Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Idő-alapú média:
Az 1.2 Irányelv értelmezése

1.2 Irányelv: Alternatívák biztosítása az idő-alapú médiához

A 1.2 Irányelv célja

Jelen irányelv célja, hogy hozzáférést biztosítson a szinkronizált médiához, mely magába foglalja a következőket:

  • csak-hang

  • csak-videó

  • audió-videó

  • audió és/vagy videó interakciókkal kiegészítve.

Az egyes tartalmakhoz meghatározott teljesítési feltételek tartoznak. A csak-hang vagy csak-videó médiák esetében csak azokat a teljesítési feltételeknek kell eleget tenni, melyek neve tartalmazza a két kifejezést. Amennyiben a média nem csak-hang vagy csak-videó, akkor az összes többi teljesítési feltételnek eleget kell tennie.

A média lehet egyenes (élő) közvetítés vagy előre rögzített. Minden egyes teljesítési feltételben egyértelműen jelölt, ha a teljesítési feltétel vonatkozik az élő vagy előre rögzített médiához.

A szinkronizált média meghatározása a szójegyzékban a következő módon szerepel:

szinkronizált média

más formátummal és/vagy idő alapú interaktív alkotóelemekkel szinkronizált audió vagy videó az információ bemutatásához, hacsak a média nem számít egy szöveg médiaváltozatának, és ez egyértelműen jelölve van

Ide tartozik egy interakciókkal kiegészített hanganyag fájl, ugyanúgy, mint egy interakciókat tartalmazó csak-videó fájl is, mivel az interakcióknak egy bizonyos időben kell megtörténniük. Egy olyan szövegkiírás, mint a "további információért kattintson most" nem jelent nagy segítséget, mivel az olvasó nem tudja, hogy mikor hangzik el a "most" kifejezés. Pontosan ezért van szükség a szinkronizált feliratokra.

Néha előfordul, hogy olyan sok párbeszéd van, hogy a hangzó leírás nem illeszthető be a párbeszédek közötti szünetekbe. Az A szinten megoldás lehet az idő-alapú média alternatíva biztosítása a szinkronizált média hangzó leírása helyett, mely így lehetővé teszi a szinkronizált médiában található összes információ elérését. Ez a beállítás lehetővé teszi a vizuális információ elérését nem vizuális formában is, amikor a hangzó leírás valamilyen más okból nem biztosított.

Az interakciókat tartalmazó szinkronizált médiához, az idő-alapú média alternatívába interaktív elemek (például hivatkozások) ágyazhatók be.

Ez az irányelv magába foglalja (az AAA szint esetében) a szinkronizált médiához tartozó jelnyelvi tolmácsolást is, ugyanúgy, mint az úgynevezett kiterjesztett hangzó leírást. A kiterjesztett hangzó leírás esetében a videó időszakosan megáll annak érdekében, hogy több hangzó leírás kaphasson helyet, mint amennyi a dialógusok szüneteiben lehetséges. Ez az az eset, ahol a magasabb szintű teljesítési feltételek az alacsonyabb szintű teljesítési feltételek követelményeire épülnek azzal a céllal, hogy fokozatosan növekvő, erősebb követelményeket érjenek el.

Javasolt technikák a 1.2 Irányelvhez (nem teljesítési feltétel specifikus)

A jelen irányelv adott teljesítési feltételének megfelelő technikák lent kerülnek felsorolásra. Amennyiben léteznek olyan technikák, amelyek az irányelvre vonatkoznak, de nem tartoznak egyetlen teljesítési feltételhez sem, azok itt kerülnek ismertetésre. Ezek a technikák nem megköveteltek és nem elégségesek a teljesítési feltételek szempontjából, de bizonyos típusú webtartalmakat elérhetőbbé tehetnek számos felhasználó számára.

  • Az ehhez az irányelvhez tartozó összes ajánlott technika speciális teljesítési feltételekre vonatkozik.

Teljesítési feltételek: