Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Nem-szöveges tartalom
1.1.1 teljesítési feltétel értelmezése

1.1.1 Nem-szöveges tartalom: A felhasználóknak nyújtott minden nem-szöveges tartalom rendelkezik egyenértékű szövegalternatíva megjelenítéssel, kivéve a lent felsorolt szituációk esetében (A szint).

 • Vezérlési, beviteli eszközök: Amennyiben a nem-szöveges tartalom egy vezérlési parancs, vagy felhasználói adatbevitelt fogad el, akkor egy a célját leíró név tartozik hozzá. (A vezérlési és a felhasználói adatbevitelt elfogadó tartalom további követelményeivel a 4.1 Irányelv foglalkozik.)

 • Idő-Alapú Média: Amennyiben a nem-szöveges tartalom idő-alapú média, akkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák. (A média további követelményeivel a 1.2 Irányelv foglalkozik.)

 • Teszt: Amennyiben a nem-szöveges tartalom teszt vagy feladat, amit nem-szöveges formátumban kell bemutatni, akkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák.

 • Érzékszervi: Amennyiben a nem-szöveges tartalom elsődleges célja specifikus érzékszervi élmény létrehozása, akkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák.

 • CAPTCHA: Amennyiben a nem-szöveges tartalom célja annak megerősítése, hogy a tartalomhoz személy és nem számítógép fér hozzá, akkor azok a szöveges változatok biztosítottak, amelyek azonosítják és leírják a nem-szöveges tartalom célját, valamint biztosítottak a CAPTCHA olyan alternatív formái, melyek más kimeneti formát használnak a különféle típusú érzékszervi észleléshez, a különböző fogyatékosságokhoz történő alkalmazkodás céljából.

 • Dekoráció, Formázás, Nem látható: Amennyiben a nem-szöveges tartalom csak dekoráció, csak vizuális formázáshoz használt, vagy a felhasználók számára nem jelenik meg, akkor ez úgy legyen megvalósítva, hogy  a kisegítő technológiák figyelmen kívül hagyhassák.

A teljesítési feltétel célja

A teljesítési feltétel célja, hogy szövegalteratívákon keresztül tegye hozzáférhetővé a nem-szöveges tartalom által közvetített információkat. Mivel a szövegalternatívák érzékelési modalitása (például vizuális, audió vagy tapintásbeli megjelenítés) változtatható, ezért elsődleges eszközként alkalmazhatók az információk közvetítésére. A szövegalternatívák révén az információk a felhasználói programoknak megfelelő módon alakíthatók. Például az a felhasználó, aki nem látja a képeket, a szintetizált hang segítségével létrehozott hangos szövegalternatíva révén juthat az adott tartalom birtokába. A vizuálisan megjeleníthető olvasható szövegalternatíva pedig a hangos fájlokat nem halló felhasználóknak nyújt segítséget. A jövőben a szövegalternatívák megkönnyítik majd az információkhoz történő jelnyelvi vagy egyszerűbb nyelvi módokon történő hozzáférést is.

A CAPTCHA-ról

A CAPTCHA meglehetősen ellentmondásos fejezet az akadálymentesítéssel foglalkozók körében. Ahogy az a CAPTCHA akadálymentesítésének gátjai című dokumentumban leírásra került, a CAPTCHA-k az ember értelmi képességeit teszik próbára annak érdekében, hogy automatizált folyamatokat tegyenek működésképtelenné. A CAPTCHA-k bármely típusa megoldhatatlan feladatot jelenthet a fogyatékkal élő felhasználók számára. Mivel a CAPTCHA-k használata széles körben elterjedt, a Web Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport úgy gondolja, hogy a CAPTCHA-k használatának tilalma esetén a weblapok inkább a WCAG-nak történő meg nem felelést választják, mint a CAPTCHA-k elhagyását. Ez pedig hatalmas akadályt fog jelenti számos fogyatékos felhasználó számára. Ezen okból kifolyólag a Munkacsoport úgy alakítja ki a CAPTCHA-val kapcsolatos követelményeket, hogy azok elfogadhatók legyenek a hátrányos helyzetű felhasználók és a weblapok számára is. Abban az esetben, ha az adott oldalon két különböző típusú CAPTCHA kerül alkalmazásra, nagy valószínűséggel a fogyatékos felhasználók is meg fogják találni a számukra megfelelő változatot.

