Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Állítható időzítés:
A 2.2.1 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

2.2.1 Állítható időzítés: Minden, a tartalom által meghatározott időkorlát esetében, legalább az egyik teljesül az alábbiak közül: (A szint)

  • Kikapcsol: A felhasználó ki tudja kapcsolni az időzítőt, mielőtt még működésbe lépne; vagy

  • Beállít: A felhasználó az alapbeállításnál legalább tízszer hosszabb intervallumra tudja beállítani az időkorlátot, mielőtt az működésbe lépne; vagy

  • Kiterjeszt: A felhasználó figyelmeztetést kap, mielőtt az idő letelik, és legalább 20 másodperc áll rendelkezésére az időkorlát meghosszabbítására egy egyszerű művelet segítségével (például: “nyomja meg a space billentyűt”), és ezt a felhasználó legalább tíz alkalommal megismételheti; vagy

  • Valós idejű kivétel: Az időkorlát szükséges része a valós idejű eseménynek (például egy aukció), és nincs az időkorlátnak lehetséges alternatívája; vagy

  • Szükséges kivétel: Az időkorlát szükséges és a kiterjesztése érvénytelenítené a tevékenységet; vagy

  • 20 órás kivétel: Az időkorlát hosszabb, mint 20 óra.

Megjegyzés 1: Ez a teljesítési követelmény biztosítja, hogy az időkorlát miatti változások a szövegben vagy a kontextusban nem váratlanul következnek be - ez máskülönben megakadályozná a felhasználókat egyes feladatok végrehajtásában. Ezt a teljesítési követelményt figyelembe kell venni a 3.2.1 Teljesítési Követelménnyel kapcsolatban, amely a felhasználó tevékenységének eredményeként határokat szab a tartalom vagy a kontextus változtatásaival szemben.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja elegendő idő biztosítása a fogyatékkal élő felhasználók számára a webtartalomhoz való hozzáférésre (interakcióra), amikor lehetséges. A fogyatékkal élőknek, mint például a vakok, a gyengénlátók, a kezek rendellenességével vagy kognitív problémákkal küzdők, több időre van szükségük a tartalom elolvasására vagy az olyan feladatok ellátására, mint például az online űrlapok kitöltése. Ha a webfunkciók időfüggők, egyes felhasználók számára nehézséget okoz a szükséges tevékenység végrehajtása az időkorlát túllépése előtt. Ez hozzáférhetetlenné teheti a szolgáltatást a számukra. Nem időfüggő funkciók tervezése segítheti a fogyatékkal élőket a fent említett feladatok végrehajtásában. Az időkorlátok kikapcsolására szolgáló beállítások biztosítása, az időkorlátok hosszúságának testre szabása vagy több idő kérése az időkorlát fellépése előtt segítségére lehetnek a több időt igénylő felhasználóknak a feladatok sikeres elvégzésében. Ezek a beállítások fontosságuk sorrendjében kerülnek felsorolásra. Az időkorlátok kikapcsolása hatékonyabb, mint az időkorlátok testre szabása, ami viszont jobb megoldásnak számít, mint a több idő kérése az időkorlát fellépése előtt.

Bármely folyamat, amely a felhasználó kezdeményezése nélkül, meghatározott időt követően vagy időszakos alapon lép fel, időkorlátnak számít. Ez magába foglalja a részleges vagy teljes tartalomfrissítéseket (például az oldalfrissítést), a tartalom változásait vagy egy ablak lejárati idejét, melynek célja, hogy a felhasználó egy beviteli kérésre reagáljon.

Azt a tartalmat is magába foglalja, amely olyan gyorsasággal fut vagy frissül, hogy a felhasználó nem képes elolvasni és/vagy értelmezni. Másként fogalmazva, az animált, mozgó vagy gördülő tartalom időkorlátot állít fel a felhasználó tartalom-elolvasási képességének megfelelően.

Ennek ellenére, bizonyos esetekben nem lehetséges az időkorlát megváltoztatása (például egy aukciónál vagy egyéb valósidejű eseménynél), és ezért kivételek biztosítására van szükség ezekben az esetekben.

A szerver időkorlátaira vonatkozó megjegyzések

Azokban az esetekben, ahol az időzítés nem belső követelmény, de a felhasználók számára biztosított időzített események irányítása érvényteleníti az eredményt, egy harmadik fél irányíthatja az időkorlátokat a felhasználó számára (például az idő kétszeresének biztosítása egy vizsgánál).

Szintén tekintse meg a 2.2.3-as teljesítési feltétel értelmezése - Időzítés nélkül fejezetet.

A 2.2.1 teljesítési feltételből származó előnyök

  • A mozgáskorlátozott személyeknek általában több időre van szükségük, hogy valamire reagáljanak, valamit legépeljenek vagy tevékenységeket végezzenek el. A gyengénlátók esetében több időt vesz igénybe az olvasás és a különböző dolgok elhelyezése a képernyőn. A képernyőolvasót használó vak embereknek több időre van szükségük a képernyő elrendezésének megértéséhez, az információ megtalálásához és a vezérlések működtetéséhez. A kognitív és nyelvi problémákkal küzdőknek több időre van szükségük az olvasáshoz és a megértéshez. A siketek esetében, akik jelnyelv segítségével kommunikálnak, több időt vesz igénybe a szöveges formában kinyomtatott információ elolvasása (ami mások számára második nyelvnek számít).

  • Azokban az esetekben, amikor a jelnyelvi tolmács siket felhasználóhoz intézi a hangzó tartalmat, az időkorlátok irányítása is lényeges.

  • Az olvasási, kognitív és tanulási nehézségekkel küzdő emberek, akiknél általában több időre van szükség az információ elolvasásához és megértéséhez, a tartalom megállításával több időt vehetnek igénybe az információ elolvasásához.

Példák a 2.2.1 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

(none currently documented)

A 2.2.1-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Állítható időzítés

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb technikák (javasolt) az 2.2.1-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • Szkript használata a szerver átvizsgálására, valamint a felhasználó értesítése, ha időkorlát szerepel rajta (hivatkozás előkészületben) (Szkripting)

Terminológia

szükséges, alapvető

amennyiben eltávolítják, alapvetően megváltoztatja a tartalom információját vagy funkcióját, és az információ vagy a funkció nem érhető el más olyan úton, ami megfelelő