Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Kiszámíthatóság
A 3.2 irányelv értelmezése

3.2 irányelv: Tegye a honlapok megjelenését és működését kiszámíthatóvá

A 3.2-es irányelv célja

Jelen teljesítési feltétel azoknak a fogyatékos felhasználóknak nyújt segítséget, akik kiszámíthatóbb formában kívánják az általuk közölt webtartalmat megjeleníten, illetve kiszámíthatóbbá akarják tenni a funkcionális és interaktív elemek működését. Néhány felhasználónak gondot jelent a weboldalak áttekintése. A képernyőolvasók például egy-dimenziós szintetikus hangot közvetítenek, amely megnehezíti a térbeli hatások érzékelését. A megértési problémákkal küzdő felhasználóknak pedig zavaró lehet, ha bizonyos elemek minden oldalon más-más helyen jelennek meg.

A képernyőnagyítókat alkalmazó felhasználók például egyidőben csak a képernyő egy bizonyos pontják látják, viszont egy összefüggően elkészített tartalmon belül könnyebben megtalálják a navigációs eszközöket és más elemeket. Ha ugyanazon a honlapon belül az ismétlődő elemek ugyanolyan rendben kerülnek elhelyezésre az lehetővé teszi az olvasási nehézségekkel küzdőknek a képernyőre történő koncentrálást, és megtakarítja nekik a hivatkozások szövegének dekolódálására fordítandó időt. A kezüket korlátozottan használni képes felhasználók pedig a lehetőség szerint billentyűhasználat révén sokkal könnyebben kezelhetik a honlapot.

Ajánlott technikák a 3.2es irányelvhez (nem teljesítési feltétel specifikusak)

A jelen irányelv adott teljesítési feltételének megfelelő technikák "A ... teljesítési feltétel értelmezése" című részben kerülnek felsorolásra (lsd. lent). Amennyiben léteznek olyan technikák, amelyek az irányelvre vonatkoznak, de nem tartoznak egyetlen teljesítési feltételhez sem, azok itt kerülnek ismertetésre. Ezek a technikák nem megköveteltek és nem elégségesek a teljesítési feltételek szempontjából, de bizonyos típusú webtartalmakat elérhetőbbé tehetnek számos felhasználó számára.

  • A cimkék pozicionálása a kapcsolatok kiszámíthatóságának maximálása céljából.


Teljesítési feltételek: