Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Kiejtés
A 3.1.6 teljesítési feltétel értelmezése

3.1.6 Kiejtés: Elérhető egy mechanizmus a szavak konkrét kiejtésének azonosítására, abban az esetben, ha a szavak jelentése a kontextusban nem egyértelmű a kiejtés ismerete nélkül. (AAA szint)

A teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel a vakoknak, csökkent látóknak, valamint az olvasási nehézségekkel küzdőknek nyújt segítséget azokban az esetekben, amikor tartalom jelentése a kiejtéstől függ. A szavaknak és karaktereknek gyakran különböző jelentései vannak, amelyek különböző kiejtéssel járnak együtt. Ezeknek a szavaknak vagy karaktereknek a jelentése gyakran a mondat jelentéséből határozható meg. Bizonyos összetettebb mondatok vagy nyelvek esetében a szavak jelentése csak nehezen vagy egyáltalán nem határozható meg a kiejtés ismerete nélkül. Abban az esetben, ha a mondat felolvasásra kerül és a képernyőolvasó rossz kiejtést használ, a mondat megértése még az írott változatnál is nehezebbé válik. A homályos vagy érthetetlen szavak esetében, az ismeretlen kiejtés meghatározása érdekében, szükségessé válik a jelentés valamilyen formájú meghatározása.

Például az angol heteronímáknak ugyanolyan a szóalakjuk, de különböző kiejtéssel és jelentéssel bírnak. Ilyen például a "desert", amely "sivatagot", és az "elhagy" igét is jelentheti. Abban az esetben semmiféle beavatkozás sem szükséges, ha a mondat tartalmából egyértelműen meghatározható a kiejtés. Ezenkívül néhány nyelvben a különböző karakterek különböző módokon ejthetők. A japán Han karakterek (Kanji) például több kiejtéssel rendelkeznek. A kiejtésre vonatkozó információk nélkül a képernyőolvasók hibásan működhetnek. A hibásan kiolvasott tartalmak pedig elveszthetik a felhasználóknak szánt értelmüket.

A 3.1.6 teljesítési feltételből származó előnyök

Ez a teljesítési feltétel segítséget nyújt azoknak:

  • akiknek problémát okoz a szavak dekódolása

  • akiknek problémát okoz a megértést elősegítő tartalmak alkalmazása
  • akik a szavakat kiejtő technológiákat alkalmaznak.

Példák a 3.1.6 teljesítési feltételre

Megjegyzés: A japán nyelv esetében a ruby elem inkább az "olvasási", mint a "kiejtési" információkat jeleníti meg.

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

(none currently documented)

A 3.1.6 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Kiejtés

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

  1. G120: Providing the pronunciation immediately following the word

  2. G121: Linking to pronunciations

  3. G62: Providing a glossary that includes pronunciation information for words that have a unique pronunciation in the content and have meaning that depends on pronunciation

  4. Kiejtési információk biztosítása az alább említett technikák egyikének a használatával.

Egyéb technikák (javasolt) a 3.1.6-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • Hangfájlban megadott kiejtés, a szavak kiejtésének meghallgatása céljából (hivatkozás előkészületben)

  • A szövegben előforduló összes idegen szó kiejtését megjelenítő mechanizmus biztosítása (hivatkozás előkészületben)

  • A szöveges tartalomban előforduló összes szó és kifejezés kiejtését megjelenítő mechanizmus biztosítása (hivatkozás előkészületben)

A 3.1.6 teljesítési feltétel kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg a 3.21.6-os teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Jelenleg nincs dokumentált hiba)

Terminológia

mechanizmus

folyamat vagy technika az eredmény eléréséhez

Megjegyzés 1: A mechanizmust a tartalom keretein belül biztosíthatjuk, illetve épülhet platformokra vagy felhasználói programokra, a kisegítő technológiákat is beleértve.

Megjegyzés 2: A mechanizmusnak az adott megfelelőségi nyilatkozat összes teljesítési kritériumának eleget kell tennie.