amely megfelel minden írási-olvasási és kognitív problémákkal küzdő embernek. A legegyszerűbb és legérthetőbb nyelv használata lenne a legkívánatosabb, de a WCAG Munkacsoport nem képes ellenőrizni, hogy ez lehetséges-e. Az olvasási szint egy módot jelent a az egyszerű írást szorgalmazó teljesítési feltétel tesztelhetőségének bevezetésére.A kiegészítő tartalom pedig egy jelentős technikát jelenthet a megértési nehézségekkel küzdő embereknek.

A 3.1.5 teljesítési feltételből származó előnyök

Ez a teljesítési feltétel segítséget nyújt:

 • azoknak, akiknek problémát jelent az írott nyelv megértése és interpretálása (pl. újságcikkek, utasítások, szöveges vagy vakírással készült újságok) a szükséges ismeretek vagy információk megszerzése céljából.

Példák a 3.1.5 teljesítési feltételre

 1. Egy tudományos újságban bonyolult kutatásokról szóló cikkek olvasható összefoglalói jelennek meg.

  Egy tudományos újságban a terület szakértőinek szóló bonyolult szaknyelven íródott cikkek jelennek meg. Az újság tartalomjegyzékében feltüntetésre kerül a cikkek köznapi nyelven megírt összefoglalója. Az összefoglalók a nyolc tanévet végzett olvasók számára készültek. Az újság meta adatai, a Dublin Core specifikációi szerint, a cikkek célközönségét "felsőfokú", míg az összefoglalókat olvasókat az "alacsonyabb középfokú oktatási" szinttel rendelkezőkként azonosítják.

 2. A nagyközönségnek szóló orvosi információk.

  Egy egészségügyi iskola a napi orvosi és tudományos felfedezéseket bemutató weblapot üzemeltet. A honlapon szereplő cikkek egészségügyi képzettséggel nem rendelkező embereknek íródnak. A cikkek a Dublin Core metaadat specifikációi szerint a célközönséget "alacsonyabb középfokú oktatási" szinttel rendelkezőként azonosítják, míg ezek a cikkek a Flesch Reading Ease pontszámát foglalják magukba. Minden egyes oldalon egy hivatkozás jelöli a képzettségi szintet és más metaadatokat. Kiegészítő tartalom alkalmazása nem szükséges, mivel minden alacsonyabb középfokú oktatási szinttel rendelkező felhasználó el tudja olvasni a cikkeket.

 3. E-oktatási alkalmazás.

  A spanyol kultúrtörténetről szóló on-line tanfolyam anyaga magában foglalja a mór építészetről szóló részt. Ebben a részben a különböző olvasási képességekkel rendelkező hallgatóknak írt szöveg is szerepel. Az építészeti koncepciókat, illetve stílusokat épületekről készült fotók és rajzok illusztrálják . A bonyolult összefüggéseket grafikus szerkesztők segítségével ábrázolták, míg az audió verzió megszólaltatására szintetikus hang áll rendelkezésre. Minden egyes verzió metaadatai megjelölik a tartalom akadémiai színvonalát és magukban foglalják a spanyol nyelvű szövegekre kifejlesztett olvashatósági formula értékelését. Az oktató alkalmazás ezeket és a tanulókkal kapcsolatos metaadatokat használja annak érdekében, hogy az egyes hallgatóknak megfelelő oktató tartalmat biztosítson.

 4. Alacsonyabb oktatási szintnek megfelelő olvasási képességet kívánó tudományos információ.

  Az alábbi 116 szóból álló szöveg az Amerikai Egyesült Államokban 4.2-edes fokozatú olvasási képességet igényel, a Flesch-Kincaid formula szerint. Az Egyesült Államokban a 4.2-es szint az alapfokú oktatási szintnek felel meg.

  A tudomány a tesztelésről és a közeli megfigyelésről szól. Néhány tudós mikroszkópot használ a közeli megfigyeléshez. Mi egy egyszerű papírt fogunk alkalmazni.

  Amit tennie kell: Nyomtassa ki ezt a lapot és készítsen rajta egy négyzet alakú abalakot, amelynek egy inch az oldalmérete. (Ez egyszerűben elkészíthető ha a vágás előtt félbehajtja a lapot.)

  Válasszon ki valami érdekeset: egy fatörzset, egy levelet, virágot, a talajt, vagy egy kis földet a lapátról.

  Tegye az ablakot a kiválasztott dolog fölé és nézze meg figyelmesen. Ne siessen — ez nem lóverseny.

  Ha további részleteket akar látni, rajzolja le azt, amit az ablakban lát.

  És most gondoljon arra, amit talált.

