Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H74: A nyitó és záró elemek (tags) előírásoknak megfelelő használatának biztosítása

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja az, hogy elkerülhetővé váljanak azok a súlyos hibák, amelyek problémákat okoznak a segítő technológiáknak, amikor azok megpróbálják szintaktikailag elemezni a nem az előírásoknak megfelelően alkalmazott nyitó és záró elemeket használó tartalmakat. Ezek a hibák elkerülhetők azon HTML vagy XHTML mechanizmusok alkalmazásával, amelyek segítségével meghatározhatók a technológiák és technológia verziók, illetve biztosítják, hogy a weblap nem fogja ezeket a hibákat tartalmazni. A szerkesztőknek számos hitelesítési lehetőség áll a rendelkezésére. A hitelesítési jelentések általánosságban felsorolják ezeket a hibákat. Ez a technika csak a hibásan bevitt nyitó és záró elemek okozta hibákkal foglalkozik. Ehhez az értékeléshez nem feltétlenül fontos a dokumentum típusának meghatározása, de ez megkönnyíti a hitelesítők használatát.

Példák

1. példa: HTML

A HTML lapok tartalmaznak egy deklarációt a dokumentum típusát illetően (bizonyos esetekben ez a !DOCTYPE nyilatkozat néven szerepel). A fejlesztőknek lehetőségük offline és online hitelesítők használatára (lsd. a Forrásokat) annak ellenőrzésére, hogy az id attribútum értékei egyediek-e, illetve a nyitó és záró elemek az előírásoknak megfelelően kerültek-e alkalmazásra.

2. példa: XHTML

Hasonlóan más XML alapú dokumentumokhoz, az XHTML dokumentumok is a Document Type Definition-ra (DTD), vagy más XML sémákra vonatkoznak. A szerkesztő online és offline hitelesítőket (beleértve a szerkesztő programokba épített hitelesítő eszközöket) alkalmazhatnak annak ellenőrzésére, hogy a nyitó és záró tagek az előírásoknak megfelelően kerültek-e alkalmazásra.

3. példa: Ellenőrző szerkezetek használata

Abban az esetben, ha a HTML vagy XHTML statikus lapok helyett dinamikus lapokat generál, a szerkesztő az XHTMLUnit, XML Test Suite, vagy más szerkezetet használhat az XHTML kód ellenőrzése céljából.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Más forrásokért lásd: G134: Validating Web pages.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy minden zárótaggal rendelkező elemnek létezik a záró tagje.

  2. Ellenőrizze, hogy a kódban nem szerepelnek tiltott elemek (tag).

  3. Ellenőrizze, hogy az elemek záró és nyitó elemeii megfelelően kerültek-e beágyazásra.

Elvárható eredmények

Az 1. 2. és 3. lépések igazak.


Teljesítési feltételek: