Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F44: A 2.4.3 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a tabulálási rendet kialakító de a jelentést és működést megváltoztató tabindex okoz

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következi be, amikor a tabulálási rend nem követi a logikai kapcsolatokat vagy a tartalom sorrendjét.

A hivatkozásokhoz és űrlapelemekhez hasonló fókuszálható elemek mind rendelkeznek tabindex attribútummal. Az elemek a tabindex attribútumok növekvő sorrendjének megfelelően kerülnek fókuszba. Ha a tabindex attribútum értékei nem a tartalom sorrendjének vagy logikai kapcsolatainak megfelelően kerülnek meghatározásra, akkor a tabulálási rend nem követi többé a tartalom logikai illetve sorrendi összefüggéseit.

Ez a hiba leggyakrabban a tabindexxel rendelkező oldalak szerkesztésekor fordul elő. Könnyű eltéveszteni a tabulálási, illetve tartalmi rendet, ha a tartalom a tabindex attribútumok frissítése nélkül kerül újraszerkesztésre.

Példák

1. hiba példa

Az alábbi példában alkalmazott tabindex helytelenül fejezi ki az alternatív tabulálási rendet:

Példa kód:


<ul>
   <li><a href="main.html" tabindex="1">Homepage</a></li>
   <li><a href="chapter1.html" tabindex="4">Chapter 1</a></li>
   <li><a href="chapter2.html" tabindex="3">Chapter 2</a></li>
   <li><a href="chapter3.html" tabindex="2">Chapter 3</a></li>
</ul>

Abban az esetben, ha a lista a tabulátorral kerül navigálásra, akkor az a Főoldal, 3. fejezet, 2. fejezet, 1. fejezet rendben fog megjelenni, amely nem követi a tartalom sorrendjét.

2. hiba példa

A weboldal tabulálási rendje kifejezetten a mezők tabindex attribútumainak megfelelően lett kialakítva. Később a lap módosításra került, amelynek során az oldal közepére egy új mező került, de a szerkesztő elfelejtett ehhez tabindex attribútumot hozzárendelni. Ennek megfelelően az új mező a tabulálási rend végére került.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Tabindex alkalmazása esetén ellenőrizze, hogy a tabindex attribútum által meghatározott tabulálási rend követi-e a tartalom logikai felépítését.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben az 1. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.