Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Bevitel támogatás :
A 3.3-as irányelv értelmezése

3.3 irányelv: Segítse a felhasználókat a hibák elkerülésében és javításában

A 3.3-as irányelv célja

Mindenki követ el hibákat. Ennek ellenére a fogyatékos felhasználóknak még nagyobb problémát jelent a hibátlan bevitel elvégzése. Az elkövetett hibák észlelése pedig, ha lehet még nagyobb nehézségek elé állítják őket. A tipikus hibajelzési módszerek a csökkent látótér, a korlátozott színérzékelés vagy a segítő technológiák használata miatt nem egyértelműek számukra. Ez az irányelv a súlyos vagy visszafordíthatatlan hibák elkövetésének lehetőségét igyekszik csökkenteni, ugyanakkor igyekszik fokozni az elkövetett hibák felfedezésének esélyét és megértetni a felhasználóval kijavításuknak módját.

Javasolt technikák a 3.3-as irányelvhez (nem teljesítési feltétel specifikusak)

A jelen irányelv adott teljesítési feltételének megfelelő technikák "A ... teljesítési feltétel értelmezése" című részben kerülnek felsorolásra (lsd. lent). Amennyiben léteznek olyan technikák, amelyek az irányelvre vonatkoznak, de nem tartoznak egyetlen teljesítési feltételhez sem, azok itt kerülnek ismertetésre. Ezek a technikák nem megköveteltek és nem elégségesek a teljesítési feltételek szempontjából, de bizonyos típusú webtartalmakat elérhetőbbé tehetnek számos felhasználó számára.

  • Az irányelv minden javasolt technikája egy specifikus teljesítési feltételhez tartozik.

Teljesítési feltételek: