Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F46: Az 1.3.1 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet az elrendezési célú táblázatokban alkalmazott th, caption elemek, és nem üres summary attribútumok okoznak

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor az elrendezés kialakítása céljából használt táblázatok th, és caption elemeket vagy summary attribútumot tartalmaz. Ez az eset hibának minősül, mivel az elrendezés struktúrális (vagy szemantikus) kijelölést használ megjelenítés céljára. A HTML és XHTML táblázat elemek célja az adatok megjelenítése.

Habár az alábbiak nem elterjedten használt elrendezési táblázat elemek, az alábbi struktúrális kijelölés, ha elrendezési táblázatokban kerülnek alkalmazásra, szintén nem felelnek meg az 1.3.1 teljesítési feltétel követelményeinek.

 • headers attribútumok

 • scope attribútumok

A segítő technológiák a HTML vagy XHTML táblázatok struktúráját használják a tartalom logikus rendben történő megjelenítésére. A th elem a táblázat oszlop- és sor fejléceinek jelzésére szolgál. A képernyőolvasók a th elemek alapján mondják ki a fejlécekbe foglalt információkat, amelyek a felhasználó navigálása szerint változnak. A summary attribútum a táblázat funkcióját és célját ismerteti szöveges formában. A segítő technológiák elérhetővé teszik a felhasználók számára a summary attribútumban foglalt információkat. A táblázat részét képező caption elem a táblázat azonosítására szolgál.

Habár a WCAG 2 nem tiltja az elrendezési célú táblázatok használatát, a HTML táblázati elemek meghatározott szemantikus jelentésének megőrzése, valamint a megjelenítést a tartalomtól elválasztó kódolási gyakorlatnak történő megfelelés céljából ajánlatosabb a CSS alapú elrendezések használata. Az elrendezési célú táblázatokban nem javasolt a th elemek használata. Mivel a táblázat nem jelenít meg adatokat ezért nem szükséges a cellákat oszlop vagy sor fejlécekként megjelölni. Ehhez hasonlóan az elrendezési célú táblázatokat sem szükséges kiegészítő leírással ellátni. A táblázathoz nem szabad summary attribútumot használni, illetve a summary attribútummal nem írható le a táblázat, például "elrendezési táblázatként". Kiejtéskor ezek az információk nem értékesek és csak elvonják a képernyőolvasón keresztül navigáló felhasználó figyelmét. Az elrendezési célú táblázatokban elfogadható, de nem javasolt az üres summary attribútumok használata.

Példák

1. hiba példa

Az alábbi példában egy olyan táblázat szerepel, amely három oszlopban rendezi el a tartalmat. A navigációs eszköz a baloldali oszlopban, a fő tartalom a középsőben, míg egy kiegészítő eszköz a jobboldali eszközben helyezkedik el. A cím az oldal tetején helyezkedik el. A példában az oldal címe <th> taggel kerül megjelölésre, és a táblázat elrendezés célját a summary attribútum jelöli.

Példa kód:


 <table summary="layout table">
 <tr>
  <th colspan=3>Page Title</th>
 </tr>
 <tr>
  <td><div>navigation content</div></td>
  <td><div>main content</div></td>
  <td><div>right sidebar content</div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan=3>footer</td>
 </tr>
 </table>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Keresse meg a HTML vagy XHTML forráskódban a táblázat elemeket.

 2. Abban az esetben, ha a táblázat csak a tartalom elemeinek vizuális elrendezésére szolgál

  1. Ellenőrizze, hogy a táblázat tartalmaz-e th elemet.

  2. Ellenőrizze, hogy a táblázatban nincs nem-üres summary attribútum.

  3. Ellenőrizze, hogy a táblázat nem tartalmaz caption elemet.

Elvárható eredmények
 • Amennyiben a fentiek közül bármelyik pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.