Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Bevitel
A 3.2.2 teljesítési feltétel értelmezése

3.2.2 Bevitel: Bármelyik felhasználói-felületelem beállításának megváltozása nem vonja automatikusan maga után a kontextusváltást , hacsak a felhasználót a erről előre nem tájékoztatták. (A szint)

A teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy az adatok bevitele vagy az űrlapok kiválasztása kiszámítható hatásokkal járjon. Bármelyik felhasználói felületelem megváltoztatása a vezérlés bizonyos állapotaiban is változást okoz, amely a felhasználó beavatkozásának hiányában tartós marad. Tehát egy jelölőnégyzet bejelölése vagy egy szövegmezőbe való beírás megváltoztatja az adott elem beállításait, míg egy hivatkozás vagy gomb aktiválása nem. A kontextusok változása megzavarhatja azokat a felhasználókat, akik nehezen követik a változásokat. A kontextusok változása akkor elfogadható, amikor egy változás egyértelműen a felhasználó beavatkozásának eredményeképpen jön létre.

Megjegyzés: Ez a teljesítési feltétel a vezérlőelemek beállításainak változásaira vonatkozik. A hivatkozásokra vagy fülekre kattintáskor aktiválja a vezérlést, de nem változtatja meg azt.

A 3.2.2 teljesítési feltételből származó előnyök

 • Ez a teljesítési feltétel azoknak a fogyatékos felhasználóknak nyújt segítséget, akik sokkal kiszámíthatóbbá kívánják tenni az interaktív tartalmukat. A váratlan változások megzavarhatják a látássérülteket, vagy a kognitív nehézséggel küzdőket, és akadályozhatják őket a tartalmak alkalmazásában.

 • A kontextusok változását nem észlelő felhasználókat kevésbé lehet megzavarni egy weblap megtekintése közben. Például:

  • A vakoknak és gyengénlátóknak gondot okozhat a látható tartalom olyan irányú megváltozásának észlelése, mint például egy új ablak megnyilása. Ebben az esetben a tartalom megváltoztatásával kapcsolatos előzetes figyelmeztetés csökkentheti azt a zavart, amelyet a "vissza" gomb nem várt működése okozhat.

 • Néhány gyengénlátó és olvasási, illetve értelmi fogyatékossággal élő felhasználó, valamint azok, akiknek nehézséget okoz a vizuális magyarázatok értelmezése, hasznosnak találhatják a kontextusok változására vonatkozó kiegészítő magyarázatokat.

Példák a 3.2.2 teljesítési feltételre

A 3.2.2-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakor hibák - Bevitel

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

 1. G80: Providing a submit button to initiate a change of context using a technology-specific technique listed below

 2. G13: Describing what will happen before a change to a form control that causes a change of context to occur is made

Megjegyzés: A tartalom változása nem minden esetben jelenti a szövegösszefüggés megváltozását. Ez a teljesítési feltétel automatikusan teljesül, ha a tartalmi változás nem jelenti a szövegkörnyezet megváltozását.

Egyéb technikák (javasolt) a 3.2.2-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Új ablak megnyitásakor a felhasználó előzetes figyelmeztetése (hivatkozás előkészületben)

Terminológia

felhasználói felület-elem

a felhasználók által észlelt tartalom olyan része, amely egy meghatározott (distinct) funcióhoz tartozó egyszerű vezérlésnek számít

Megjegyzés 1: A többszörös felhasználói felületelemek egyszeres algoritmikus elemként implementálhatóak. Az alkotóelemek itt nem kötődnek programozási technikákhoz, hanem inkább ahhoz, amit a felhasználók egyedi vezérlőelemként érzékelnek.

Megjegyzés 2: A felhasználói felületelemek egyéb elemeket és hivatkozásokat, illetve szkriptek által generált alkotóelemeket foglalnak magukba.

Példa: Egy kisalkalmazáshoz tartozik egy „vezérlés,” amelyet a tartalmon belüli mozgásra lehet használni soronként vagy oldalanként, vagy véletlenszerű eléréssel. Mivel ezek közül mindegyiknek névvel kell rendelkeznie és egyedileg beállíthatónak kell lenniük, mindegyikük felhasználói felületelem lesz.

kontextusváltás

a weboldal tartalmának nagyobb változásai, melyek a felhasználó tudomása nélkül történnek, félrevezethetik azokat a felhasználókat, akik nem képesek az egész oldalt egyszerre átlátni

A tartalomváltozások magukban foglalják az alábbi változásokat:

 1. felhasználói program;

 2. kimenet;

 3. fókusz;

 4. tartalom, amely megváltoztatja a weboldal jelentését.

Megjegyzés: A tartalomváltozás nem mindig jelent kontextusváltást. Az olyan változások a tartalomban, mint a terjeszkedő körvonal vagy a dinamikus menü, nem változtatják meg szükségszerűen a kontextust, hacsak a fent említettek egyikét is meg nem változtatják (pl. fókusz).

Példa 1: Egy új ablak megnyitása, a fókusz egy másik alkotóelemre történő mozgatása, új oldalra lépés (beleértve bármit, ami úgy tűnik a felhasználó számára, mintha egy új oldalra lépett volna), vagy az oldal tartalmának jelentős átrendezése, a kontextus megváltoztatásának példái.