Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Billentyűzet:
A 2.1.1 teljesítési feltétel (SC) értelmezése

2.1.1 Billentyűzet: A tartalom összes funkcionalitása működtethető a billentyűzeten keresztül, anélkül, hogy specifikus időzítést igényelne az egyedi billentyűleütésekhez (kivéve, ahol az alapul szolgáló funkció olyan bevitelt igényel, amely a felhasználó mozgásának útvonalától és nem csak a végpontoktól függ). (A Szint)

Megjegyzés 1: Ez a kivétel az alapul szolgáló funkcióra vonatkozik, nem a bevitel technikájára. Például, ha kézírást használunk a szöveg beviteléhez, a bevitel technikája (kézírás) útvonalfüggő bevitelt igényel, de az alapul szolgáló funkció (szövegbevitel) nem.

Megjegyzés 2: Ez nem zárja ki az egérrel történő bevitelek, vagy a billentyűzeten kívüli egyéb beviteli módszerek alkalmazását.

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja annak biztosítása, hogy a tartalom működtetése billentyűzet vagy billentyűzetfelület segítségével történjen, ahol lehetséges (tehát alternatív billentyűzet használható). Amikor a tartalom működtetése billentyűzeten vagy alternatív billentyűzeten keresztül történik, akkor vagy vak személyek működtetik azt (akik nem képesek olyan eszközök használatára, amelyek szemmel, illetve kézzel történő koordinációt igényelnek, pl. egér), vagy olyan személyek, akik kénytelenek billentyűzetemulátorként működő alternatív billentyűzetet vagy beviteli eszközöket használni. A billentyűzetemulátorok magukba foglalják a beszédbeviteli szoftvereket, szívó-fúvó (sip-and-puff) szoftvereket, a képernyőn található billentyűzetet, a szkennelő szoftvereket és a kisegítő technológiákat, illetve alternatív billentyűzetek széles választékát. A gyengénlátók számára a mutató nyomonkövetése is problémát okozhat és ezért egyszerűbbnek találhatják a szoftver használatát, amennyiben azt a billentyűzetről irányíthatják.

Az egyedi billentyűleütések speciális időzítésére vonatkozó példák olyan szituációkat tartalmaznak, ahol a felhasználónak rövid időn belül kell többszörös billentyűleütéseket megismételnie vagy végrehajtania, vagy ahol a billentyűt hosszabb időn keresztül kell lenyomva tartani, mielőtt a billentyűleütés regisztrálásra kerül.

A következő kifejezés: "kivéve azokban az esetekben, amikor a mögöttes funkció megkívánja, a bevitel a felhasználó által végzett mozdulatok sorozatától és nem csak a végpontoktól függ" lényege, hogy különválassza azokat a dolgokat, amelyeket nem lehet a billentyűzetről ésszerűen irányítani.

A legtöbb olyan tevékenység, amely rámutató eszköz segítségével hajtható végre, a billentyűzetről is elvégezhető (például a kattintás, a kiválasztás, a mozgatás vagy a méretezés). Ennek ellenére a bevitelnek van egy csekély része, amely csak rámutató eszköz segítségével végezhető el, billentyűzetről nem, mert ebben az esetben megszámlálhatatlan billentyűleütésre lenne szükség. A szabadkézzel történő rajzolás, a vízfestés, vagy egy helikopter akadálypályán történő átrepítése mind olyan funkciók példái, amelyek útvonalfüggő beviteleket igényelnek. Az egyenes vonalak és a szabályos geometriai formák rajzolása, az ablakok átméretezése, valamint a tárgyak helyre húzása (amikor a helyhez vezető út nem releváns) nem igényelnek útfüggő bevitelt.

A "Mousekeys" használata nem felel meg jelen teljesítési feltételnek, mert ezek a billentyűk nem a billentyűzettel, hanem az egérrel egyenértékűek a jelenlegi alkalmazásban (vagyis az alkalmazás az egér tartozékaiként azonosítja be őket).

Feltételezések szerint a felhasználói bevitel tulajdonságai (features) figyelembe veszik, hogy az operációs rendszer billentyűzetének kezelhetőségi tulajdonságai szintén használatban vannak. Például, ha a módosító billentyű lezárási funkciója be van kapcsolva. A tartalom ebben a környezetben működik tovább, és nem bocsájt ki olyan eseményeket, amelyek összeütközésbe kerülhetnek a módosító billentyű lezárási funkciójával, váratlan dolgokat eredményezve.

A 2.1.1 teljesítési feltételből származó előnyök

 • Segíti a vak személyeket (akik nem képesek az olyan eszközök használatára, amelyek szemmel vagy kézzel történő koordinációt igényelnek, pl. egér)

 • Segíti a gyengénlátó személyeket (akiknek gondot okoz a képernyőn lévő mutató megtalálása vagy nyomonkövetése)

 • Segíti a kézremegéstől szenvedő embereket, akik számára nehézséget okoz az egér használata, ezért általában billentyűzetet használnak

Példák a 2.1.1 teljesítési feltételre

A 2.1.1-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Billentyűzet

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges (minimum) technikák

 1. A billentyűzetvezérlés biztosítása az alábbi technikák egyikének használatával.

 2. G90: Providing keyboard-triggered event handlers using one of the following techniques:

Egyéb technikák (javasolt) az 2.1.1-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

 • XHTML-szerep, állapot és értékattribútumok használata a statikus elemek interaktív felhasználói felületelemekké történő konvertálásakor (hivatkozás előkészületben) ÉS SCR29: Adding keyboard-accessible actions to static HTML elements (Szkripting)

 • Gyorsbillentyűk biztosítása a fontos hivatkozásokhoz és űrlapkezelésekhez (hivatkozás előkészületben)

 • Egyedi betűkombinációk használata a listák minden egyes elemének elkezdéséhez (hivatkozás előkészületben)

 • A leginkább absztrakt eseménykezelő kiválasztása (hivatkozás előkészületben)(Szkripting)

 • Az "onactivate" esemény használata (hivatkozás előkészületben) (Szkripting)

 • A felhasználói program által kezelt közös billentyűzetparancsok egyéb célból történő használatának elkerülése (hivatkozás előkészületben)

Terminológia

billentyűzet interfész

szoftver által használt interfész a billentyűleütés bevitelek eléréséhez

Megjegyzés 1: A billentyűzet akkor is lehetővé teszi a felhasználó számára a billyentyűleütés programokba történő bevitelét, ha az eredeti technológia nem tartalmaz billentyűzetet.

Példa: Egy érintőképernyős PDA-nak az operációs rendszerbe beépített billentyűzete, valamint a külső billentyűzetekhez tartozó csatlakozója van. A billentyűzet-bevitel eléréséhez a PDA-alkalmazások használhatják a felületet akár egy külső billentyűzetről, vagy más alkalmazásokról, melyek olyan szimulált billentyűzetkimenetet biztosítanak, mint a „billentyűzet emulációval” működő kézírásfordítók, vagy a beszédből szövegbe konvertáló alkalmazások.

Megjegyzés 2: Az alkalmazás olyan típusú működtetése (vagy az alkalmazások részeinek működtetése), mely billentyűzet által működtetett egér-emulátoron keresztül történik (pl. billentyűzetegér), nem minősül billentyűzeten keresztüli használatnak, mert a program működtetése mutatóeszköz interfész segítségével történik, és nem a billentyűzeten keresztül.

funkcionalitás

a felhasználó tevékenysége során megvalósult folyamatok és eredmények