Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F37: A 3.2.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet egy rádiógomb, jelölőnégyzet vagy választási listaelem kijelölése után előzetes figyelmeztetés nélkül megjelenő új ablak okoz

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

Fókuszáláskor az Internet Explorer 6-os böngésző is képes alkalmazni a rádiógombok onclick eseményét. Ezt a viselkedést nem lehet kiküszöbölni más eseménykezelő (onxxx attribútum) hozzáadásával.

Leírás

Ez a hiba azt az esetet ismerteti, amelyet a rádiógombok, jelölőnégyzetek, vagy választó listaelemek státuszának megváltozására megjelenő új ablak okoz. Ez akkor fordulhat elő, amikor az elem kiválasztásakor a beviteli elemmel alkalmazott szkript megváltoztatja a tartalmat (elküldi az űrlapot, új oldalt vagy ablakot nyit meg). A szerkesztők ehelyett alkalmazhatnak egy küldés gombot (lsd.: G80: Providing a submit button to initiate a change of context) vagy világosan jelezhetik a várt viselkedést.

Példák

1. hiba példa:

Az alábbi példa nem teljesíti a teljesítési feltétel követelményeit, mert az űrlap a rádiógomb kiválasztásakor és nem a küldés gomb aktiválásakor kerül elküldésre.

Példa kód:

 
<script type="text/JavaScript"> 
 function goToMirror(theInput) {
  var mirrorSite = "http://download." + theInput.value + "/"; 
  window.open(mirrorSite); 
 }
</script>
 ?
<form name="mirror_form" id="mirror_form" action="" method="get">
    <p>Please select a mirror download site:</p> 
    <p> 
    <input type="radio" onclick="goToMirror(this);" name="mirror" 
    id="mirror_belnet" value="belnet.be" /> 
    <label for="mirror_belnet">belnet (<abbr>BE</abbr>)</label><br /> 
    <input type="radio" onclick="goToMirror(this);" name="mirror" 
    id="mirror_surfnet" value="surfnet.nl" /> 
    <label for="mirror_surfnet">surfnet (<abbr>NL</abbr>)</label><br /> 
    <input type="radio" onclick="goToMirror(this);" name="mirror" 
    id="mirror_puzzle" value="puzzle.ch" /> 
    <label for="mirror_puzzle">puzzle (<abbr>CH</abbr>)</label><br /> 
    <input type="radio" onclick="goToMirror(this);" name="mirror" 
    id="mirror_voxel" value="voxel.com" /> 
    <label for="mirror_voxel">voxel (<abbr>US</abbr>)</label><br /> 
    </p> 
</form>

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Keresse meg az oldalon szereplő összes űrlapot.

 2. Minden rádiógomb, jelölőnégyzet vagy választó listaelem formátumú űrlapvezérlőhöz ellenőrizze, hogy a státuszuk megváltozása betölt-e egy új lapot.

 3. A 2. pontban említett minden új ablak esetében ellenőrizze, hogy a felhasználót előzetesen figyelmezteti-e valami annak megjelenésére.

Elvárható eredmények

Amennyiben a 3. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.