Mivel néhány fogyatékos felhasználó még mindig nem képes használni a minimum követelményeknek megfelelő lapokat, ezért a Munkacsoport ajánlásokat fogalmaz meg kiegészítő intézkedések megtétele érdekében.

A WCAG-vel együttműködő szervezeteknek fel kell ismerniük a kérdés jelentőségét és amennyire csak lehetséges, túl kell teljesíteniük az irányelvekben meghatározott minimum követelményeket. A javasolt további lehetőségek között szerepelnek az alábbi lépések:

Kiegészítő információk

A nem-szöveges tartalmak számos formában jelenhetnek meg, amelyeknek az alkalmazási módját a teljesítési feltétel határozza meg.

Azoknak a nem-szöveges tartalmaknak az esetében, amelyek nem kerültek említésre az alább ismertetett esetek egyikében - mint például a táblázatok, diagramok, hangfelvételek, képek és animációk - a szövegalternatívák jelentik a megoldást az információk megfelelő formába történő átalakítására (például látható, hallható vagy tapintható). A rövidebb és hosszabb szövegalternatívák egyaránt szükség szerint használhatók a nem-szöveges tartalom közvetítésére. Fontos, hogy ez a bekezdés csak az előre rögzített csak-audió és csak-videó fájlokra vonatkozik. Az élő csak-audió és csak-videó fájlokra az ezután következő harmadik bekezdésben megfogalmazottak vonatkoznak.

Abban az esetben ha a nem-szöveges tartalom felhasználói beavatkozást kezel vagy elfogad - mint például küldésre szolgáló gombok képe, térképek ábrázolása vagy komplex animációk - a nem-szöveges tartalom egy meghatározott nevet kap, amely egyértelműen jelzi a felhasználónak a nem-szöveges tartalom jellegét és elhelyezésének célját.

Az idő-alapú médiát tartalmazó nem-szöveges tartalom az 1.2. szerint tehető akadálymentessé. Ebben az esetben fontos, hogy a felhasználók felismerjék ezt a fajta tartalmat, és képesek legyenek kiválasztani azt a műveletet, ha egyáltalán van ilyen, amelyet el kívánnak végezni vele. Ennek támogatására egy szövegalternatíva kerül megadásra, amely leírja az idő-alapú média jellegét és/vagy annak címét.

Élő csak-audió és élő csak-video tartalmak esetében sokkal nehezebb lehet olyan szövegalternatívát biztosítani, amely az említett tartalmakkal egyenértékű információt képes szolgáltatni. Ebben az esetben a szövegalternatíva egy ismertető címke formájában jelenik meg.

Bizonyos esetekben egy tesztet, vagy feladatot részleteiben vagy teljes egészében nem-szöveges tartalom formájában kell megjeleníteni. A teszt vagy feladat jellege miatt az audió, illetve vizuális információ bizonyos esetekben nem alakítható át szöveges tartalommá. Például egy hallás utáni teszt céljainak nem felelhet meg a szövegalternatíva. A látási képesség fejlesztését célzó feladatokat szintén értelmetlenség szöveges formátumban megszerkeszteni. A betűzési teszt szövegalternatívával történő megoldása pedig valószínűleg nem fogja elérni a kívánt hatékonyságot. Ezekben az esetekben a szövegalternatívák célja a nem-szöveges tartalmak céljainak ismertetése, mivel a szövegalternatívák nem biztosíthatják a tesztek megoldásához szükséges információt.

Bizonyos esetekben a tartalmak kifejezetten érzékelési élményt kívánnak nyújtani, amelyet a szavak nem tudnak helyettesíteni. A példák között lehet említeni egy szimfónikus előadást, vagy valamelyik vizuális művészet alkotásait, stb. Ilyenkor a szövegalternatívák legalább a nem-szöveges tartalom megnevezésére, illetve ahol lehetséges, más kiegészítő információk közlésére szolgálhatnak. Abban az esetben, ha ismert az adott lapon szereplő tartalom célja és ez megfogalmazható, mindenképpen hasznos ennek az információnak a közlése.

