Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Jelnyelv:
Az 1.2.6 teljesítési feltétel értelmezése

1.2.6 Jelnyelv: Jelnyelvi értelmezés biztosított minden előre rögzített hang tartalomhoz a szinkronizált média esetében. (AAA Szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy a jelnyelvet használni tudó siket vagy hallássérült emberek számára lehetővé tegye a szinkronizált média megjelenítés hanganyag tartalmának megértését. Például a feliratokban található írott szövegek gyakran második nyelvként szerepelnek. Mivel a jelnyelv, a felirattal ellentétben, képessé tesz az intonáció, érzelem és egyéb hangzó információ kifejezésére, gazdagabb értelmezést és egyenértékű hozzáférést biztosít a szinkronizált médiához. Azok az emberek, akik jól kommunikálnak jelnyelven, gyorsabbak is a jelnyelv használatában. Ez azért fontos, mert a szinkronizált média idő-alapú megjelenítésnek számít.

Az 1.2.6 teljesítési feltételből származó előnyök

  • Azok az emberek, akik jelnyelvet használnak, gyakran korlátozott olvasási képességgel rendelkeznek és lehet, hogy nem tudják elolvasni, illetve megérteni a feliratokat, így jelnyelvi értelmezést igényelnek a szinkronizált médiatartalomhoz való hozzáférés eléréséhez.

Példák az 1.2.6 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.2.6-os teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Jelnyelv

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb technikák (javasolt) az 1.2.6-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt módszerek/technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

Metaadat Technikák
  • Metaadatok használata a jelnyelvi alternatívák társításához, hogy lehetővé váljon a jelnyelv-választás. (jövőbeni hivatkozás)

    • Példa: Metaadatban biztosítani olyan URI-t, amely egy weboldal különböző angol jelnyelvi fordításaira mutat (ASL, SASL, BSL, Auslan, ISL, NZSL).

Az 1.2.6 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.2.6 -os teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Nincsenek jelenleg dokumentált hibák)

Terminológia

előre rögzített

nem élő információ

hang

a hangreprodukció technológiája

Megjegyzés: A hangot szintetikus úton (beleértve a beszéd-hang keverést), vagy a valódi világ hangjainak rögzítésével, illetve a kettő keverésével is elő lehet állítani.

jelnyelvi tolmácsolás

egy adott nyelv, általában egy beszélt nyelv lefordítása jelnyelvre

Megjegyzés : A valódi jelnyelvek olyan független nyelvek, melyek nem kapcsolódnak ugyanannak az országnak vagy régiónak a beszélt nyelvéhez (nyelveihez).

szinkronizált média

más formátummal és/vagy idő alapú interaktív alkotóelemekkel szinkronizált audio vagy videó az információ bemutatásához, hacsak a média nem számít egy szöveg médiaváltozatának, és ez egyértelműen jelölve van