Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

SM13: Jelnyelvi megjelenítés a SMIL 1.0-ban szinkronizált videó vetítés segítségével

Alkalmazás

SMIL 1.0 lejátszó alkalmazása esetében

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja az, hogy megkönnyítse a siketek, illetve hallás sérültek hozzáférését az audió-vizuális tartalmak hanganyagához. Ennek a technikának az alkalmazásával a videók hanganyaga a felirat mezőben megjelenő jelnyelvi tolmácsolás formájában válik elérhetővé.

A SMIL 1.0-val a két videó részére két különböző tartomány határozható meg. A két videó szinkronizált formában kerül lejátszásra, amelynek során az egyik tartományt a videó a másikat pedig a jelnyelvi tolmácsolás tölti ki.

Példák

1. példa: SMIL 1.0 jelnyelvi tolmácsolás minta QuickTime lejátszóhoz

Példa kód:

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<smil xmlns:qt="http://www.apple.com/quicktime/resources/smilextensions" 
 xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-smil" qt:time-slider="true">
 <head>
  <layout>
   <root-layout width="320" height="300" background-color="black"/>
   <region top="0" width="320" height="240" left="0" background-color="black" 
   id="videoregion"/>
   <region top="240" width="320" height="60" left="0" background-color="black" 
   id="signingregion"/>
  </layout>
 </head>
 <body>
  <par>
   <video dur="0:01:20.00" region="videoregion" src="salesdemo.mov" 
   alt="Sales Demo"/>
   <video dur="0:01:20.00" region="signingregion" system-captions="on" 
   src="salesdemo_si.mov" alt="Sales Demo Sign Language Interpretation"/>
  </par>
 </body>
</smil>
2 példa: SMIL 1.0 jelnyelvi minta RealMedia lejátszóhoz

Példa kód:

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<smil xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-smil">
 <head>
  <layout>
   <root-layout background-color="black" height="310" width="330"/>
   <region top="0" width="320" height="240" left="0" background-color="black"
    id="videoregion"/>
   <region top="240" width="320" height="60" left="0" background-color="black" 
   id="signingregion"/>
  </layout>
 </head>
 <body>
  <par>
   <video dur="0:01:20.00" region="videoregion" src="salesdemo.mov" 
   alt="Sales Demo"/>
   <video dur="0:01:20.00" region="signingregion" system-captions="on" 
   src="salesdemo_si.mov" alt="Sales Demo Sign Language Interpretation"/>
  </par>
 </body>
</smil>

A példában két <video> taget tartalmazó <par> szegmens található. A systemCaptions attribútum jelzi azt, hogy a jelnyelvi videónak akkor kell megjelennie, amikor a felhasználó lejátszójának beállítása kijelzi a szöveg megjelenítését. A videó és a jelnyelvi videó megjelenítésének tartományait a <layout> rész határozza meg.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Kapcsolja be a lejátszón a jelnyelvi megjelenítést engedélyező vezérlőt (hacsak nem ez az alapértelmezett beállítás).

 2. Játssza le a fájlt jelnyelvi tolmácsolással.

 3. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a jelnyelvi tolmácsolás.

Elvárható eredmények
 • A 3. pont igaz.