Bizonyos esetekben a nem-szöveges feladatok a felhasználó emberi mivoltának igazolására szolgálnak. A spamrobotok és a weboldalakra bejutni szándékozó más nemkívánatos szoftverek elkerülésére a CAPTCHA-k szolgáltathatnak megoldást. A CAPTCHA-k általában a webrobotok jelenlegi képességeit meghaladó különböző vizuális és audió feladatokat használnak. Amennyiben a CAPTCHA-kat szövegalternatívákkal egészítik ki, akkor a robotok is hozzájuk férhetnek, és ez meghiúsítja az eredeti rendeltetésük célját. Ebben az esetben a szövegalternatívák leírhatják a CAPTCHA célját, és a különböző módokat használó alternatív űrlapok elégíthetik ki a fogyatékos felhasználók igényeit.

Bizonyos esetekben a nem-szöveges tartalmat nem szükséges látnia vagy megértenie a felhasználónak. Ennek a lehetőségnek a jellegzetes példái között említhetők az átlátszó képek, amelyek szöveget mozgatnak a lapon, egy láthatatlan kép, amely a látogatottsági statisztika mérésére szolgál, vagy egy semmilyen információt nem hordozó, csupán esztétikai élményt nyújtó és a lapon található üres helyet kitöltő örvény. Az ilyen jellegű szövegalternatívák csak elrettenthetik a képernyőolvasót alkalmazó felhasználókat a lap tartalmától. Viszont ha a tartalom nem kerül megjelölésre, az kételyeket ébreszthet a felhasználóban a nem-szöveges tartalom jellegét, illetve az esetlegesen elmulasztott információkat (ha egyáltalán voltak ilyenek) illetően. A nem-szöveges tartalmak ezen fajtája olyan módon kerül megjelölésre vagy szerkesztésre, hogy a kisegítő technológiák figyelmen kívül hagyják őket és nem jelenítenek meg semmit a felhasználók felé.

Az 1.1.1 teljesítési feltételből származó előnyök

 • Ez a teljesítési feltétel azoknak nyújt segítséget, akik nehezen érzékelik a látható tartalmakat. A kisegítő technológia hangosan felolvassa a szöveget, javítja a vizuális észlelhetőséget vagy Braille-írássá alakítja azt.

 • A szövegalternatívák azoknak is segítséget nyújthatnak, akiknek problémát jelent a fényképek, rajzok vagy más képes ábrázolások (például vázlatrajzok, grafikus tervek, festmények, három dimenziós prezentációk) grafikonok, táblázatok, animációk stb. értelmezése.

 • A hallássérülteknek gondot okoz az audió-információk megértése, de a szövegeket el tudják olvasni. Jelenleg kutatások folynak a szövegeket automatikusan jelnyelvvé alakító eljárás kidolgozásának tárgyában.

 • A siketvakok a Braille-írás útján tudják a szövegeket elolvasni.

 • Ezeken kívül a szövegalternatívák segítséget nyújthatnak a nem-szöveges tartalmak keresésében és számos módon új célt adhatnak a tartalmaknak.

Példák az 1.1.1 teljesítési feltételre

 1. Adatgrafikonok

  Egy oszlopgrafikon a júniusi, júliusi és augusztusi eszköz (widget) eladásokat ábrázolja. A rövid címkén ez a szöveg áll: "Egyes számjegy - Eladás júniusban, júliusban és augusztusban." A hosszabb leírás megadja a grafikon típusát, valamint részletesen összefoglalja a grafikonban szereplő adatokat, trendeket és következtetéseket. Amennyiben lehetséges és praktikus, az aktuális adatok táblázatos formában is megjelenítésre kerülhetnek.

 2. Beszéd hangos rögzítése

  Az audióklipre mutató hivatkozás szövege:"Az elnök beszéde az összejövetelen". Az audióklipre mutató hivatkozás mellett a beszéd szöveges változatához vezető hivatkozás is feltüntetésre kerül.

 3. Az autómotor működését szemléltető animáció

  Az autómotor működését bemutató animáció. A motor működését szemléltető oktatóanyag animációjához nem tartozik audió rész. Mivel a részletes magyarázat az oktatóanyag szöveges részében szerepel, a szövegalternatívaként alkalmazott kép csak az animáció rövidített leírását tartalmazza és további információkért a szöveges változatra hivatkozik.

