Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Szünet, megállít, elrejt:
A 2.2.2 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

2.2.2 Szünet, megállít, elrejt: A mozgó, villogó, gördülő vagy automatikusan frissülő információra az alábbi kitételek mindegyike igaz: (A Szint)

 • Mozgás, villogás, gördülés: minden mozgó, villogó, gördülő információ esetében, amely (1) automatikusan indul, (2) hosszabb ideig tart, mint három másodperc, (3) más tartalommal párhuzamosan jelenik meg, létezik egy mechanizmus, amivel a felhasználók szüneteltethetik, megállíthatják vagy elrejthetik azt, hacsak a mozgás, villogás, gördülés nem egy olyan tevékenység része, ahol ezek lényegesnek minősülnek; és

 • Automatikus frissítés: Bármilyen automatikusan frissülő információ esetében, amely (1) automatikusan indul, más tartalommal párhuzamosan jelenik meg, létezik egy mechanizmus, amivel a felhasználók szüneteltethetik, megállíthatják, elrejthetik vagy szabályozhatják a frissítés gyakoriságát, hacsak az automatikus frissítés nem olyan tevékenység része, ahol ezek lényegesnek minősülnek.

Megjegyzés 1: A villódzó vagy villogó tartalomra vonatkozó követelmények esetében a Guideline 2.3 a mérvadó.

Megjegyzés 2: Mivel bármely tartalom, amely nem felel meg ennek a teljesítési követelménynek, akadályozhatja a felhasználót a teljes oldal használatában, az oldalon található összes tartalomnak meg kell felelnie ennek a teljesítési követelménynek (akár kapcsolódik más Teljesítési Követelményekhez, akár nem). Tekintse meg a Megfelelőségi Követelmény 5: Nem akadályoz oldalt.

Megjegyzés 3: Annak a tartalomnak, amely egy folyamaton, valós időn vagy egy távoli adatfolyamon keresztül kerül frissítésre nem szükséges megőriznie vagy bemutatnia azt az információt, amely a szüneteltetés megkezdése és az újrakezdett bemutatás között generálódott vagy érkezett; mivel ez technikai akadályokba ütközhet, és számos helyzetben félrevezető lehet.

Megjegyzés 4: Az az animáció, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy egy elő-betöltési fázis része vagy egyéb hasonló esetben, lényegesnek tekinthető, amennyiben egyik felhasználó részéről sem történhet interakció (billentyű leütés, egér mozgatás) a betöltés ideje alatt, és abban az esetben, ha a folyamatot jelzés nélkül hagynánk, akkor ez összezavarhatná a felhasználókat vagy abból azt a következtetést vonnák le, hogy a tartalom lefagyott vagy hibás.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy a webtartalom használata során ne tereljük el a felhasználó figyelmét.

A "mozgás, villogás" és gördülés" olyan tartalomra utal, amelyben a látható tartalom mozgásérzékelést közvetít. Gyakori példák erre a mozgó képek, a szinkronizált média megjelenítései, animációk, valós idejű játékok és a gördülő részvényfigyelők. Az "automatikus frissítés" olyan tartalomra utal, amely előre beállított időközönként frissít vagy eltűnik. Az időalapú tartalom gyakori példái a hanganyag, az automatikusan frissülő időjárással kapcsolatos információ, a hírek, a részvényárfolyamok frissítése és az automatikusan fejlődő megjelenítések és üzenetek. A mozgó, villogó és gördülő tartalom követelményei ugyanazok, mint az automatikusan frissülő tartalomé, az alábbi kivételektől eltekintve:

A mozgó, illetve automatikusan frissülő tartalom akadályt jelenthet bárki számára, akinek gondot jelent a mozdulatlan szöveg gyors elolvasása, vagy a mozgó tárgyak nyomonkövetése. Ez a képernyőolvasók számára is gondot okozhat.

A mozgó tartalom szintén komoly figyelemelterelést jelenthet egyes emberek számára. Főként a figyelemhiánnyal küzdők csoportjai számára lehet a villogó tartalom figyelemelterelő, ami megnehezíti számukra, hogy a weboldal egyéb részeire koncentráljanak. Öt másodperc került kiválasztásra, mert ez elegendő idő ahhoz, hogy a felhasználó felfigyeljen rá, de annyira nem hosszú, hogy a felhasználó ne tudja kivárni a figyelemelvonás időtartamát, ha szükséges számára az oldal használata.

