Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F17: Az 1.3.1 és 4.1.1 teljesítési feltételekhez tartozó hiba, amelyeket a HTML közvetlen kapcsolataira vonatkozó elégtelen DOM információk okoznak

Alkalmazás

A HTML és XHTML-hez alkalmazott dokumentum objektum modellek esetében.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika segítségével a felhasználói programok, beleértve a segítő technológiákat is, egyenletesen lesznek képesek értelmezni a weblapokat. Abban az esetben, ha ez nem egyértelműen történik, akkor a felhasználói programok, beleértve a segítő technológiákat, különböző információkat jelenítenek meg a felhasználóknak. A kisegítő technológiák felhasználói például más információkat kaphatnak, mint az általánosan elterjedt felhasználói programoket alkalmazók. A jelölő nyelvek bizonyos elemeinek és attribútumainak egyedi értékekkel kell rendelkezniük, és ha ez nem teljesül, az eredmény egy szabálytalan vagy egyedileg nem értelmezhető tartalom lesz. Ha az azonosítók például nem egyediek, akkor ezek esetében problémát jelenthetnek a címkékről történő hivatkozások vagy a táblázatok fejléceinek beállításai. Ezenkívül a nem egyértelmű azonosítók miatt, a felhasználói programoknek nem áll elegendő információ a rendelkezésükre a legfontosabb kapcsolatok megállapításához, és ezért az id-k töredék azonosítókként kerülnek alkalmazásra.

Példák

1. hiba példa
  • Egy címke idref attribútum értéke nem létező azonosítóra mutat.

  • Nem egyedi id attribútum.

  • Nem egyedi accesskey attribútum.

Források

Ehhez a technikához nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze a dokumentumban található nem egyedi azonosítókat vagy accesskey értékeket.

  2. Ellenőrizze az idref értékkel rendelkező attribútum értékeket, hogy rendelkeznek-e megfelelő azonosító értékekkel.

  3. Tengely értéket használó táblázatoknál ellenőrizze, hogy a tengely értékek azonosító értékei felsorolásra kerültek-e a táblázat fejlécében.

  4. Kliens-oldali képtérképeknél ellenőrizze, hogy a usemap értéke rendelkezik-e egy neki megfelelő azonosító értékkel, amennyiben a usemap attribútum nem URI.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben az 1., 3., vagy 4. pont igaz, vagy a 2. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.