 4. Közlekedési webkamera

  Bizonyos weblapokon a felhasználók válogathatnak a nagyobb városokban működő számos webkamera által közvetített képek között. A kiválasztott kamera képei általában minden két percben frissítésre kerülnek. Egy rövid szövegalternatíva "közlekedési webkameraként" azonosítja az adott eszközt. A lapon a webkamera által filmezett pontok közötti várható utazási időtartamok is megjelenítésre kerülhetnek táblázatos formában, amely szintén frissül minden második percben.

 5. Egy történelmi esemény sajtóban megjelenő fényképe

  Egy újságcikkhez tartozó fényképen két nagyhatalom vezetője látható, amint egy nemzetközi találkozó keretében kezet ráznak egymással. A szövegalternatíva szerint: "XY úr, X elnöke kezet fog XY úrral, Y állam miniszterelnökével".

 6. Egy történelmi eseményt ábrázoló fénykép, amely egy diplomáciai kapcsolatokkal foglalkozó tartalom része

  Az 5-ös pontban említett, az elnökkel kezet rázó miniszterelnök fényképe ez alkalommal a diplomáciai események jellemzőit magyarázó tartalomba került beillesztésre. Az első szövegalternatíva szerint: "XY úr, X elnöke kezet fog XY úrral, Y állam miniszterelnökével 2009. január 2-án ". A második szövegalternatíva leírja az eseménynek helyet adó termet, csakúgy mint a szereplők arcán megjelenő kifejezéseket és bemutatja a terembe tartózkodó további embereket. Ez utóbbi leírás lehet egy lapon a fotóval, illetve egy másik fájlban, amelyet egy hivatkozással vagy egy másik program mechanizmussal lehet a képhez rendelni.

 7. Egy sajtótájékoztató audió felvétele

  Egy honlapról hivatkozás mutat egy sajtótájékoztató audió felvételére, amelyet a hivatkozás szövege azonosít. Az oldalról szintén egy hivatkozás mutat a sajtótájékoztató szöveges változatára. A szöveges változat szó szerint idézi a szóvivő által elmondottakat, azonosítja a beszélőket és jelöli a felvétel alatt elhangzott más, említésre méltó zajokat (például a tapsot, nevetést, a hallgatóság részéről elhangzó kérdéseket stb.).

 8. Egy e-tanulási alkalmazás

  Az e-tanulási alkalmazások hangokkal különböztetik meg a helyes válaszokat a helytelenektől. A csengő hangok jelzik a helyes válaszokat, a sípoló hangok pedig a helyteleneket. A hangok mellett egy szöveges felirat is megjelenik azok tájékoztatására, akik nem hallják meg a hangokat, vagy nem képesek értelmezni azok jelentését.

 9. Egy hivatkozással ellátott miniatürizált kép

  Egy újságokkal foglalkozó weblapról a "Smallville Times" honlapjára mutató hivatkozás mellett szereplő miniatürizált kép. A szövegalternatíva szerint: "Smallville Times".

 10. Ugyanaz a kép különböző lapokon elhelyezve

  Ugyanaz a fénykép különböző célokra történő felhasználása. Például egy utazási honlap hivatkozása, amely a külföldi utak részére mutat (szövegalternatíva: "Külföldi utak"), vagy ugyanaz a fénykép egy egyetem honlapján a "Külföldi Campusok" szövegalternatívával ellátva.

 11. Térkép ábrázolás

  Egy interaktív emeletrajz, amelyről a különböző helyiségekkel kapcsolatban információkat közlő lapokra navigálhat a felhasználó. A rövid szövegalternatíva bemutatja a képet és annak interaktív célját: "Épület emeletrajz. További információkért válasszon egy helyiséget."

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.1.1 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Nem-szöveges tartalom

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges Technikák

Utasítások: Válassza ki az alábbi szituációkból azt, amelyik a legjobban kapcsolódik a tartalmához. Mindegyik szituáció olyan számozott technikákat (vagy technika kombinációkat) tartalmaz, amelyeket a Munkacsoport megfelelőnek ítélt az adott szituáció szempontjából.

