Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Bevezetés a WCAG2.0-hoz tartozó technikákba

Jelen dokumentum a W3C Webelérhetőségi Kezdeményezés (WAI) által, a WCAG 2.0 támogatásához publikált dokumentumsorozat része [WCAG20]. Különböző technikákat tartalmaz, melyek magukba foglalják a sajátos szerkesztői alkalmazásokat és példákat a jobban hozzáférhető webtartalom fejlesztéséhez. Olyan tipikus hibák felsorolását is tartalmazza, melyek a WCAG 2.0 teljesítési feltételhez kapcsolódnak és elkerülendőek.

Jelen dokumentum nem bevezető, hanem egy részletes technikai leírás azokról a módszerekről, melyeket a WCAG 2.0-ban szereplő követelményeknek való megfeleléséhez érdemes használni. A WCAG 2.0 bevezetéséhez, a támogató technikai dokumentumokhoz és oktatási anyagokhoz tekintse meg a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) Áttekintését.

Annak érdekében, hogy a WCAG Munkacsoport által fenntartott technikákat minél átfogóbbá tegye, a munkacsoport ösztönzi az új technológiák benyújtását, melyek ellenőrzés után bekerülhetnek jelen dokumentumba. Kérjük, hogy technikák beküldéséhez, használják a "Technikák beküldése c. űrlapot".

Elégséges és javasolt technikák

A WCAG 2.0-ban technológia-specifikus technikák használata helyett, az útmutató és a teljesítési feltételek technológia-semleges módszerrel kerültek megírásra. Annak érdekében, hogy iránymutatást és példákat biztosítsunk a specifikus technológiákat (például HTML) alkalmazó irányelvek teljesítéséhez, a munkacsoport elégséges technikákat határozott meg minden egyes teljesítési feltételhez, amelyek elegendőek az adott teljesítési feltétel megvalósításához. Az elégséges technikák listáját a WCAG 2.0 Értelmezése c. dokumentum támogatja (és tükörként megjelenik a Hogyan teljesül a WCAG2.0-ban). Ilyen módon lehetséges a lista frissítése, amint új technikák kerülnek napvilágra és a webtechnológiák és kisegítő technológiák fejlődnek.

Figyelembe kell venni, hogy az összes technika, tájékoztató jellegű. Az „elégséges technikákat” a WCAG Munkacsoport elégségesnek minősíti a teljesítés feltételnek történő megfeleléshez. Mindazonáltal nem szükséges ezeknek a nevesített technikáknak a használata. Amennyiben a technikák használata eltér a munkacsoport által felsoroltakétól, akkor más módszer szükséges annak megállapításához, hogy a technika megfelel-e az adott teljesítési feltételnek.

A legtöbb teljesítési feltételhez többféle elégséges technika tartozik a felsoroltak közül. Bármelyik felsorolt technika használható a teljesítési feltétel megvalósításához. Létezhetnek egyéb technikák, melyeket a munkacsoport nem dokumentált, de megfelelnek a teljesítési feltételnek. Amint új elégséges technikák kerülnek azonosításra, a listát bővítjük velük.

Az elégséges technikák mellett számos javasolt technika létezik, melyek erősítik a hozzáférhetőséget, de nem minősülnek elégséges technikának, mert nem felelnek meg teljesen a teljesítési feltétel követelményeinek, nem ellenőrizhetők, és/vagy egyes helyzetekben jó és hatásos technikának minősülnek, de más esetben nem hatékonyak, nem hasznosak. Ezek javasolt technikaként kerülnek felsorolásra, és közvetlenül az elégséges technikák mögött állnak. Biztatjuk a szerkesztőket a fent említett technikák használatára, ahol ez lehetséges, saját weboldaluk hozzáférhetőségének elősegítése érdekében.