  (Forrás: Howard Hughes Egészségügyi Intézet http://www.hhmi.org/coolscience/forkids/inchsquare/)

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

A 3.1.5 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Olvasási szint

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

 1. G86: Providing a text summary that requires reading ability less advanced than the upper secondary education level

 2. G103: Providing visual illustrations, pictures, and symbols to help explain ideas, events, and processes

 3. G79: Providing a spoken version of the text

 4. G153: Making the text easier to read

 5. G160: Providing sign language versions of information, ideas, and processes that must be understood in order to use the content

Megjegyzés: A különböző honlapok különböző módokon értelmezhetik ezt a teljesítési feltételt. Bizonyos felhasználóknak segítségére lehet a tartalom hangos változata. A siketeknek az írott változatnál jobb megoldást kínál a honlap jelnyelvi verziója, mivel számukra a jelnyelv az elsődlegesen használt kommunikációs forma. Néhány honlap használhatja mindkét változatot, vagy más kombinációkat is. Nincs olyan technika, amely minden fogyatékos felhasználó igényeit tökéletesen kiszolgálná. Tehát az itt elégséges technikáként ismertetett különböző technikák azoknak a fejlesztőknek nyújtanak segítséget, akik minél akadálymentesebbé kívánják tenni a honlapjukat. A Munkacsoport által elégséges számozott technikák bármelyike, illetve ezek kombinációja használható az adott honlapok megszerkesztésére.

Egyéb technikák (javasolt) a 3.1.5-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Szöveg biztosítása navigációs vagy kezdőlapok részére, amelyek alacsonyabb olvasási kézséget igényelnek az alacsonyabb középfokú oktatási szintnél. (hivatkozás előkészületben)

 • Szöveg biztosítása belső oldalak részére, amelyek az alacsonyabb középfokú oktatási szintnek megfelelő olvasási kézségeket igényelnek (hivatkozás előkészületben)

 • Metaadatok formájában megjelenített tartalmi összefoglalók (hivatkozás előkészületben)

 • A tartalomnak megfelelő legegyszerűbb és legérthetőbb nyelv használata (hivatkozás előkészületben)

 • RDF használata a kiegészítők és az elsődlegesen tartalom együttes alkalmazásához (hivatkozás előkészületben)

 • Érthetően ábrázoló kép alkalmazása a kezdőlapon (hivatkozás előkészületben)

 • Szöveg vagy ikon használatáva világosan megjelölt és optimalizált könnyen olvasható tartalom (hivatkozás előkészületben)

 • Felesleges és az értelmet eltorzító szavaktól mentes mondatok alkalmazása (hivatkozás előkészületben)

 • Két kötőszónál nem többet használó mondatok alkalmazása (hivatkozás előkészületben)

 • Olyan mondatok alkalmazása, amelyek nem hosszabbak a középfokú oktatásban tipikusan elfogadott méretnél (Megjegyzés: angol nyelv esetében ez 25 szó) (hivatkozás előkészületben)

 • A mondat értelmének megváltoztatása nélkül más egyszerűbb szavak alkalmazása az öszetett szavak és kifejezések helyett (hivatkozás előkészületben)

 • Összefoglalók biztosítása a megfelelő szövegrészletekhez (hivatkozás előkészületben)

 • Metaadatok alkalmazása az alternatívák és a különböző olvasási szintek összeegyeztetése érdekében (hivatkozás előkészületben)

 • A Dublin Core akadálymentesítési egység használata a tartalom, illetve a szöveges, grafikus és hangos kiegészítők összeegyeztetése érdekében (hivatkozás előkészületben)

 • Az ISO AfA akadálymentesítési egység használata a tartalom, illetve a szöveges, grafikus és hangos kiegészítők összeegyeztetése érdekében (hivatkozás előkészületben)

 • Az IMS akadálymentesítési egység használata a tartalom, illetve a szöveges, grafikus és hangos kiegészítők összeegyeztetése érdekében (hivatkozás előkészületben)

 • Látható metaadatok készítése (hivatkozás előkészületben)

  • Példa: Metaadatok formájában URI(k) biztosítása, amelyek egy felsőoktatási olvasási szintnek megfelelően megírt tudományos újságcikk elő-alapfokú olvasási és alapfokú olvasási szintnek megfelelő szövegére mutatnak.

A 3.1.5 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg a 3.1.5-ös teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

Terminológia

alacsonyabb középfokú oktatási szint

az oktatás két- vagy hároméves periódusa, amely az iskola első hat évének befejezése után kezdődik, és kilenc évvel az alapfokú oktatás megkezdése után végződik

Megjegyzés: Ez a meghatározás az Oktatás Nemzetközi Szabályozásán (International Standard Classification of Education) alapul [UNESCO].

kiegészítő/magyarázó rész

egyéb tartalom, amely szemlélteti vagy tisztázza az elsődleges tartalmat

Példa 1: Egy weboldal hangváltozata.

Példa 2: Egy teljes folyamat szemléltetése.

Példa 3: Egy bekezdés, mely összefoglalja a fő eredményeket és ajánlásokat egy tudományos tanulmányon belül.