A Szituáció: Ha a rövid leírás ugyanazt a célt szolgálja és ugyanazt az információt közli, mint a nem-szöveges tartalom:
 1. G94: Providing short text alternative for non-text content that serves the same purpose and presents the same information as the non-text content using a short text alternative technique listed below

B Szituáció: Ha a rövid leírás nem ugyanazt a célt szolgálja és nem ugyanazt az információt közli, mint a nem-szöveges tartalom (például: táblázat vagy diagram):
 1. G95: Providing short text alternatives that provide a brief description of the non-text content using a short text alternative technique listed below AND one of the following techniques for long description:

C Szituáció: Ha a nem-szöveges tartalom felhasználói bevitelt fogad el vagy kezel :
 1. G82: Providing a text alternative that identifies the purpose of the non-text content using a short text alternative technique listed below

 2. H44: Using label elements to associate text labels with form controls (HTML)

 3. H65: Using the title attribute to identify form controls when the label element cannot be used (HTML)

D Szituáció: Ha a nem-szöveges tartalom idő-alapú média (beleértve az élő csak-videó és élő csak-audió formátumokat); teszt vagy feladat, amely nem hajtható végre szöveges formátumban; vagy elsődlegesen érzékelési élményt kíván létrehozni:
 1. Egy ismertető címke beillesztése, az alább felsorolt rövid szövegalternatíva technikák egyikének alkalmazásával.

 2. G68: Providing a descriptive label that describes the purpose of live audio-only and live video-only content using a short text alternative technique listed below

 3. G100: Providing the accepted name or a descriptive name of the non-text content using a short text alternative technique listed below

E Szituáció: Ha a nem-szöveges tartalom egy CAPTCHA:
 1. G143: Providing a text alternative that describes the purpose of the CAPTCHA AND G144: Ensuring that the Web Page contains another CAPTCHA serving the same purpose using a different modality

F Szituáció: Ha a nem-szöveges tartalmat a kisegítő technológiának figyelmen kívül kell hagynia:
 1. A nem-szöveges tartalom olyan módon történő elkészítése vagy megjelölése, hogy azt figyelmen kívül hagyhassa az egyik alább felsorolt technológia-specifikus technikát alkalmazó kisegítő technológia.

Rövid szövegalternatívák alkalmazása a fent említett elégséges technikákkal.
 1. H36: Using alt attributes on images used as submit buttons (HTML)

 2. H2: Combining adjacent image and text links for the same resource (HTML)

 3. H37: Using alt attributes on img elements (HTML)

 4. H35: Providing text alternatives on applet elements (HTML)

 5. H53: Using the body of the object element (HTML)

 6. H24: Providing text alternatives for the area elements of image maps (HTML)

 7. H86: Providing text alternatives for ASCII art, emoticons, and leetspeak (HTML)

 8. H30: Providing link text that describes the purpose of a link for anchor elements (HTML)

 9. G196: Using a text alternative on one item within a group of images that describes all items in the group

Hosszú szövegalternatívák alkalmazása a fent említett elégséges technikákkal.
 1. H45: Using longdesc (HTML)

 2. H53: Using the body of the object element (HTML)

Egyéb Technikák (Javasolt) az 1.1.1-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

Általános technikák informatív nem-szöveges tartalmakhoz (javasolt)
 • Informatív nem-szöveges tartalom azonosítása (hivatkozás előkészületben)

 • Rövid leírások tömör kivitelezése (hivatkozás előkészületben)

 • Szöveget tartalmazó képek leírása (hivatkozás előkészületben)

 • A nem-szöveges tartalom hosszabb leírása, azokban az esetekben, amikor egy technológia-specifikus technikát (egy akadálymentesítés által támogatott technológiához) alkalmazó ismertető címke használata szükséges a fent említett hosszabb leíráshoz. (hivatkozás előkészületben)

 • Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre hozzáférhető alternatíva, a nem-szöveges tartalom különböző méretekben történő megjelenítése (hivatkozás előkészületben)

 • Szerver-oldali scriptek alkalmazása a szöveg képének átméretezéséhez (hivatkozás előkészületben)

Általános technikák élő nem-szöveges tartalmakhoz (javasolt)
 • Hivatkozás összehasonlítható információt nyújtó szöveges tartalomhoz (pl. a közlekedési webkamerák esetében az önkormányzatok hivatkozások révén elérhetővé tehetik a közlekedési szituációjelentés szöveges változatát). (hivatkozás előkészületben).