A megállított tartalom akár folytatódhat valós időben, vagy a megjelenítés azon pontjától, ahol a felhasználó megállította.

 1. A tartalom megállítása, majd folytatása ott, ahol a felhasználó félbehagyta, azok számára megfelelő, akik a tartalom elolvasása céljából állítják meg, és abban az esetben működik a leghatékonyabban, amikor a tartalom nem kapcsolódik valós idejű eseményhez vagy állapothoz.

  Megjegyzés: Tekintse meg a 2.2.1-es teljesítési feltétel értelmezése - Állítható időzítés fejezetet az olvasási időkorlátokra vonatkozó további követelményekért.

 2. A tartalom megállítása és visszaugrás az adott megjelenítésre (a megállítási billentyű felengedése után) a valós idejű vagy "állapot" jellegű információ szempontjából hatékonyabb. Például, egy időjárási radar, egy részvényfigyelő, egy közlekedési kamera vagy egy aukciós stopperóra félrevezető információt jelenítenek meg, ha a tartalom újraindítása után a régi információt látjuk a megállítás következtében.

  Megjegyzés: A tartalom elrejtésének ugyanaz az eredménye, mint a megállításnak vagy az adott megjelenítéshez való visszaugrásnak (a megállítási billentyű felengedése után).

Megjegyzés: A "villogás" és "villanás" kifejezés néha ugyanarra a tartalomra utal.

 • A "villogás" olyan tartalomra utal, amely figyelemelterelési problémát okoz. A villogás megengedett, ha egy rövid időn belül megszűnik (vagy megszüntethető).

 • A "villanás" olyan tartalomra utal, amely epilepsziás rohamot válthat ki (ha elég nagy és fényes, és másodpercenként háromnál többször fordul elő). Ez egy másodpercig sem engedélyezhető, különben epilepsziás rohamot okozhat. A villanás kikapcsolása sem számít opciónak, hiszen a roham a legtöbb felhasználónál már a kikapcsolást megelőzően kiváltódhat.

 • Általában a villogás nem fordul elő másodpercenként háromszor vagy annál többször, de akár ez is lehetséges. Amennyiben a villogás háromnál többször jelentkezik egy másodpercen belül, akkor szintén villanásnak tekintendő.

A 2.2.2 teljesítési feltételből származó előnyök

 • Olyan tartalom biztosítása, melynek villogása öt másodpercen belül megszűnik. A tartalom villogásának megszüntetésére biztosított mechanizmus lehetővé teszi bizonyos fogyatékkal élő emberek számára a weboldal használatát (interakciót).

 • A villogó tartalom egyik célja, hogy magára vonja az oldalra látogató figyelmét. Bár ez hatékony technikának számít az összes egészséges látású felhasználó esetében, mégis problémát okozhat, ha hosszabb ideig fennáll. Bizonyos csoportok számára, beleértve az alacsony műveltséggel rendelkezőket, az olvasási és szellemi fogyatékkal élőket, valamint a figyelemzavarral küzdő embereket, a villogó tartalom megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a weboldal többi részének használatát.

Példák a 2.2.2 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

(none currently documented)

A 2.2.2-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Szünet, megállít, elrejt

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb technikák (javasolt) az 2.2.2-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • Mechanizmus biztosítása a weboldalon belüli összes villogó tartalom megállítására (hivatkozás előkészületben)

 • Lehetőséget biztosítani a felhasználó számára a mozgó tartalom megállítására, még abban az esetben is, ha az 5 másodpercen belül automatikusan megáll (hivatkozás előkészületben)

Terminológia

szükséges, alapvető

amennyiben eltávolítják, alapvetően megváltoztatja a tartalom információját vagy funkcióját, és az információ vagy a funkció nem érhető el más olyan úton, ami megfelelő

szüneteltetett

a felhasználó által megállított, majd általa igény szerint újra indított

villogás

két vizuális állapot között történő ide-oda váltás, figyelemfelkeltés céljából

Megjegyzés: Tekintse meg a flash részt is. Lehetséges, hogy valami elég nagy legyen és elég fényesen villogjon a megfelelő frekvencián ahhoz, hogy flash-nek minősüljön.