Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Csak-hang, élő (live audio only):
Az 1.2.9 teljesítési feltétel értelmezése

1.2.9 Csak-hang, élő (live audio only): Szöveges változat biztosított, amely az élő csak hang tartalommal egyenértékű információt nyújt. (AAA szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy az élő hang, mint például a videókonferencia, az élő beszédek és rádióműsorok webközvetítése során közvetített információt elérhetővé tegye szöveges változat használatán keresztül. Az élő szöveges felirat szolgáltatása lehetővé teszi az élő hang elérését a siket vagy hallássérült személyek számára, valamint azok számára, akik máskülönben nem hallják a hangfelvételt. Az ilyen szolgáltatásokhoz képzett operátort alkalmaznak, aki figyeli az elhangzottakat és egy speciális billentyűzet segítségével, kis késéssel beviszi a szöveget. Képesek az élő esemény magas szintű megragadására és arra, hogy megjegyzéseket fűzzenek a nem beszédhangokhoz, melyek lényegesek az élő esemény értelmezéséhez. Néha lehetséges átirat alkalmazása, ha az élő hang beállított szkriptet (set of script) követ; de az élő felirat szolgáltatása elfogadottabb, mert ugyanolyan sebességgel jelenik meg, mint maga a hang, és alkalmazkodik a szkripttől való bármilyen eltéréshez.

Képzetlen operátor alkalmazása vagy olyan átirat használata, amely jelentősen eltér a tényleges eseményektől, nem felelnek meg jelen teljesítési feltétel elvárásainak.

Példák az 1.2.9 teljesítési feltételre

Kacsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.2.9-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Csak-hang, élő

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb technikák (Javasolt) az 1.2.9-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • Metaadat használata a szöveg átiratok és az élő hangtartalom kapcsolódásához (jövőbeli hivatkozás)

    Példa: Metaadatban biztosítani olyan URI-t, amely egy hangfájl különböző szövegátirataira (angol, francia, holland) mutat.

Az 1.2.9 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.2.9 -es teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Nincsenek jelenleg dokumentált hibák)

Terminológia

élő

egy, a való világban történt esemény rögzítése és továbbítása a befogadó felé, kizárólag a közvetítésből adódó késleltetéssel

Megjegyzés 1: a közvetítésből adódó késleltetés rövid (gyakran automatizált). Például azért használják, hogy a közvetítő időt nyerjen vele a hang (vagy videó) sorrendbe rendezésére és cenzúrázásra, de jelentős mennyiségű szerkesztéshez nem biztosít elegendő időt.

Megjegyzés 2: A teljesen számítógép által generált információ nem tekinthető élőnek.

kizárólag hanganyag

időalapú megjelenítés, amely kizárólag hanganyagot tartalmaz (nincs videó és nincs interakció)

szöveges változat

algoritmikusan meghatározott szöveg, melyet a nem szöveges tartalom helyett használnak, vagy olyan szöveg, melyet kiegészítésként használnak a nem szöveges tartalomhoz, és az algoritmikusan meghatározott szövegből hivatkoznak rá

Példa: Egy ábra képe szöveges formátumban jelenik meg az ábra utáni bekezdésben. A diagramhoz tartozó rövid szövegváltozat jelzi, hogy leírás következik.

Megjegyzés: További információ az Szöveges változat értelmezése fejezetben.

szöveges változat a szinkronizált médiához (bármilyen interakcióval együtt)

dokumentum, mely magába foglalja a megfelelően sorbarendezett összes vizuális beállítás, tevékenység, beszélő, az egyéb (nem beszéd) hangok szöveges leírását, illetve a dialógusok szöveges átiratát, kombinálva bármely olyan eszközzel/leirattal, melynek használatával minden, a szinkronizált média során történő interakcióból (ha van ilyen) származó esemény visszadható

Megjegyzés: az a forgatókönyv, amely a szinkronizált média-tartalom létrehozásának céljából használatos, csak javítás után felel meg ennek a meghatározásnak, ahol a javítás annak érdekében történik, hogy megfelelően képviselje a szerkesztés utáni véglegesített szinkronizált médiát.