Általános technikák a CAPTCHA-k gátló hatásának minimalizására.
 • Kettőnél több CAPTCHA-változat biztosítása (hivatkozás előkészületben)

 • Emberi ügyfélszolgálat biztosítása, amely segítséget nyújt a CAPTCHA-n történő átjutáshoz. (hivatkozás előkészületben)

 • Regisztrált felhasználók mentesítése a CAPTCHA használata alól (hivatkozás előkészületben)

HTML technikák (javasolt)
 • H46: Using noembed with embed (HTML)

 • A kereteket nem támogató böngészők részére történő szerkesztés (hivatkozás előkészületben)

 • Alternatív tartalom szerkesztése iframe részére. (hivatkozás előkészületben)

 • H27: Providing text and non-text alternatives for object (HTML)

 • Hosszú leírások mellőzése iframe-ben (hivatkozás előkészületben)

 • Redundáns hivatkozások alkalmazása kliens-oldali térkép ábrázolásokon (hivatkozás előkészületben)

CSS technikák (javasolt)
ARIA technikák (javasolt)
 • ARIA prezentáció használata a kifejezetten bemutató jellegű elemek megjelenítésére. (hivatkozás előkészületben)

Metaadat technikák (javasolt)
 • Metaadatok használata a szöveges változatok és videók összekapcsolásánál (hivatkozás előkészületben)

 • Metaadatok használata a szöveges változatok és a csak-audió tartalmak összekapcsolásánál (hivatkozás előkészületben)

  • Példa: Egy videó szöveges és audió változatára hivatkozó egységes erőforrás azonosító (URl) megadása metaadatokkal.

  • Példa: Egy audió fájl többnyelvű (angol, francia, holland) szöveges változatára hivatkozó egységes erőforrás azonosító (URl) megadása metaadatokkal.

Terminológia

CAPTCHA

mozaikszó a „Teljesen automatikus nyilvános Turing-teszt emberek és számítógépek megkülönböztetésére” ("Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart")

Megjegyzés 1: A CAPTCHA tesztek gyakran arra kérik a felhasználót, hogy gépeljen be egy szöveget, ami zavaros képként vagy hang-fájlként jelenik meg.

Megjegyzés 2: A Turing-teszt bármilyen tesztrendszer lehet, melyet arra terveztek, hogy megkülönböztesse az embereket a számítógéptől. A híres számítástechnikai tudós, Alan Turing után kapta a nevét. A szakkifejezést a Carnegie Mellon Egyetem kutatói találták ki. [CAPTCHA]

csak dekoráció

kizárólag csak esztétikai célja van, nem nyújt információt és nincs funkciója

Megjegyzés: A szöveg csak dekorációnak számít, amennyiben a szavak a céljuk megváltoztatása nélkül cserélhetők vagy helyettesíthetők.

Példa: Egy szótár fedőlapján, nagyon halvány, véletlenszerű szavak találhatók a háttérben.

kisegítő technológia (jelen dokumentumban használtak alapján)

hardver és/vagy szoftver, amely felhasználói programként működik, vagy együtt egy felhasználói alapprogrammal annak érdekében, hogy olyan működést biztosítson, amely megfelel a fogyatékkal élő felhasználók igényeinek; konkrétan azoknak az igényeknek, amelyek a felhasználói alapprogramok által biztosítottakon túlmutatnak

Megjegyzés 1: a kisegítő technológia által biztosított működés alternatív megjelenítéseket (pl. szintetizált beszéd vagy nagyított tartalom), alternatív beviteli módszereket (pl. hang), további navigációs vagy irányítási mechanizmusokat és tartalmi átalakításokat (pl. hogyan tegyük a táblázatokat könnyebben hozzáférhetővé) foglal magába.

Megjegyzés 2: A kisegítő technológiák gyakran a felhasználói alapprogramokon keresztül közölnek adatokat vagy üzeneteket az APIk (alkalmazási program csatlakozási felülete) használata és monitoros vizsgálata által.

Megjegyzés 3: A felhasználói alapprogramok és a kisegítő technológiák közötti különbség nem tekinthető abszolútnak. Sok felhasználói alapprogram biztosít bizonyos jellegzetességeket, annak érdekében, hogy segítse a fogyatékkal élőket. Az alapvető különbség az, hogy a felhasználói alapprogramok nagy tömegű és sokszínű közönséget céloznak meg, amely általában a fogyatékkal és az anélkül élőket is magába foglalja. A kisegítő technológiák szigorúan meghatározott speciális fogyatékossággal rendelkező felhasználói csoportotokat céloznak meg. Egy kisegítő technológián keresztül nyújtott támogatás sokkal konkrétabb és megfelelőbb az adott célcsoportba tartozó felhasználók szükségletei szempontjából. A felhasználói alapprogram biztosíthat olyan fontos működést a kisegítő technológiák számára, mint a webtartalom visszanyerése programobjektumokból, vagy azonosítható kötegekbe történő jelölőnyelv elemzés.

Példa: a jelen dokumentum szempontjából fontosnak számító kisegítő technológiák magukba foglalják az alábbiakat:

 • képernyő nagyítók és egyéb, vizuális olvasást segítő eszközök, melyeket vizuális, érzékszervi és testi fogyatékossággal rendelkező emberek használnak a szöveg betűkészletének, méretének, térközének, színének megváltoztatására, a beszéd szinkronizálására stb., annak érdekében, hogy a módosított szövegek és képek vizuális olvashatóságát növeljék;

 • képernyőolvasók, melyeket a vak emberek használnak a szöveges információ elolvasására szintetizált beszéd vagy Braille-olvasás segítségével;

 • szövegből-beszéd szoftver, amelyet kognitív, nyelvi és tanulási nehézségekkel rendelkező emberek használnak a szöveg szintetikus beszédre történő átalakításához;

 • hangfelismerő szoftver, melyet olyan emberek használhatnak, akik valamilyen fizikai fogyatékossággal rendelkeznek;

 • alternatív billentyűzetek, melyeket bizonyos fizikai fogyatékossággal rendelkező emberek használnak a billentyűzet szimulálására (beleértve az alternatív billentyűzeteket, amelyek fejmutatót, egyszerű kapcsolókat, sip/puff-ot és más speciális beviteli eszközöket használnak);

 • alternatív mutató eszközök, melyeket bizonyos fizikai fogyatékossággal rendelkező emberek használnak az egérrel történő rámutatás és a billentyűparancsok szimulálására

nem szöveg típusú tartalom

bármilyen tartalom, amely nem algoritmikusan meghatározott karakterek sorozata, vagy ahol a sorozat nem emberi nyelven fejez ki valamit

Megjegyzés: Ez magába foglalja az ASCII rajzot (ami karakterek mintája), érzelmet kifejező jeleket, "leetspeak" nyelvet (amely karakterhelyettesítést használ) és szövegeket ábrázoló képeket

név

szöveg, amivel a szoftver a felhasználó számára azonosítani tud egy alkotóelemet a webtartalmon belül

Megjegyzés 1: A név lehet rejtett, és csak kisegítő technológián keresztül kerül megjelenítésre, ugyanakkor egy címke látható az összes felhasználó számára. Számos (de nem az összes) esetben a címke és a név megegyezik.

Megjegyzés 2: Ez nem függ össze a név attribútummal a HTML-ben.

specifikus érzékelési tapasztalás/élmény

érzékelési tapasztalat, amely nem csupán díszítő hatású, és nem továbbít elsődlegesen információt vagy teljesít funkciót

Példa: A példák magukba foglalnak furulyaelőadást, a vizuális művészet alkotásait stb.

szöveg

karakterek sorozata, mely lehet algoritmikusan meghatározott , ahol a sorozat valamit emberi nyelven fejez ki

szöveges változat

algoritmikusan meghatározott szöveg, melyet a nem szöveges tartalom helyett használnak, vagy olyan szöveg, melyet kiegészítésként használnak a nem szöveges tartalomhoz, és az algoritmikusan meghatározott szövegből hivatkoznak rá

Példa: Egy diagram képe szöveges formátumban jelenik meg a diagram utáni bekezdésben. A diagramhoz tartozó rövid szövegváltozat jelzi, hogy leírás következik.

Megjegyzés: További információ a Szöveges Változat értelmezése irányelvnél található