Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Csak-hang és csak-videó (előre rögzített):
A 1.2.1 teljesítési feltétel értelmezése

1.2.1 Csak-hang és csak-videó (előre rögzített): Az előre rögzített csak-hang és előre rögzített csak-videó felvételek esetében a következők valósulnak meg - kivéve, amikor a hang vagy a videó a szöveg média alternatívája, és ez egyértelműen jelezve van. (A szint)

 • Előre rögzített hanganyag (csak-hang): Egy szöveges változat biztosított annak érdekében, hogy egyenértékű információt nyújtson az előre rögzített hang tartalomhoz.

 • Előre rögzített videó (csak-videó): Vagy egy szöveges változat, vagy egy hangfelvétel biztosított annak érdekében, hogy egyenértékű információt nyújtson az előre rögzített videó tartalomhoz.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy az előre rögzített csak-hang, és az előre rögzített csak-videó tartalom által közvetített információt minden felhasználó számára hozzáférhetővé tegye. A szövegre épülő idő-alapú média alternatíva elérhetővé teszi az információt, mert a szöveget bármilyen érzékszervi csatornán (például: látás, hallás, tapintás) keresztül lehet közvetíteni, hogy megfeleljen a felhasználó igényeinek. A jövőben pedig a szöveget át lehet fordítani szimbólumokra, jelnyelvre vagy a nyelv egyszerűsített formáira (jövő).

Az előre rögzített videótartalom esetében a szerkesztőknek lehetőségük van hanganyag biztosítására. Ez lehetővé teszi a csökkent látóképességű, illetve a jól látó felhasználók számára a tartalom egyidejű áttekintését/ellenőrzését. Ezzel a megközelítéssel szintén könnyebbé válhat a kognitív, nyelvi és tanulási nehézségekkel küzdők számára a tartalom megértése, mivel ez párhuzamosan kerül bemutatásra.

Szintén tekintse meg a 1.2.9 teljesítési feltétel élő csak-hang értelmezését

Az 1.2.1 teljesítési feltétel speciális előnyei

 • Ez a teljesítési feltétel a vizuális tartalom érzékelésével küzdő embereknek nyújt segítséget. A kisegítő technológia hangosan felolvashatja a szövegváltozatot, vizuálisan megjelenítheti vagy Braille-írássá alakíthatja.

 • A szövegre épülő idő-alapú média alternatíva segíthet a nehézségekkel küzdő embereknek az előre rögzített videótartalom jelentésének megértésében.

 • A siket, hallássérült vagy a hanganyag megértésében bármilyen akadályba ütköző emberek a szöveg megjelenítését elolvashatják. A szöveg automatikus jelnyelvi fordítására vonatkozó kutatás folyamatban van.

 • A siket és vak emberek a szöveget Braille-írással olvashatják el.

 • Továbbá, a szöveg támogatja a nem-szöveges tartalom keresését és a tartalom újratervezését, más formában való felhasználását..

Az 1.2.1 teljesítési feltétel példái

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.2.1 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Csak-hang és csak-videó (előre rögzített)

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges Technikák

Előírások: Válassza ki az alábbi szituációkból azt, amelyik a legjobban kapcsolódik a tartalmához. Mindegyik szituáció olyan számozott technikákat (vagy technika kombinációkat) tartalmaz, amelyeket a Munkacsoport megfelelőnek ítélt az adott szituáció szempontjából.

A szituáció: Amennyiben a tartalom előre rögzített csak-hang:
 1. G158: Providing an alternative for time-based media for the audio

B szituáció: Amennyiben a tartalom előre rögzített csak-videó:
 1. G159: Providing an alternative for time-based media of the video content

 2. G166: Providing audio that describes the important video content and describing it as such

Egyéb (ajánlott) technikák az 1.2.1-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Egy élő csak-hang prezentációnak átiratát biztosítani az esemény után (jövőbeli hivatkozás)

 • Olyan szöveges információra történő hivatkozás, amely összehasonlítható információt biztosít (pl: egy közlekedési webkamerához, az önkormányzat hivatkozást biztosíthat a forgalmi jelentés szöveges változatához) (jövőbeli link)

Terminológia

csak-videó

egy idő-alapú bemutató, amely csak videófelvételt tartalmaz (nincs hang és nincs interakció)

előre rögzített

nem élő információ

kizárólag hanganyag

időalapú megjelenítés, amely kizárólag hanganyagot tartalmaz (nincs videó és nincs interakció)

szöveg médiaváltozata

média, amely nem mutat be több információt, mint ami már a szövegben szerepel (közvetlenül vagy szöveg változatokon keresztül)

Megjegyzés: A szöveg médiaváltozata azok számára biztosított, akiknek a szöveg alternatív megjelenítése előnyt jelent. A szöveg médiaváltozata lehet kizárólag hanganyag, csak videó (beleértve a jelnyelvi videót), vagy hang-videó.

szöveges változat a szinkronizált médiához (bármilyen interakcióval együtt)

dokumentum, mely magába foglalja a megfelelően sorbarendezett összes vizuális beállítás, tevékenység, beszélő, az egyéb (nem beszéd) hangok szöveges leírását, illetve a dialógusok szöveges átiratát, kombinálva bármely olyan eszközzel/leirattal, melynek használatával minden, a szinkronizált média során történő interakcióból (ha van ilyen) származó esemény visszadható

Megjegyzés: az a forgatókönyv, amely a szinkronizált média-tartalom létrehozásának céljából használatos, csak javítás után felel meg ennek a meghatározásnak, ahol a javítás annak érdekében történik, hogy megfelelően képviselje a szerkesztés utáni véglegesített szinkronizált médiát.