Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F38: Az 1.1.1 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a dekoratív célokból csak HTML-ben alkalmazott nem-szöveges tartalmak alt attribútumának elhagyása okoz

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba a segítő technikák által mellőzendő képekhez kapcsolódó szövegalternatívákkal kapcsolatos. Az alt attribútum hiányában a segítő technológiák nem lesznek képesek mellőzni a nem-szöveges tartalmakat. A teljesítési feltétel hibájának elkerülése érdekében az alt attribútumnak nulla értéket kell adni (pl. alt=""vagy alt=" ")

Megjegyzés: Habár az alt=" " is érvényes az alt="" az ajánlott.

Példák

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Azonosítsa a kizárólag dekoratív tartalmakhoz használt képi elemeket és appleteket.

  2. Ellenőrizze, hogy az fent említett elemek rendelkeznek-e alt attribútummal.

  3. Ellenőrizze, hogy az alt attribútumnak nulla-e az értéke.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 2. vagy 3. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.