Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F43: Az 1.3.1 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a tartalmi kapcsolatokat nem tükröző struktúrális kijelölés okoz

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor a struktúrális kijelölést a megjelenítés céljára használják fel és emiatt nem létező kapcsolatokat jelöl a tartalomban. Ez meglehetősen zavaró azoknak a felhasználóknak, akik navigálásra használják a kapcsolatokat, vagy a tartalmi részek összefüggéseit kívánják értelmezni. Fontos, hogy a tartalom elrendezéséhez használt táblázatok mindaddig nem számít hibának, amíg a táblázat nem tartalmaz olyan helytelenül alkalmazott struktúrális kijelölést, mint a <th> vagy <caption> elemek.

Példák

1. hiba példa: Címsor használata vizuális effektként

Az alábbi példában szereplő címsor nagyméretű, félkövér betűkkel jelöl egy címet. A cím nem jelöli ki a tartalom egyetlen új részét sem, ezért nem helyes címsorként megjelölni.

Példa kód:


<p>Interested in learning more? Write to us at</p> 
<h4>3333 Third Avenue, Suite 300 ⋅ New York City</h4>
<p>And we'll send you the complete informational packet absolutely Free!</p>

2. hiba példa: Címsor elemek felhasználása megjelenítés céljából

Az alábbi példában a címsor elem két célt szolgál: az egyik szerint a dokumentum struktúráját közvetíti, a másik szerint viszont vizuális hatásként szerepel. A h1 és h2 elemek megfelelően a dokumentum kezdetét és a kivonat elejét jelölik. Ezzel szemben a cím és a kivonat között elhelyezkedő h3 és h4 elemek csak vizuális célokat szolgálnak és a szerző nevének, valamint a dátumnak a karaktereit formázzák.

Példa kód:


<h1>Study on the Use of Heading  Elements in Web Pages</h1>
<h3>Joe Jones and Mary Smith<h3>
<h4>March 14, 2006</h4>
<h2>Abstract</h2>
<p>A study was conducted in early 2006 ...
</p>

3. hiba példa: Blockquote elemek használata további szövegbehúzás beállításához

Az alábbi példában a blockquote elem a szövegbehúzás segítségével emel ki egy nem idézetként szereplő szöveget a grafikus böngészőkben.

Példa kód:


<p>After extensive study of the company Web site, the task force 
identified the following common problem.</p>
<blockquote>
<p>The use of markup for presentational effects made Web 
pages confusing to screen reader users.</p>
</blockquote>
<p>The committee lists particular examples of the problems 
introduced by this practice below.</p>

4. hiba példa: Szegély hozzáadása a szöveghez mezőkészlet és jelmagyarázat elemek segítségével

Példa kód:


<fieldset>
<legend>Bargain Corner</legend>
<p>Buy today, and save 20%</p>
</fieldset>

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy az elemek szemantikus jelentése megfelel-e az elemek tartalmának.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 1. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.